Annons
Foto: Magnus Glans

Hon kämpar för estetlärarnas villkor

Publicerad 16 oktober 2019

Fakta

Så tycker estetlärarna

  • 22–25 procent av lärarna i hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik uppger att de får ämnesrelevant fortbildning. Motsvarande siffra för lärarna i bild är 15 procent.
  • 54 procent av de tillfrågade uppger att det ”stämmer helt” att de har tillgång till en adekvat ämnessal. Nöjdast är lärarna i hem- och konsumentkunskap och minst nöjda är bildlärarna.
  • Nästan varannan lärare svarar att de i stort sett inte har möjlighet att samråda/planera med en behörig ämneskollega.
  • 97 procent, anser att lektionslängden är en viktig faktor för undervisningens kvalitet.
  • Nästan alla, 99 procent, tycker att gruppstorleken är en viktig faktor för kvaliteten i undervisningen.
  • 67 procent av estetlärarna har inte möjlighet att delta i bedömningskonferenser.
  • Bara 30 procent av lärarna svarar att det finns schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till lektion.
  • Endast 38 procent tycker att det ”stämmer helt” att de har tillgång till adekvat utrustning.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Rapporten ”Slumpen styr!” är sammanställd av Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation. Undersökningen består av två delar: en enkät och diskussioner i referensgrupper.

Enkäterna genomfördes bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

Ett urval om 2 277 lärare drogs ur Lärarnas Riksförbunds medlemsregister. Totalt genomfördes 1 113 personer enkäten.

Datainsamlingen genomföres från 30 november 2018 till 11 januari 2019.

Relaterat

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare. Sämst förutsättningar har lärarna i bild, enligt en ny rapport.

– Man är oftast en och en, och då är man inte så kaxig efter ett tag, säger bild- och slöjdläraren Lena Landström.

En kvart innan lektionen ska börja. Lena Landström förbereder salen inför elevernas ankomst. Det som står på tavlan ska suddas ut, nya instruktioner ska skrivas dit.

Just nu har niorna på skolan porträtt-tema. Först har de fått måla av varandra utan att titta på pappret. Nu ska de utgå från bilden av sig själva, måla porträttet i oljepastell och samtidigt tänka på kontrastfärger, balans, mönster och harmoni i bilden.

Lena Landström plockar fram oljekritorna ur skåpen.

– Det tar ju lite tid att förbereda en lektion, säger hon medan hon borstar bort lite ludd som ligger kvar på ett bord efter en slöjdlektion.

Den tiden är det långt ifrån alla lärare i praktisk-estiska ämnen får mellan lektionerna. Och värst är situationen för bild-lärarna. Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund svarar bara två procent av lärarna i bild att det ”stämmer helt” att de har schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till sina lektioner.

– Det är helt otroligt. Och tänk dig då att alla inte ens har en egen lektionssal. Vissa är till och med på flera skolor, säger Lena.

Hon är både bild- och slöjdlärare. Skolvärlden träffar henne i Orminge i Nacka i tillfälliga lokaler, eftersom skolan hon jobbar på, Castello Järla Sjö, har råkat ut för en vattenläcka. Hon har jobbat på samma skola i 22 år och är nöjd med hur det ser ut där. Men de senaste åren har hon sett en ökad frustration hos sina kollegor, som många gånger inte har samma förutsättningar.

– Grunden till att jag reagerade så starkt var för att jag har bra förutsättningar. Den här skolan har lyft upp de estetiska ämnena. Den har lyckats, säger Lena och fortsätter:

– Varför har vi möjlighet att ha längre lektionspass och luft mellan lektionerna om inte andra skolor har det? Hur fasen kan det vara rättvist i Sverige då? Det är 2019, det är inte okej.

Lena bestämde sig för att göra någonting. För att ta reda på exakt hur det låg till på skolorna runtom i Sverige skapade hon och en annan bildlärare en enkät, som de delade i olika lärargrupper på Facebook.

Resultatet var skrämmande, säger Lena, men samtidigt var det svårt att använda det till något. I stället tog hon upp frågan i Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation.

Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp

Nu har forumet genomfört en enkät bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, musik, hem- och konsumentkunskap och slöjd. Man har också gjort intervjuer med referensgrupper.

Resultatet är tydligt – många estetlärare tycker inte att de har de förutsättningar som krävs för att uppfylla kursplanerna.

– Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp. Vi har lång utbildning, och så kan man inte göra sitt jobb på grund av andra faktorer. Det är fruktansvärt frustrerande, säger Lena.

"Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg", säger Lena Landström.

Det handlar bland annat om att många tvingas undervisa i helklass, något som kan vara svårt när det kommer till estetiska ämnen. Till exempel kan det vara svårt att våga uttrycka sig i stora grupper, menar Lena.

– Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg. Det funkar inte med 30 elever. Då är det bara de modiga A-eleverna som får sina röster hörda, säger hon.

Många lärare i de praktisk-estetiska ämnena tycker heller inte att de har tillgång till adekvata ämnessalar och läromedel. 

– Det handlar om alltifrån att det inte finns digital utrustning till att man går runt med rullvagnar med material, som gubben i lådan. En del har det som permanenta lösningar, säger Lena.

Ett annat stort problem som tas upp i rapporten är bristen på relevant fortbildning, något som inte ens var fjärde estet-lärare anser sig få. Inte sällan klumpas man ihop med övriga lärare i praktisk-estetiska ämnen på skolan, lärare som har helt andra ämnen än en själv.

Många gånger handlar det om att det är väldigt dyrt med fortbildning. Men Lena tror att problemet delvis hade kunnat lösas med ämnesnätverk.

– Man kan lära sig väldigt mycket av varandra, så det ger otroligt mycket att ha ett ämnesnätverk. Det borde vara en självklarhet både i kommuner och hos friskolekoncerner, säger hon. 

Dessutom kan den här typen av nätverk ge lärarna en chans att samråda om till exempel betygsättning. Det är något som många anser sig vara i behov av, då 67 procent av lärarna i undersökningen svarade att de inte har möjlighet att delta i bedömningskonferenser.

Bildlärare har fått sämre villkor

Lena ingår själv i en form av nätverk, ett gäng bildlärare i Stockholmstrakten som träffas då och då.

– Men då gör vi det på fritiden. Vi sitter alltså på kvällarna för att prata om likvärdig bedömning och ge varandra tips och idéer, säger hon.

– Vi har försökt att se om vi kan träffas på en eftermiddag, men då kommer det klassiska ”nej, jag får ingen vikarie”. Det är ändå en sådan fortbildning som inte kostar rektorn någonting. På sin höjd en vikarie.

Även om lärare i de praktisk-estetiska ämnena tampas med liknande problem kan man se att enkätsvaren skiljer sig åt något. Minst nöjda med sina förutsättningar generellt är bildlärarna.

– Bildlärare har fått sämre villkor, säger Lena.

Varför är det så? Är det ett ämne som man inte anser är tillräckligt viktigt?

Lena tänker efter. På den här frågan finns det inte något givet svar. 

– Jag vet faktiskt inte. Jag kan tänka mig att man inte förstår vad man har för nytta av bild. Vi som jobbar med de här ämnena förstår att det är oerhört viktigt, för det är ju ett språk. Det är så vi läser i dag, med mer bild än text. De som inte förstår det ser det nog mycket som ett pysselämne, säger hon och fortsätter:

– Man kan heller inte kroka arm med någon och vara tuff på skolan för man oftast är en och en. Och då är man inte så kaxig efter ett tag. Som mattelärare kanske man är några stycken.

Är man lite ensam helt enkelt?

– Man är ganska ordentligt ensam.

Men det finns saker man kan göra för att det ska bli mindre ensamt. Lena har själv startat en Facebookgrupp där bildlärare från hela Sverige diskuterar just arbets-miljö-frågor, och inom en snar framtid vill hon starta upp ett nytt nätverk för bild-lärare.

– Jag märker att lärare stångar sig blodiga bara för att få ett samtal med rektorn, säger hon.

Många estetlärare tycker inte att de har tillräckligt med läromedel.

Vad behöver man göra för att förbättra villkoren?

– Först och främst se till att lärarna har schyssta scheman och orkar gå till jobbet. Det är steg ett. Att man hinner pausa mellan lektionerna, det är det mest grundläggande. Att man hinner få vara lärare, får brinna för sitt yrke. Annars kan vi ta bort det att vi har likvärdig skola i Sverige.

Eleverna börjar trilla in i Lenas klassrum. Halva klassen har bild, andra halvan har musik. Nästa termin gör de tvärtom. Det gör att lektionerna kan vara långa, en timma och 40 minuter.

Från början skulle lektionerna ha varit fler och kortare, men det gick inte Lena med på.

– Jag brinner så hårt för det så jag får som jag vill.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen

Regeringsbeslut

Nu kommer fler elever kunna få utbildning på distans.

Annons
Annons

Eva har en arbetsplats – men lektion på fyra orter

Reportage

Hur är det att undervisa elever som inte befinner sig fysiskt framför dig?

Annons

Skolverket: ”Det ska inte ersätta reguljär undervisning”

Fjärr- och distansundervisning

En möjlighet för fler elever att få behöriga lärare, menar myndigheten.

Hot och våld

Forskaren om trygghetsutspelet: ”Våldet har inte eskalerat”

Trygghet

Regeringen har tillsatt en utredning om trygghet och studiero i skolan. Men pedagogikprofessor Johannes Lunneblad tror inte att större befogenheter är vad lärarna eftersöker.

Annons
Annons

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Arbetsmiljö

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.

Annons

Rebecca hotades till livet av förälder

Hot mot lärare

Rebecca Karlsson gjorde en orosanmälan och blev mordhotad av den utpekade föräldern. 
– Som lärare har jag en skyldighet att göra det, säger hon till Skolvärlden.

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Lista

Vad får och måste lärare göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck reder ut vad som gäller.

skolsegregation

Lärarfacken: Förbjud kötid för att få in elever på friskolor

Friskolor

Lärarfacken vill ändra antagningen till friskolor genom att ta bort kötid som urvalskriterium.

Lärarassistenter

Skolverket: Här är 6 områden där lärarassistenter kan avlasta lärare

Utredning

”Tanken är att lärare ska använda sin tid till det som verksamheten behöver.”

Forskning: Så påverkas lärarna av lärarassistenter

Avlastning

Mindre psykiskt ansträngande – men lika mycket att göra.

Blogg

David Haas: Vad bestämmer en lärares status?

Blogg

”För mig är läraryrket ett statusyrke, oavsett vilka ämnen du har eller i vilken skolform du undervisar.”

Debatt

”Rör inte min yrkesstolthet”

Debatt

”Vårt bästa härligaste arbete blir inte mer attraktivt på arbetsmarknaden när tryggheten urholkas och vi låter kränkningskulturen segra”, skriver läraren Ellinor Lundsten.

Kommentera
Sociala medier

Yrkesetiska rådet om sociala medier: ”Lärare bör tänka efter en extra gång”

Etik

Lärare som använder sin lärarroll i kommersiella syften riskerar att skada hela yrkeskåren, menar rådet.

Lärarledarskap

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Timplaner

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan.

Granskning: Skolornas lokalkris

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Skolornas lokalkris

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Skolornas lokalkris

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Skolornas lokalkris

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.

Studie- och yrkesvägledning

Så skapades syv-lyftet på Gotland

SYV

Projektet ”Kompetenta Gotland” har som mål att höja utbildningsnivån på ön.
– Jag kan se början på en förändring och en samsyn, säger Susanne Svensson, studie- och yrkesvägledare.

NO och matematik

Här sköter studenter mattehjälpen för att minska avhoppen

SI-pass

Under ledning av högskolestudenter får gymnasieelever diskutera kniviga problem. Samtalen sker under friare former än på de vanliga lektionerna.

Så fungerar SI-pass: ”Dominoeffekt ända ner i grundskolan”

SI-pass

Nu ska modellen med SI-pass spridas till över 30 kommuner i sydligaste Sverige. 

Varannan ämneslärarutbildning brister – Ma och Sv värst

Granskning

Nästan hälften av landets ämneslärarutbildningar har kvalitetsbrister, visar Universitetskanslersämbetets nya utvärdering.

Debatt

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Debatt

”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker”, skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.

Kommunledningen sprider skräck i Hörby – ”Folk är rädda”

Arbetsmiljö

Mobbning och kränkningar sprids från kommunledningen ut i verksamheterna i Hörby kommun, enligt sju fackliga organisationer som slår larm.

Kongressen 2020

Här är förbundsstyrelsens alla förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

Forskning

Forskning: Rektorer tvingas nedprioritera likabehandlingsarbetet

Forskning

”Det saknas förutsättningar”, säger forskaren Greta Lindberg.

Slöjförbud i skolan

Skolverket: Inte tillåtet med slöjförbud i skolan

Politik

Enligt Skolverkets bedömning är det inte tillåtet att förbjuda skolelever att bära slöja.

Nedskärningar

”Det talas inte klarspråk – när blev en nedskärning en anpassning?”

Blogg

 Får man inte säga nedskärningar i skolan längre?, undrar David Haas.

Lärare inför egen Lex Maria efter sparkrav

Nedskärningar

Lärarnas svar på kommunens nya nedskärningsbudget: Vi anmäler skolan varje gång brist på resurser leder till att elever inte får hjälp.

Rättsprocess

Kritiserade friskolan tvingas stänga

Dom

Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje när det gäller Elma school.

Prickad huvudman fortsätter driva skola – i decennier

Rättsprocess

Skolinspektionen vill stänga skolan men ägaren driver den vidare – trots 20 år av anmälningar, betalningsförelägganden och indragna tillstånd.

Lärare fick inte ut lön från kritiserade skolan: ”Horribelt”

Stockholm

Flera lärare har haft problem med att få ut sina löner, enligt Lärarnas Riksförbund.

Blogg

Att hantera ”efter lovet-dilemmat”

Blogg

”Ska vi på måndagen efter ett lov köra på som vanligt – eller behövs det en bufferttimme eller två för att väcka alla till skolvardagen igen?”, frågar sig Karin Boberg.

Debatt

”Varför sparka på svängdörrar när det finns betongväggar?”

Debatt

”Någonting behöver vridas om ordentligt, något som gör att vågen vänder, och det är inte mer lokala pengar som är den kortsiktiga lösningen”, skriver Jens S West.

Kommentera

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Utvärdering

Lägre personalomsättning på skolor som har förstelärare, visar forskning från IFAU.

ny facklig organisering

Detaljer för ny organisering – så kan den bli verklighet

Fackligt

Nu presenterar Lärarnas Riksförbund detaljerna kring hur en eventuell ny organisering skulle kunna se ut.

Per Kornhall: ”Lärare har mycket att vinna”

Fackligt

Skolexperten Per Kornhall om ny eventuell facklig organisering för lärare. ”Lärare har mycket att vinna på det”, skriver han.

Sex- och samlevnadsundervisning

”Att med undervisning ta avstånd från övergrepp är inte att döma unga”

Slutreplik

Skolans undervisning om pornografi ska ta upp att det som sker i porrfilmer är på riktigt, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

”Icke-dömande samtal innebär inte att man förhärligar porr”

Replik

Öppna samtal och kunskap är förutsättningen för att unga ska få de verktyg de behöver, skriver RFSU i en replik.

Kommentera

”Förmedla kunskaper och värden – inte barns upplevelser av pornografi”

Debatt

Skolans undervisning ska ta ställning mot fenomen som existerar i vårt samhälle, skriver Marcus Svensson.

Kommentera

RFSU tipsar: Så pratar du med eleverna om porr

Sexualkunskap

Utgå från elevernas erfarenheter och låt dig inte skrämmas av propaganda, råder Kalle Röcklinger.

Kommun backar från kritiserat komvux-besked: ”Stor facklig seger”

Komvux

Ville ta bort klassrumsundervisningen – nu tar Härnösands kommun ett omtag efter stark kritik.

Lärarlyftet förlängs: öppnar för fler med behörighet

Nytt beslut

Lärarlyftet ska ge ämnesbehörighet även i ämnen där läraren inte undervisar. Beslutet välkomnas av LR.

