graskalor_artikelbild

Hon vill lyfta NO med hjälp av ”gråskalor”

Den traditionella undervisningen måste ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.
Det menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad, som i sin nya avhandling framhäver att naturvetenskapen inte är svartvit – utan att den snarare går i gråskalor. 

Säg naturvetenskap och de flesta tänker säkert på en faktafokuserad undervisning om livets former och dess processer. Skolämnen där lärare ofta pratar om att världen är uppbyggd på ett visst sätt.

Men naturvetenskapen är inte så svart eller vitt som många vill få det till, menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad.

Hon uppmanar i stället till att låta gråskalorna synas mer i undervisningen och i sin nyutgivna avhandling lyfter hon fram varför den traditionella undervisningen borde ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.

– Runtom i världen finns det mängder av forskning inom ämnet om hur man ska kunna undervisa om naturvetenskapens karaktär för att få en mer meningsfull naturvetenskaplig undervisning. Ofta undervisas det alldeles för lite om detta i våra skolor, säger Lotta Leden.

Hon har i studien, som ligger till grund för avhandlingen, följt sex lärare under tre år och med hjälp av gruppsamtal, enkäter, och intervjuer har hon utforskat de möjligheter och svårigheter lärarna möter när de försöker ta upp diskussioner om naturvetenskapen i undervisningen.

Några av lärarna medgav att det var nytt för dem i början, berättar Lotta Leden. Det finns fortfarande starka traditioner som säger att undervisningen ska innehålla ett tungt paket av fakta som lärarna förväntas förmedla.

Hur stora är möjligheterna för NO-lärare att öppna upp för mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet?

– Stora, skulle jag säga. Men nytt undervisningsinnehåll och nya undervisningsformat utmanar både lärare och elever i deras respektive roller. Men i samband med laborationer, och i diskussioner om nya forskningsrön, fanns det tillfällen då lärarna ansåg att det var naturligt att föra in naturvetenskapens karaktär, säger Lotta Leden.

Det kan såklart kännas otäckt när inte läraren längre sitter inne med svaren. Den stora svårigheten handlar ofta om att det finns ganska starka strukturer kring undervisning och naturvetenskap som handlar om just att det är mycket fakta med centralt innehåll i läroplanen som gör att det blir ett starkt fokus på fakta.

– Andra bitar kommer då lite i skymundan. Där blir den stora utmaningen att behålla begrepp och den formen av kunskap, men samtidigt blanda det med diskussion och hur den kunskapen kom till. Det blir litegrann en krock om utrymmet.

Hur ska man få plats med allting?

– Det är en rejäl svårighet. Det är svårt att göra något extra när det redan är ont om tid. Men lärarna ser också möjligheter med undervisning om naturvetenskapens karaktär, till exempel, för att hitta vägar för att kommunicera naturvetenskap och vidga synen på naturvetenskapliga arbetssätt och därmed nå alla mål i kursplanen, säger Lotta Leden.

– Enligt Lgr 11 finns det tre viktiga mål. Det handlar dels om att utforska, förstå och kunna förklara begrepp och modeller. Och de andra handlar om att kommunicera naturvetenskap och kunna förstå och kritiskt granska. Men också det naturvetenskapliga arbetssättet är en stor bit. Så det är ett starkt argument.

Lärarna som var med i studien berättade att vissa elever som fick börja diskutera naturvetenskapens karaktär i undervisningen fick ett lyft.

– Fler blev involverade i diskussionerna. Många fler blev engagerade. Så det är en högst demokratisk fråga för att alla ska få vara med i klassrummet. 

Kommentera