Photographer Michael Folmer

Högstadieläraren Malin Suikki Inehag skriver om elever som går ut grundskolan utan tillräckliga ämneskunskaper.

Debatt

Högstadieläraren: ”Ett under att elever hinner lära sig något”

Högstadieläraren Malin Suikki Inehag: ”Nog kan man säga att eleverna har en bred utbildning. Jag undrar bara: Var sätter jag betyg på den?”.

Det debatteras mycket om varför elever som går ut grundskolan inte har tillräckliga kunskaper i kärnämnen matte, svenska och engelska. En del av förklaringen kan ligga i allt annat som en lärare har som uppgift att diskutera och förmedla till sina elever.

Vissa arbetssätt förenklar utförandet av lektioner medan andra saker tar värdefull lektionstid. Det finns en väldigt noggrann planering för hur många minuter eleven har rätt till undervisning i ett speciellt ämne men tyvärr är det mer av en utopi att klara den uppgiften.

Det är mycket som skolan har på sin lott att lära ungdomarna för att göra dem redo för livet som en ansvarstagande vuxen samhällsmedborgare. Inom ramen för demokratiska arbetsformer ska vi, lärare, arbeta med personligt ansvar hos eleverna, vi ska prata om etiska frågor och mänskliga rättigheter ur ett personligt, nationellt och internationellt perspektiv. Det ska finnas arbetsmoment om könsneutralitet, allas lika värde, barnens rätt i samhället, livsstilsfrågor och naturligtvis respekt.

Brainbreaks och mikropauser gynnar lärandet och ska ingå i det vardagliga arbetet.

Miljöbegreppet är något som skolan ska diskutera och förmedla till eleverna. Miljöaspekten ska finnas med inom alla ämnen och arbetsområden, även det historiska perspektivet på det som diskuteras ska genomsyra verksamheten.

Som lärare har man ansvar för att överföra och utveckla kulturarv och ska även utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv. Det är också lärarens uppgift att förmedla information till eleverna om vidare studier och vägar till olika yrken. Detta kan ske genom ett entreprenöriellt lärande.

När en elev går ut grundskolan ska denne kunna diskutera olika kunskapsbegrepp. Hen ska ha fått tillgång till information från många olika kunskapskällor och hen ska också ha fått göra framsteg och känna tillfredsställelse över att ha övervunnit svårigheter.

Lärare har ansvar för att skapa personlig trygghet och självkänsla hos eleverna och icke att förglömma ska skolan jobba för att främja elevens harmoniska utveckling.

Detta ska ske på ett individualiserat plan i praktiska, sinnliga och estetiska former i ändamål för elevens möjlighet att utveckla eget skapande som redskap för fortsatta kunskapsmål. Och allt detta gör vi för att skapa en livslång lust för att lära.

Malin Suikki Inehag.
Malin Suikki Inehag.

Ja, just det, sen ska eleverna ha fysisk aktivitet varje dag för att främja hälsa och studieresultat. Brainbreaks och mikropauser gynnar lärandet och ska ingå i det vardagliga arbetet.

Och som om detta inte vore nog så ska eleverna få ämneskunskaper som matte, svenska och engelska plus upp till femton andra ämnen. Man kan tycka vad man vill om debatten varför svenska elever går ut grundskolan utan nog goda ämneskunskaper. Men nog kan man säga att de har en bred utbildning. Jag undrar bara: Var sätter jag betyg på den?

Malin Suikki Inehag, Högstadielärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera