Annons
Foto: Magnus Glans

Hon kämpar för estetlärarnas villkor

Publicerad 16 oktober 2019

Fakta

Så tycker estetlärarna

  • 22–25 procent av lärarna i hem- och konsumentkunskap, slöjd och musik uppger att de får ämnesrelevant fortbildning. Motsvarande siffra för lärarna i bild är 15 procent.
  • 54 procent av de tillfrågade uppger att det ”stämmer helt” att de har tillgång till en adekvat ämnessal. Nöjdast är lärarna i hem- och konsumentkunskap och minst nöjda är bildlärarna.
  • Nästan varannan lärare svarar att de i stort sett inte har möjlighet att samråda/planera med en behörig ämneskollega.
  • 97 procent, anser att lektionslängden är en viktig faktor för undervisningens kvalitet.
  • Nästan alla, 99 procent, tycker att gruppstorleken är en viktig faktor för kvaliteten i undervisningen.
  • 67 procent av estetlärarna har inte möjlighet att delta i bedömningskonferenser.
  • Bara 30 procent av lärarna svarar att det finns schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till lektion.
  • Endast 38 procent tycker att det ”stämmer helt” att de har tillgång till adekvat utrustning.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Rapporten ”Slumpen styr!” är sammanställd av Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation. Undersökningen består av två delar: en enkät och diskussioner i referensgrupper.

Enkäterna genomfördes bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap i grundskolan.

Ett urval om 2 277 lärare drogs ur Lärarnas Riksförbunds medlemsregister. Totalt genomfördes 1 113 personer enkäten.

Datainsamlingen genomföres från 30 november 2018 till 11 januari 2019.

Relaterat

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare. Sämst förutsättningar har lärarna i bild, enligt en ny rapport.

– Man är oftast en och en, och då är man inte så kaxig efter ett tag, säger bild- och slöjdläraren Lena Landström.

En kvart innan lektionen ska börja. Lena Landström förbereder salen inför elevernas ankomst. Det som står på tavlan ska suddas ut, nya instruktioner ska skrivas dit.

Just nu har niorna på skolan porträtt-tema. Först har de fått måla av varandra utan att titta på pappret. Nu ska de utgå från bilden av sig själva, måla porträttet i oljepastell och samtidigt tänka på kontrastfärger, balans, mönster och harmoni i bilden.

Lena Landström plockar fram oljekritorna ur skåpen.

– Det tar ju lite tid att förbereda en lektion, säger hon medan hon borstar bort lite ludd som ligger kvar på ett bord efter en slöjdlektion.

Den tiden är det långt ifrån alla lärare i praktisk-estiska ämnen får mellan lektionerna. Och värst är situationen för bild-lärarna. Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund svarar bara två procent av lärarna i bild att det ”stämmer helt” att de har schemalagd tid till för- och efterarbete i anslutning till sina lektioner.

– Det är helt otroligt. Och tänk dig då att alla inte ens har en egen lektionssal. Vissa är till och med på flera skolor, säger Lena.

Hon är både bild- och slöjdlärare. Skolvärlden träffar henne i Orminge i Nacka i tillfälliga lokaler, eftersom skolan hon jobbar på, Castello Järla Sjö, har råkat ut för en vattenläcka. Hon har jobbat på samma skola i 22 år och är nöjd med hur det ser ut där. Men de senaste åren har hon sett en ökad frustration hos sina kollegor, som många gånger inte har samma förutsättningar.

– Grunden till att jag reagerade så starkt var för att jag har bra förutsättningar. Den här skolan har lyft upp de estetiska ämnena. Den har lyckats, säger Lena och fortsätter:

– Varför har vi möjlighet att ha längre lektionspass och luft mellan lektionerna om inte andra skolor har det? Hur fasen kan det vara rättvist i Sverige då? Det är 2019, det är inte okej.

Lena bestämde sig för att göra någonting. För att ta reda på exakt hur det låg till på skolorna runtom i Sverige skapade hon och en annan bildlärare en enkät, som de delade i olika lärargrupper på Facebook.

Resultatet var skrämmande, säger Lena, men samtidigt var det svårt att använda det till något. I stället tog hon upp frågan i Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation.

Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp

Nu har forumet genomfört en enkät bland lärare i de praktisk-estetiska ämnena bild, musik, hem- och konsumentkunskap och slöjd. Man har också gjort intervjuer med referensgrupper.

Resultatet är tydligt – många estetlärare tycker inte att de har de förutsättningar som krävs för att uppfylla kursplanerna.

– Estetlärare är generellt en väldigt stolt lärargrupp. Vi har lång utbildning, och så kan man inte göra sitt jobb på grund av andra faktorer. Det är fruktansvärt frustrerande, säger Lena.

"Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg", säger Lena Landström.

Det handlar bland annat om att många tvingas undervisa i helklass, något som kan vara svårt när det kommer till estetiska ämnen. Till exempel kan det vara svårt att våga uttrycka sig i stora grupper, menar Lena.

– Ska man våga prata om bilder måste man vara trygg. Det funkar inte med 30 elever. Då är det bara de modiga A-eleverna som får sina röster hörda, säger hon.

Många lärare i de praktisk-estetiska ämnena tycker heller inte att de har tillgång till adekvata ämnessalar och läromedel. 

– Det handlar om alltifrån att det inte finns digital utrustning till att man går runt med rullvagnar med material, som gubben i lådan. En del har det som permanenta lösningar, säger Lena.

Ett annat stort problem som tas upp i rapporten är bristen på relevant fortbildning, något som inte ens var fjärde estet-lärare anser sig få. Inte sällan klumpas man ihop med övriga lärare i praktisk-estetiska ämnen på skolan, lärare som har helt andra ämnen än en själv.

Många gånger handlar det om att det är väldigt dyrt med fortbildning. Men Lena tror att problemet delvis hade kunnat lösas med ämnesnätverk.

– Man kan lära sig väldigt mycket av varandra, så det ger otroligt mycket att ha ett ämnesnätverk. Det borde vara en självklarhet både i kommuner och hos friskolekoncerner, säger hon. 

Dessutom kan den här typen av nätverk ge lärarna en chans att samråda om till exempel betygsättning. Det är något som många anser sig vara i behov av, då 67 procent av lärarna i undersökningen svarade att de inte har möjlighet att delta i bedömningskonferenser.

Bildlärare har fått sämre villkor

Lena ingår själv i en form av nätverk, ett gäng bildlärare i Stockholmstrakten som träffas då och då.

– Men då gör vi det på fritiden. Vi sitter alltså på kvällarna för att prata om likvärdig bedömning och ge varandra tips och idéer, säger hon.

– Vi har försökt att se om vi kan träffas på en eftermiddag, men då kommer det klassiska ”nej, jag får ingen vikarie”. Det är ändå en sådan fortbildning som inte kostar rektorn någonting. På sin höjd en vikarie.

Även om lärare i de praktisk-estetiska ämnena tampas med liknande problem kan man se att enkätsvaren skiljer sig åt något. Minst nöjda med sina förutsättningar generellt är bildlärarna.

– Bildlärare har fått sämre villkor, säger Lena.

Varför är det så? Är det ett ämne som man inte anser är tillräckligt viktigt?

Lena tänker efter. På den här frågan finns det inte något givet svar. 

– Jag vet faktiskt inte. Jag kan tänka mig att man inte förstår vad man har för nytta av bild. Vi som jobbar med de här ämnena förstår att det är oerhört viktigt, för det är ju ett språk. Det är så vi läser i dag, med mer bild än text. De som inte förstår det ser det nog mycket som ett pysselämne, säger hon och fortsätter:

– Man kan heller inte kroka arm med någon och vara tuff på skolan för man oftast är en och en. Och då är man inte så kaxig efter ett tag. Som mattelärare kanske man är några stycken.

Är man lite ensam helt enkelt?

– Man är ganska ordentligt ensam.

Men det finns saker man kan göra för att det ska bli mindre ensamt. Lena har själv startat en Facebookgrupp där bildlärare från hela Sverige diskuterar just arbets-miljö-frågor, och inom en snar framtid vill hon starta upp ett nytt nätverk för bild-lärare.

– Jag märker att lärare stångar sig blodiga bara för att få ett samtal med rektorn, säger hon.

Många estetlärare tycker inte att de har tillräckligt med läromedel.

Vad behöver man göra för att förbättra villkoren?

– Först och främst se till att lärarna har schyssta scheman och orkar gå till jobbet. Det är steg ett. Att man hinner pausa mellan lektionerna, det är det mest grundläggande. Att man hinner få vara lärare, får brinna för sitt yrke. Annars kan vi ta bort det att vi har likvärdig skola i Sverige.

Eleverna börjar trilla in i Lenas klassrum. Halva klassen har bild, andra halvan har musik. Nästa termin gör de tvärtom. Det gör att lektionerna kan vara långa, en timma och 40 minuter.

Från början skulle lektionerna ha varit fler och kortare, men det gick inte Lena med på.

– Jag brinner så hårt för det så jag får som jag vill.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”

Debatt

”Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Facket vill skrota elevens val: Tiden behövs till annat

Tidsbrist

”Stoffträngseln” i skolans ämnen har blivit synlig genom debatten om nya kursplaner. Ett bra tillfälle att ta bort elevens val, menar LR.

Annons

Forskarna: Nationella proven måste omarbetas

NP

Digitala och externt rättade nationella prov står inför dörren. Men för att fungera vid betygsättning måste själva uppgifterna anpassas, menar flera forskare.

Lönegranskning

Tre erfarna lärare berättar: Yngre fick högre lön än vi

Löner

När lärarstudenten var klar med sin utbildning anställdes hon på samma skola som hon gjorde sin praktik på.
– Hon fick 4 000 kronor mer i månadslön än vad jag hade. Det svider, säger Stina som var studentens handledare.

Ny statistik: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön

Löner

Erfarna lärare som arbetat länge på samma arbetsplats har ofta betydligt sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor, visar en ny analys av 20 000 lärares löner.

Annons
Annons
Annons

Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E

Bedömning

Helena Kvarnsells elever har skriftligt läxförhör varje vecka: ”Fantastiskt betygsunderlag”.

HÖK 18

6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet

Avtalet

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.

Åsa Fahlén: ”Jag är jättebekymrad”

HÖK 18

LR:s ordförande Åsa Fahlén är inte överraskad över kritiken mot HÖK 18.
– Situationen är i dag oerhört bekymmersam på många håll på grund av alla nedskärningar.

Digitala verktyg

Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg

Digitala verktyg

Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt de har på lärandet. 

Intervju

Jörgen Tholin: Därför är det svårt att motverka glädjebetyg

Betygsutredningen

Hur upptäcker vi systematisk betygsinflation och vad kan vi göra åt den? Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin har ett halvår på sig att finna svar.

Debatt

”Lärare lockas inte av marknadsskolan”

Debatt

”Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes”, skriver debattörerna.

Kommentera
Lärarassistenter

En av tre utnyttjar inte extrapengar till lärarassistenter

Statsbidrag

Intresset blev inte lika stort som regeringen hoppades på.

Sökte inte bidrag: ”Var för knepigt”

Lärarassistenter

Gotland valde att inte utnyttja bidraget – Västerås sökte 5,47 miljoner.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Forskning

Agneta Gulz: Så skapar du motivation hos eleverna

Undervisning

Hur arbetar man bäst för att skapa motivation i klassrummet? Forskaren Agneta Gulz ger sina viktigaste tips.

Debatt

”Vi behöver tydligare tag hemifrån – inte hårdare tag i skolan”

Debatt

”Det är dags att på djupet rannsaka föräldrarollen för att ge skolan den chans den förtjänar och den auktoritet den behöver”, skriver debattören Peter Östling.

Kommentera

Kommuner kan bryta mot lagen för att locka friskolor

Kommunerna

Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen.
– Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger juridikprofessor Lotta Lerwall.

Målet: Bästa sparkommun 2020

Fackligt

Lärarfackens nya kampanj: Ge oss dina bästa tips för att spara på skolan!
– Det är en travesti på det besinningslösa sparandet, säger Åsa Elfving på LR.

Isak Skogstad lämnar skoldebatten – blir politisk expert för Liberalerna

Politik

– Man kan inte vara skoldebattör hela livet, säger Isak Skogstad till Skolvärlden.

Skolutveckling

Kornhall: En bra skola är ingen slump

Skolutveckling

”På den här skolan kan vi se betydelsen av en klok skolledning och vuxna som arbetar tillsammans och aldrig ger upp”, skriver Per Kornhall.

Kommunens beslut slår mot 98 procent av skolans elever

NPF

”Smockan kommer att bli stor och vi kan inte trolla med knäna”, säger Helleborusskolans rektor Johan Danielsson.

Debatt

”Låt inte eleverna läsa vad skräp som helst”

Debatt

”När skärmar kräver så mycket av våra ungdomars tid måste vi vara modiga och våga viga mycket tid åt läsningen”, skriver svenskläraren Karin Herlitz.

Kommentera

Debatt: ”Det saknas konstruktiva förslag från LR vad gäller lärarbristen”

Debatt

”Jag vill att LR nu vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”, skriver Liane Blom, lokalombud på Bergslagens folkhögskola.

Kommentera

”Sex argument för att Bibeln ger mäktig kunskap”

Debatt

”För att kunna orientera oss i vårt kulturella rum är Bibeln viktig, men den nämns inte i klartext i Skolverkets nya kursplan för grundskolan”, skriver professor Lars Naeslund vid Stockholms universitet

Kommentera
Lärares arbetstid

Så undviker du att jobba gratis

Arbetstid

Allt för pressade scheman gör att många lärare inte hinner med jobbet på sin arbetstid och i praktiken jobbar gratis på sin fritid.