Debatt

”Betyg måste kunna överklagas – under ordnade former”

Debatt

”Möjligheten att överklaga sina betyg skulle frånta föräldrar skälen att försöka utöva påtryckningar på lärarna i frågan om deras betygssättning”, skriver debattörerna.

Kommentera
Arbetsmiljö

De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. 

Politik

”Era förslag löser inte segregationen, Liberalerna”

Debatt

”Det vi behöver är inte fler förslag från er politiker”, skriver Linnea Lindquist, rektor i Hammarkullen.

Kommentera

Förstatligande och högre lärarlön ska få ordning på utsatta skolor

Politik

Statlig styrning och mer pengar ska få ordning på de mest utsatta skolorna och locka fler behöriga lärare, enligt Liberalernas nya förslag.

Arbetsmiljö

Lärare och elever sjuka – rivningsmärkt skola drivs vidare

Arbetsmiljö

Akuta astmabesvär, sårig hud och rinnande ögon.

Lön

Ny lönestatistik: Lägsta utveckling för lärare på flera år

Lön

”Det är oroväckande”, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Coronaviruset

Lärare isoleras från skola – vistades i samma område som coronasmittad

Corona

”Det är en bra försiktighetsåtgärd”, säger Frida Hagelin, biträdande huvudskyddsombud för LR i Kungsbacka.

Debatt

”Vi måste lyfta läraryrkets vita fläckar”

Debatt

”Med rätt verklighetsbild kan vi fördela resurserna rätt och göra de mest lönsamma prioriteringarna”, skriver Beata Kull.

Kommentera
Debatt

”Trygghet är en förutsättning för att lära sig”

Debatt

Ideologi, resursbrist och förutfattade meningar väger ofta tyngre än att ta reda på vad eleven verkligen behöver, skriver debattörerna.

Kommentera

”NPF-säkring” kan bli en business på bekostnad av eleverna

NPF

Det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till trender, skriver Sara Bruun.

Regeringens förslag: Vill göra stora förändringar i komvux

Politik

Regeringen vill att komvux ändras om för att stärka integrationen.

Debatt

”Kan inte alla skolor få vara bra skolor?”

Debatt

”Den svenska skolan blir alltmer ojämlik”, skriver Erica Lindberg, socionom och förälder. 

Kommentera
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Debatt

Malmö stad: ”Grundskolepedagoger ska inte ersätta behöriga lärare”

Debatt

Att låta obehöriga bli "grundskolepedagoger" handlar inte om att ersätta behöriga lärare, skriver Martin Strand på Malmö stad.

Kommentera

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt

”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Luf.

Kommentera
Lärarbrist

Skolverkets larm: Lärare kan tvingas vänta över ett år på legitimation

Lärarbrist

Skolverket sågar regeringens förslag att flytta delar av myndigheten till Härnösand, med längre väntetiden för lärarlegitimation som följd.

Debatt

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Debatt

Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, skriver Douglas Thor från Muf.

Kommentera
Förintelsens minnesdag

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Stockholm

Menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

Föräldrarelationer

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Debatt

”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Kommentera
Lov och frånvaro

Här är loven flexibla: ”Kan ta ut dagarna när eleven har behov”

Skollov

Eleverna har 14 dagars ”semester” att ta ut under terminen.

Elever på semester utan lov riskerar böter

Lov

En vecka in på vårterminen var alla elever inte tillbaka från semestern.

Politik

Oppositionen ger till skolan – genom att ta från skolan

Budget 2020

En halv miljard som regeringen vigt åt lärarassistenter ska finansiera oppositionens extra pengar till välfärden.

Malmö vill anställa obehöriga lärare – i sju år

Lärarbrist

Obehöriga lärare ska bli ”grundskolepedagoger” och kunna anställas på lång sikt för att mota lärarbristen.

Hot och våld

M: Inför ny brottsrubricering för våld mot skolpersonal

Förslag

”Vi måste visa och markera att det inte är acceptabelt att hota eller misshandla skolpersonal”, säger Kristina Axén Olin.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons