hok12_webb
Avtal

HÖK 12 sägs inte upp

Det kommunala avtalet HÖK 12 sägs inte upp utan löper vidare till våren 2016.
​– Det betyder inte att vi tycker att det räcker nu. En del kommuner har börjat förstå allvaret och gjort en löneuppvärdering, men det är fortfarande flera som inte har förstått, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Det har börjat hända saker ute i kommunerna som är till lärarnas fördel. Många kommuner har tagit lärarnas situation på allvar och höjt lönerna mer än för andra grupper. Men skillnaderna är fortfarande stora mellan kommunerna och det behövs mer.

När beslutet om en eventuell uppsägning av HÖK 12 skulle fattas var det i huvudsak två frågor som Lärarnas Riksförbunds Förbundsråd hade att ta ställning till. Skulle en uppsägning bidra till en mer positiv löneutvecklingen? Och på vilket sätt det skulle vara bra att ha en ny avtalsrörelse mitt i en valrörelse?

Förbundsrådet valde att följa styrelsens rekommendation att inte säga upp avtalet.

Men det innebär inte att det fackliga arbetet för högre lön kommer att avstanna.

– Vi har beslutat oss för att göra punktinsatser mot de kommuner som inte har förstått allvaret i den situation vi har. Att det är för få som vill bli lärare, att arbetsbördan är alldeles för stor och att för många lärare fundera på att lämna yrket. De kommuner som inte ens kan värdera lärarna lönemässigt – de ska vi på alla sätt jobba mot, säger Bo Jansson.

Han menar att verkligheten kommer att hinna i fatt de här kommunerna och att fackets insats blir en hjälp både för lärarna och för kommunerna.

– När lärarlegitimationen träder i full kraft i sommar kommer de inte kunna gömma att de inte har utbildade lärare i alla ämnen. Samtidigt kommer inte de utbildade lärarna att räcka till. Så kommunerna borde skynda sig att betala rätt lön så att de kan behålla sina utbildade lärare och locka till sig fler.

Lärarnas Riksförbund kommer ställa krav på både kommunerna och SKL inför löneöversynen 2015 och se till att de lever upp till de löften de gav inför valet i september.

– Och vi kommer att kampanja och lobba för våra frågor inför riksdagsvalet i mars och göra allt för att få partierna att bjuda över varandra i satsningarna på skolan. 

Kommentera