”Vi lärare måste bli bättre på att säga stopp”

Arbetsmiljö

Lärarupprorets företrädare uppmanar lärare att sluta jobba gratis i november.

Antalet fackligt anslutna på friskolejätten ökar i rekordfart

Fackligt

På friskolor är färre lärare anslutna till facket. Men inom IES växer medlemsantalet nu rekordsnabbt.

Nya siffror: Så många lärarstudenter fattas

Lärarbristen

Det kommer att vara brist på studenter inom samtliga lärarinriktningar de närmaste15 åren, och behovet växer.

Gymnasielärare prisas för arbete kring tvålärarskap

Lärarpris

Lärarna Marie Gilbertsson och Magdalena Lind tilldelas Helgepriset. 

Lågaffektivt bemötande

”Bygg undervisning på sunt förnuft – inte mirakelmetoder”

Lågaffektivt bemötande

”När debatten blir så svart eller vit som vi på senare tid har sett kring lågaffektivt bemötande missar den ofta perspektivet som kallas fronesis”, skriver Alexander Skytte.

Ordbråk efter profilernas debatt om lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Efter TV-sändningen fortsatte den livliga diskussionen mellan Bo Hejlskov Elvén och Isak Skogstad.

”Nej, barn gör inte rätt om de kan”

Debatt

”Lågaffektivt bemötande är en självisk ursäkt för att slippa ta ansvar”, skriver läraren Andreas Carlsson.

Kommentera

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte”

NPF

Sedan 1980-talet har läraren Kenth Hedevåg mött elever inom autimsspektrat. Nu föreläser han för skolpersonal runt om i landet om barn och elever som inte riktigt passar in i skolans mall.
– Jag är övertygad om att alla barn vill, men att de inte alltid kan, säger han.

5 anledningar att undervisa på komvux

Vuxenutbildning

”Studiero, ingen betygshets, erfarenhet... Är du fortfarande nyfiken, eller har du blivit bortskrämd?” David Haas slår ett slag för att bli vuxlärare.

Debatt

4 enkla sätt: Så ska skolan ge klimatfrågan högsta prioritet

Debatt

”Varje elev har rätt att få uppfatta vidden av klimatkrisen så att hen ges möjlighet att själva agera och engagera sig”, skriver NO-läraren Emma Ådahl.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kö till lärarlegitimation – nya lärare drabbas

Lärarlegitimation

Skolverket håller inte tiden. Fler än 1 500 lärare har väntat längre än fyra månader på sin legitimation.

Debatt

”Får Skolverket hållas har vi en generation utan kunskaper”

Debatt

”Om Skolverkets förslag till nya kursplaner går igenom riskerar nästa generation stå utan viktiga begrepp om historiska epoker och kunskaper om vår världs geografi och statsskick”, skriver Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson (KD).

Kommentera

Kornhall: Jag fick med egna ögon se vad som gjort Vårbyskolan till en så bra skola

Skolutveckling

”Mitt möte med Vårbyskolan var så intressant eftersom det blottade en del saker som jag tycker det finns anledning att belysa”, skriver Per Kornhall.

Likvärdighet

Så kan lärare lyckas med sambedömning

Sambedömning

Specialpedagogen Helena Wallberg ger sina tips på hur lärare kan lyckas med sambedömning.

Här kan tre terminer bli verklighet nästa läsår

Skolsystemet

Två kommuner vill testa ett kortare sommarlov.

Särskilt stöd

SPSM: Minskningen av särskilt stöd är naturlig

Särskilt stöd

Andelen elever som får särskilt stöd i grundskolan minskar, enligt siffror från Skolverket. Enligt SPSM är minskningen helt i sin ordning.
 

Här riskerar undervisningstiden öka när kommunen sparar

Undervisningstid

En lokal överenskommelse i Uddevalla kom till när USK:en försvann – begränsade arbetsgivarens rätt att öka lärarnas undervisningstid.

Kommunen betalade 2,6 miljoner för lärar-app som ingen vill ha

Digitalisering

Appen som ska effektivisera lärarnas arbete förbryllar facket.
– Det är pengar i sjön, säger Gunnar Hermansson på LR i Uddevalla.

Debatt

”Utveckla samarbetet mellan skola och föräldrar kring läxor”

Hemläxor

Debattören menar att ett utvecklat samarbete skulle skapa förusättningar för elever att lyckas.

Kommentera

Larm om osäker arbetsmiljö för kemilärare: ”Kan vara farlig”

Arbetsmiljö

Många kemilärare upplever en stor stress av att kemikaliehanteringen är bristfällig på skolan, menar Kemilärarnas resurscentrum.

Läslov

Ann Boglind: ”Vi måste prata om läsning med lust och magi”

Läsning

Under drygt tio år visade internationella undersökningar att svenska elevers läsförmåga försämrades. Men så kom lyftet.

Nyanställda lärare får högre lön än äldre

Lönecirkusen

Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Det visar Skolvärldens granskning.

Hot och våld mot lärare

Misstänkt tystnadskultur bakom färre anmälningar

Hot och våld

Anmälningarna har minskat på Hjulsta grundskola och Arbetsmiljöverket har konstaterat att skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder. Samtidigt rapporteras det om en tystnadskultur på skolan som kan ha påverkat anmälningsnedgången.

Skyddsombudet: ”Våld mot lärare börjar redan i förskoleklass”

Arbetsmiljö

Irene Ziverts, huvudskyddsombud för LR i Stockholm, upplever att våldet mot lärare har gått ner i åldrarna.

Studie- och yrkesvägledning

David Spak är ”Årets vägledare”: Det bästa är att få skapa förändring

SYV

Skolvärldens bloggare David Spak prisas för sitt engagemang.

Blogg

Per Kornhall: Rör inte våra lärarutbildningar – men gör om dem!

Skolutveckling

Skolan i Färjestaden ingår i försöksverksamheten med lärarutbildning och övningsskolor. Per Kornhall besökte skolan – och imponerades av både ledning och medarbetare. 

Sexornas betyg fortsätter falla

Betyg

Andelen elever i årskurs sex som får godkänt i alla ämnen sjönk för fjärde året i rad. Våren 2019 var det största tappet hittills.

Digitala verktyg

Tre av fyra skolor brister i digital kompetens: ”Är fortfarande rädda”

Digitala verktyg

Tre av fyra skolor följer inte läroplanens riktlinjer om digitala verktyg. 

Forskning

Forskning: Lärares egen lärprocess avgörande för att höja eleverna

Lärande

För att lyckas förbättra elevernas resultat krävs att lärare får rätt förutsättningar, det menar forskaren Sara Engvall.

Debatt

”Lärare behöver assistenter – men bara med pedagogisk utbildning”

Debatt

”Med undervisningsassistenter får den legitimerade läraren en person till i klassrummet och eleverna någon som är utbildad, någon som har läst pedagogik och ämnet och kan undervisa”, föreslår rektor Jens West.

Kommentera
Storvretskolan

Så räddades problemskolan: ”Lever upp till lagen nu”

Botkyrka

Myndigheten var på plats på Storvretskolan i åtta månader – nu lever skolan upp till lagens krav.

Utredare i färsk rapport: ”Problem sopas under mattan”

Storvretskolan

Hur kunde situationen gå så långt? Det har oberoende utredare granskat.

Likvärdighet

Prisade föreningen Tamam: ”Vi jobbar för vänskap utan gränser”

Likvärdighet

De vill göra skolungdomar till aktiva samhällsmedborgare. Nu får Tamam Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris. 

BEO-anmälde läraren

Kritiserade fallet med BEO-anmälde läraren prövas i HD

Lärarbefogenheter

Det uppmärksammade fallet där en lärare lyfte en elev med NPF-diagnos har nu drivits hela vägen till Högsta Domstolen som tar upp ärendet.

Lärare vann i rätten – ändå kräver BEO skadestånd

Lärarbefogenheter

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

BEO-anmälde läraren berättar: ”Ingen vill utsätta sig i onödan”

Lärares befogenheter

Läraren som ingrep mot en elev och anmäldes av BEO berättar själv om händelsen för Skolvärlden.

Skolmarschen

Här möter Anna Ekström personerna bakom Skolmarschen

Nedskärningar

Här möts Skolmarschens initiativtagare och Anna Ekström för att diskutera nedskärningarna i skolan.

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Ny i yrket

Mentorsnätverk stöttar nyexade lärare

Ny i yrket

Lärarna Anette Malby och Eva Rosell har på egen hand startat upp ett mentorsnätverk som ska hjälpa nyutbildade lärare. 

Arbetsmiljö

Fuktskadad skola fick stänga igen: ”Halva personalen mår dåligt”

Arbetsmiljö

Andningssvårigheter, torra ögon och eksem. Den dåliga luften på särskolan i Lysekil har fått skyddsombudet att stänga verksamheten. 

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Andria Zafirakou fick många erbjudanden efter Global Teacher Prize men har valt att jobba kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Kritik mot AcadeMedia

Efter kritiken: ”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons