20a79ee4-6f38-4c6a-b10e-7c16589172b0
Lärarutbildning

Höjt studiebidrag ska locka fler akademiker till läraryrket

Akademiker som går en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) får studiebidraget höjt med 4 000 kronor i månaden.

Regeringen hoppas att fler ska ta steget att vidareutbilda sig till lärare nu när det inte krävs ett lika stort studielån.

– Snittåldern på de som läser KPU ligger på 38 år. De har redan en akademisk utbildning bakom sig och har sannoliktredan ett studielån att betala av, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Sedan tidigare har de KPU-studenter som läst till ämneslärare i de stora bristämnena matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik fått det förhöjda studiebidraget, men framöver ska det alltså gälla för alla oavsett ämne.

CSN har i uppdrag att utvärdera om den tidigare höjningen av bidraget i de utvalda ämnena haft någon effekt på söktrycket, men nu väljer regeringen att expandera reformen innan den utvärderingen har gjorts.

– Vi är mitt i en stor lärarbrist som vi inte kommer att kunna möta med enbart nyutexaminerade från den vanliga lärarutbildningen. Vi behöver hålla söktrycket på de här utbildningarna uppe, säger Helene Hellmark Knutsson.

Till hösten har 6 800 personer sökt till en KPU. En kritik mot KPU är att uppemot hälften av de sökande nekas, ofta beroende på att de saknar enstaka poäng i sina tidigare studier, och oppositionen i riksdagen har föreslagit att man ska få läsa in sådana poäng samtidigt som man påbörjar en KPU. Det är något som regeringen nu ser över, säger Helene Hellmark Knutsson.

– Ja, vi tittar på vad vi behöver göra för att kunna läsa in någon kurs eller någon poäng samtidigt. Här behöver våra lärosäten bli bättre på att kunna validera reell kompetens, och även möjliggöra att läsa in det här parallellt, säger hon.

För den som läser en KPU och tar emot såväl studiebidrag som studielån från CSN blir den totala summan per månad densamma. Skillnaden är att en större del av den summan är ett bidrag istället för ett lån, när bidragsdelen höjs från 3 428 kronor i månaden till 7 588 kronor.

Det är fortfarande en bit kvar till vad en 38-åring kan förvänta sig ha i lön. Räcker det för att locka folk att växla över till en lärarkarriär?

– Vi behöver ha en tät samverkan med huvudmännen. Genom undantagsbestämmelser så kan ju de här studenterna vara anställda i skolan samtidigt som de läser in sin KPU. Läser man heltid är det inte bra att jobba heltid, men det går att dela upp det, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm