Annons
Foto: Magnus Glans

Hon kämpar för estetlärarnas villkor

Publicerad 16 oktober 2019

Fakta

Så tycker estetlärarna

  • 22–25 procent av lärarna i hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik uppger att de får ämnesrelevant fortbildning. Motsvarande siffra för lärarna i bild är 15 procent.
  • 54 procent av de tillfrågade uppger att det ”stämmer helt” att de har tillgång till en adekvat ämnessal. Nöjdast är lärarna i hem- och konsumentkunskap och minst nöjda är bildlärarna.
  • Nästan varannan lärare svarar att de i stort sett inte har möjlighet att samråda/planera med en behörig ämneskollega.
  • 97 procent, anser att lektionslängden är en viktig faktor för undervisningens kvalitet.
  • Nästan alla, 99 procent, tycker att gruppstorleken är en viktig faktor för kvaliteten i undervisningen.
  • 67 procent av estetlärarna har inte möjlighet att delta i bedömningskonferenser.
  • Bara 30 procent av lärarna svarar att det finns schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till lektion.
  • Endast 38 procent tycker att det ”stämmer helt” att de har tillgång till adekvat utrustning.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Rapporten ”Slumpen styr!” är sammanställd av Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation. Undersökningen består av två delar: en enkät och diskussioner i referensgrupper.

Enkäterna genomfördes bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

Ett urval om 2 277 lärare drogs ur Lärarnas Riksförbunds medlemsregister. Totalt genomfördes 1 113 personer enkäten.

Datainsamlingen genomföres från 30 november 2018 till 11 januari 2019.

Relaterat

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare. Sämst förutsättningar har lärarna i bild, enligt en ny rapport.

– Man är oftast en och en, och då är man inte så kaxig efter ett tag, säger bild- och slöjdläraren Lena Landström.

En kvart innan lektionen ska börja. Lena Landström förbereder salen inför elevernas ankomst. Det som står på tavlan ska suddas ut, nya instruktioner ska skrivas dit.

Just nu har niorna på skolan porträtt-tema. Först har de fått måla av varandra utan att titta på pappret. Nu ska de utgå från bilden av sig själva, måla porträttet i oljepastell och samtidigt tänka på kontrastfärger, balans, mönster och harmoni i bilden.

Lena Landström plockar fram oljekritorna ur skåpen.

– Det tar ju lite tid att förbereda en lektion, säger hon medan hon borstar bort lite ludd som ligger kvar på ett bord efter en slöjdlektion.

Den tiden är det långt ifrån alla lärare i praktisk-estiska ämnen får mellan lektionerna. Och värst är situationen för bild-lärarna. Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund svarar bara två procent av lärarna i bild att det ”stämmer helt” att de har schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till sina lektioner.

– Det är helt otroligt. Och tänk dig då att alla inte ens har en egen lektionssal. Vissa är till och med på flera skolor, säger Lena.

Hon är både bild- och slöjdlärare. Skolvärlden träffar henne i Orminge i Nacka i tillfälliga lokaler, eftersom skolan hon jobbar på, Castello Järla Sjö, har råkat ut för en vattenläcka. Hon har jobbat på samma skola i 22 år och är nöjd med hur det ser ut där. Men de senaste åren har hon sett en ökad frustration hos sina kollegor, som många gånger inte har samma förutsättningar.

– Grunden till att jag reagerade så starkt var för att jag har bra förutsättningar. Den här skolan har lyft upp de estetiska ämnena. Den har lyckats, säger Lena och fortsätter:

– Varför har vi möjlighet att ha längre lektionspass och luft mellan lektionerna om inte andra skolor har det? Hur fasen kan det vara rättvist i Sverige då? Det är 2019, det är inte okej.

Lena bestämde sig för att göra någonting. För att ta reda på exakt hur det låg till på skolorna runtom i Sverige skapade hon och en annan bildlärare en enkät, som de delade i olika lärargrupper på Facebook.

Resultatet var skrämmande, säger Lena, men samtidigt var det svårt att använda det till något. I stället tog hon upp frågan i Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation.

Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp

Nu har forumet genomfört en enkät bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, musik, hem- och konsumentkunskap och slöjd. Man har också gjort intervjuer med referensgrupper.

Resultatet är tydligt – många estetlärare tycker inte att de har de förutsättningar som krävs för att uppfylla kursplanerna.

– Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp. Vi har lång utbildning, och så kan man inte göra sitt jobb på grund av andra faktorer. Det är fruktansvärt frustrerande, säger Lena.

"Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg", säger Lena Landström.

Det handlar bland annat om att många tvingas undervisa i helklass, något som kan vara svårt när det kommer till estetiska ämnen. Till exempel kan det vara svårt att våga uttrycka sig i stora grupper, menar Lena.

– Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg. Det funkar inte med 30 elever. Då är det bara de modiga A-eleverna som får sina röster hörda, säger hon.

Många lärare i de praktisk-estetiska ämnena tycker heller inte att de har tillgång till adekvata ämnessalar och läromedel. 

– Det handlar om alltifrån att det inte finns digital utrustning till att man går runt med rullvagnar med material, som gubben i lådan. En del har det som permanenta lösningar, säger Lena.

Ett annat stort problem som tas upp i rapporten är bristen på relevant fortbildning, något som inte ens var fjärde estet-lärare anser sig få. Inte sällan klumpas man ihop med övriga lärare i praktisk-estetiska ämnen på skolan, lärare som har helt andra ämnen än en själv.

Många gånger handlar det om att det är väldigt dyrt med fortbildning. Men Lena tror att problemet delvis hade kunnat lösas med ämnesnätverk.

– Man kan lära sig väldigt mycket av varandra, så det ger otroligt mycket att ha ett ämnesnätverk. Det borde vara en självklarhet både i kommuner och hos friskolekoncerner, säger hon. 

Dessutom kan den här typen av nätverk ge lärarna en chans att samråda om till exempel betygsättning. Det är något som många anser sig vara i behov av, då 67 procent av lärarna i undersökningen svarade att de inte har möjlighet att delta i bedömningskonferenser.

Bildlärare har fått sämre villkor

Lena ingår själv i en form av nätverk, ett gäng bildlärare i Stockholmstrakten som träffas då och då.

– Men då gör vi det på fritiden. Vi sitter alltså på kvällarna för att prata om likvärdig bedömning och ge varandra tips och idéer, säger hon.

– Vi har försökt att se om vi kan träffas på en eftermiddag, men då kommer det klassiska ”nej, jag får ingen vikarie”. Det är ändå en sådan fortbildning som inte kostar rektorn någonting. På sin höjd en vikarie.

Även om lärare i de praktisk-estetiska ämnena tampas med liknande problem kan man se att enkätsvaren skiljer sig åt något. Minst nöjda med sina förutsättningar generellt är bildlärarna.

– Bildlärare har fått sämre villkor, säger Lena.

Varför är det så? Är det ett ämne som man inte anser är tillräckligt viktigt?

Lena tänker efter. På den här frågan finns det inte något givet svar. 

– Jag vet faktiskt inte. Jag kan tänka mig att man inte förstår vad man har för nytta av bild. Vi som jobbar med de här ämnena förstår att det är oerhört viktigt, för det är ju ett språk. Det är så vi läser i dag, med mer bild än text. De som inte förstår det ser det nog mycket som ett pysselämne, säger hon och fortsätter:

– Man kan heller inte kroka arm med någon och vara tuff på skolan för man oftast är en och en. Och då är man inte så kaxig efter ett tag. Som mattelärare kanske man är några stycken.

Är man lite ensam helt enkelt?

– Man är ganska ordentligt ensam.

Men det finns saker man kan göra för att det ska bli mindre ensamt. Lena har själv startat en Facebookgrupp där bildlärare från hela Sverige diskuterar just arbets-miljö-frågor, och inom en snar framtid vill hon starta upp ett nytt nätverk för bild-lärare.

– Jag märker att lärare stångar sig blodiga bara för att få ett samtal med rektorn, säger hon.

Många estetlärare tycker inte att de har tillräckligt med läromedel.

Vad behöver man göra för att förbättra villkoren?

– Först och främst se till att lärarna har schyssta scheman och orkar gå till jobbet. Det är steg ett. Att man hinner pausa mellan lektionerna, det är det mest grundläggande. Att man hinner få vara lärare, får brinna för sitt yrke. Annars kan vi ta bort det att vi har likvärdig skola i Sverige.

Eleverna börjar trilla in i Lenas klassrum. Halva klassen har bild, andra halvan har musik. Nästa termin gör de tvärtom. Det gör att lektionerna kan vara långa, en timma och 40 minuter.

Från början skulle lektionerna ha varit fler och kortare, men det gick inte Lena med på.

– Jag brinner så hårt för det så jag får som jag vill.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Annons
Annons
Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Annons

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Annons
Annons
Betyg
Annons

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons