jenny_madestam_inforartikel
Almedalen

Hon ger skolfokus på talen i Almedalen

Statsvetaren Jenny Madestam kommer exklusivt för Skolvärlden att kommentera skolpolitiken i varje partiledartal under årets Almedalsvecka.
– Skolan kommer vara en av de hetaste frågorna i partiledartalen, säger hon. 

Mer om Jenny Madestam

Namn: Jenny Madestam

Ålder: 43 år

Gör: Lektor i offentlig förvaltning på Södertörns högskola. Forskar och utbildar i svenska statsförvaltning. Jenny är fil.dr i statsvetenskap och disputerade år 2009 vid Stockholms universitet.

Aktuell: Kommer att kommentera partiledartalen under Almedals-veckan på Skolvärldens webbplats.

Den 2 juli börjar svenskarna vallfärda till Gotland för att delta i Almedalsveckan. Den traditionella politikerveckan i Visby har anordnats av de politiska partierna i riksdagen sedan 1968 – och i dag, 49 år senare, sitter partiledarna och slipar på sina tal och vässar sina budskap och formuleringar.

Liksom politikerna laddar Skolvärlden inför årets Almedalsvecka, som drar igång på söndag. I år kommer statsvetaren Jenny Madestam att kommentera skolpolitiken i varje partiledartal på Skolvärldens webbplats.

Vilken är den viktigaste skolpolitiska frågan just nu?

– Jag skulle säga att det handlar om segregationen. Att det är en sådan skillnad på var man går i skolan och hur förutsättningarna ser ut, det i kombination med lärarbristen. Det är frågor som verkligen satts i fokus, säger Jenny Madestam.

Vad förväntar du dig i skolväg av partiledartalen?

– Jag förväntar mig att det kommer vara någonting som flertalet partiledare kommer att beröra. Tittar man på vilka frågor som väljarna ser som viktiga så är det sjukvården som ligger som nummer ett. Den kommer alla beröra på något sätt. Men skolan kommer också i toppen, den ligger på andra eller tredje plats. De flesta partiledarna kommer försöka täcka in skolan. Inte bara i talen, utan även generellt. Det kommer vara en av de hetaste frågorna. Det kommer absolut ta en stor plats.

Men når politikerna skolfolket? Alltså, hur stor påverkan har deras tal i Almedalen?

– Almedalstalen är viktiga på så vis att det är en viktig arena. Nu finns det väldigt många arenor som man kan tala till allmänheten. Men Almedalen är väldigt medialt bevakat och det gör ju att även människor i skolvärlden läser om det som sägs under veckan. Så man kan nog nå dem, men bekymret är det finns en tendens att det är ett sådant enormt brus. Ska man exempelvis lansera en nyhet om skolan så är det alltid en risk att det kommer bort i allt annat.

Kan vi förvänta oss några skrällar i skolpolitiken under veckan?

– Inte i förhållande till skolan, det tror jag inte. Jag tror att om det ska vara något specifikt för skolan så har jag svårt att se vad det skulle kunna vara som man ska hitta på. Men det kommer säkert vara någon liten grej som man släpper. Partierna tar ofta tillfället i akt att presentera någon liten nyhet, och den kan mycket väl handla om skolan.

Vad ser du mest fram emot med partiledartalen?

– För mig handlar det mycket om att se vilken ”form” som partiledarna är i. Vad det är som de, och deras parti, vill profilera sig inom. Det vill säga vad talet i huvudsak handlar om. Är det skola? Är det segregation? Eller vad det nu kan vara. Det säger någonting om vad de vill presentera för bild av sig och sitt parti just nu.

Kommentera