Organisering

Hon röstade ja: ”Viktigast nu är att vi enas”

Anna-Sara Carlsson omröstning

Anna-Sara Carlsson, lärare på Östersunds Gymnasium och lokalombud för LR om resultatet av omröstningen: ”Det var en större övervikt för ett ja än vad jag kunde tro.”

Resultatet i omröstningen
  • Antal röstberättigade medlemmar: 65 420
  • Antal avlagda röster: 32 919
  • Andel avlagda röster: 50,3 procent
  • Antal ja-röster: 25 284
  • Andel ja-röster: 79,4%*
  • Antal nej-röster: 6 578
  • Andel nej-röster: 20,6%*
  • Endast ett distrikt (Halland) röstar nej, med 55,5 procents majoritet.
  • 21 av totalt 29 distrikt röstar ja med mer än 80 procents majoritet.

* = Procent av de som röstat ja eller nej, blanka röster exkluderas.

Anna-Sara Carlsson, lärare på Östersunds Gymnasium och lokalombud för LR, har varit aktiv på ja-sidan för en ny organisering.
– Givetvis är jag lättad över valresultatet, men nu är det viktigaste att vi enas och jobbar tillsammans för att lärare ska få det bättre i framtiden. Vi är alla på samma sida, säger hon.

Anna-Sara Carlssons inställning i debatten inför medlemsomröstningen var att undvika en retorik som utmynnade i ”vi” och ”dom”.

– Det var viktigt inför omröstningen och det är ännu viktigare nu efteråt när vi har resultatet. Vi medlemmar har röstat ja för att gå in i något helt nytt tillsammans. Det kommer inte finnas olika förbund – det kommer finnas ett Sveriges Lärare för oss alla, säger hon.

Vad säger du om själva resultatet?

– Jag måste nog spontant säga att det var en större övervikt för ett ja än vad jag kunde tro. De som är emot ett Sveriges Lärare var duktiga i debatten och syntes och hördes verkligen. Det tycker jag var bra. De synpunkter som kommit fram i debatten ska tas på stort allvar och diskuteras; oavsett om man propagerat för ett ja eller ett nej. Det finns många kloka funderingar, säger Anna-Sara Carlsson.

”Mycket som stått och stampat”

Vilken var din första känsla när siffrorna blev klara?

– Tillförsikt! Det är så mycket som stått och stampat, och inte utvecklats, när det gäller lärarnas situation. Tänk vad starka vi kan bli tillsammans. Jag ser framför mig hur vi kan få mer tyngd som en motpart och att det kommer påverka arbetsmiljön och löneutvecklingen till det bättre, säger hon.

Jag läste precis organisationsutredningen igen. Historiskt har det funnits en del stora skillnader mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som omöjliggjort ett samgående?

– Jo, men det har också funnits stora likheter – även historiskt. Och ser man till nuläget är ju likheterna uppenbara. Min uppfattning är också att Lärarförbundet ideologiskt närmat sig oss i LR. Dessutom ska vi inte gå samman. Vi ska skapa något helt nytt i och med Sveriges Lärare. Det handlar inte om att en organisation ska sluka en annan, säger Anna-Sara Carlsson.

”Tajmingen är bra”

Blir det svårt att organisera Sveriges Lärare – förutsatt att förbundsmötet i maj följer resultatet i medlemsomröstningen?

– Vi kommer få jobba hårt tillsammans för att överbrygga varandras rädslor. Men jag är övertygad om att det är värt mödan. Det är ju en enorm möjlighet att skapa den här federationen och som jag ser det är tajmingen bra, säger hon.

Är det något specifikt i din vardag på jobbet som kommer påverkas?

– Jag tror att det blir ett lyft för representationen av fackombud hos privata arbetsgivare, vilket i sin tur kommer påverka det fackliga engagemanget på de fristående skolorna. Det finns mycket att göra lokalt på plats på skolorna, säger Anna-Sara Carlsson.

Kommentera