Annons
Anita Richmond är lärare och hörselpedagog i Lunds kommun. Foto: Andreas Hillergren

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Publicerad 4 november 2020

Fakta

Så fungerar individuella hörselskydd:

Idrottslärare, musiklärare eller lärare i trä- och metallslöjd kan behöva individuellt utprovade hörselskydd. Det är öronproppar som är anpassade för att släppa igenom tal samtidigt som de dämpar buller. Även andra lärare som jobbar i bullriga miljöer kan behöva sådana hörselskydd, till exempel de som har, eller riskerar att få, hörselproblem. 
Vänd dig till din arbetsgivare om du upplever problem med höga ljud och buller. Ta även hjälp av ditt skyddsombud om det behövs.

Fakta

Anitas tips för mindre buller:

Om du har en hörselnedsättning eller om det är stora problem med buller i klassrummet, så behövs troligtvis större åtgärder för att du ska få en bra arbetsmiljö. Men om problemen är mindre finns det en hel del saker du själv eller din arbetsgivare kan testa. 

1. Börja med att lyssna själv i klassrummet. Vad är det som låter, och hur kan du komma åt ljuden? 

2. Bjud in en kollega som kan vara extra öron och ögon och hjälpa dig att ta reda på vad vilka ljud som stör när du undervisar. 

3. Be arbetsgivaren om att få låna en decibelmätare om du vill ta reda på hur mycket det låter i klassrummet. Se vad som alstrar mest buller och försök åtgärda det, eller påpeka för din arbetsgivare att det behöver åtgärdas.

4. Prata med eleverna om vikten av turordning när man pratar, det vill säga att en person i taget talar och alla andra lyssnar.

5. Stäng alltid dörrar och fönster. Se till att de är täta så att det inte läcker in ljud utifrån. 

6. Lägg filtar i lådor och hurtsar där det finns material som kan skramla. 

7. Köp in tyst material när ni ska skaffa nytt, till exempel tysta projektorer och mjuka tärningar.

8. Möbler med träben är att föredra framför möbler med metallben. Om eleverna ändå har stolar med metallben så är gummitassar ett måste för att minska skrapljud. Sätt även rörskydd på bordsbenen som är närmast stolen så att det inte blir klingande ljud när stolsben och bordsben slår mot varandra.

9. Ha lite mellanrum mellan skåp, hurtsar och annat längs väggarna. Så fort du har rena, hårda ytor så reflekteras ljudet, och när ljudet reflekteras får du sämre akustisk miljö att lyssna i. 

10. Ofta rekommenderar man stängda skåp eftersom det blir visuellt lugnare. Men rent ljudmässigt kan det vara bättre med öppna skåp så att ljudet inte reflekteras lika mycket.

För mycket ljud och dålig akustik är vanliga problem i många skolor. Det leder till ökad stress, trötthet och koncentrationssvårigheter hos både elever och personal. 
Läraren och hörselpedagogen Anita Richmond har tips för hur man kan få ner ljudnivån i sitt klassrum.

– Lärare kommer ofta hem och är ljudtrötta. Man känner att man behöver vila sig från alla ljud och slänger sig på soffan för att ladda batterierna. Den intensiva ljudmiljön i skolan kan leda till en rad problem, både fysiska och psykiska, berättar Anita Richmond. 

Anita Richmond är själv lärare, och arbetar sedan många år tillbaka som centralt placerad hörselpedagog i Lunds kommun. 

I sin tjänst arbetar hon med anpassningar för elever med nedsatt hörsel. Hon har även varit skyddsombud för Lärarnas Riksförbund och är väl insatt i vad en dålig ljudmiljö kan få för effekter för dem som arbetar i skolan. 

– Vi har lärare som får tinnitus och hörselnedsättningar. Ännu vanligare är det att lärare blir stressade av allt ljud. Forskning visar att när ljudnivåerna går upp så går även pulsen, blodtrycket och adrenalinhalten upp. Vi påverkas alltså rent fysiskt på ett sätt som vi inte själva kan styra över. Vi har lärare i dag som arbetar i ljudmiljöer som är värre än inom industrin. Det är skrämmande att tänka på. Man kan även ”matta ut” sin hörsel av att det är ljud hela tiden, även om det inte är särskilt starka ljud. Bristen på ljudvila gör att man kan börja höra sämre, få tinnitus eller utmattningssymptom. 

Vad beror den dåliga ljudmiljön i skolan på?

– Ofta är det en kombination av flera saker. Gamla lokaler och tillfälliga paviljonger med dålig akustik är vanliga problem. I nyare skolor är den akustiska ljudmiljön generellt sett bättre. Men det handlar också om hur ljudlig verksamheten i rummet är. Om pedagogiken bygger mycket på att eleverna ska lära av varandra så pågår det en massa saker i rummet samtidigt. Det kan vara bra för kreativiteten, men leder lätt till en ond cirkel när det gäller ljudbilden och möjligheten att uppfatta tal i klassrummet. Blir det mycket prat och stökigt så försöker läraren ofta överrösta eleverna. Då pratar eleverna i sin tur ännu högre och läraren måste höja rösten ytterligare. Förutom hörselproblem och ljudtrötthet leder detta till att många lärare får problem med rösten.

Vad ska man göra om man mår dåligt av att det är för mycket ljud?

– Ta kontakt med rektorn och skyddsombudet på din skola. Det är jätteviktigt att ni pratar igenom problemen och att arbetsgivaren ser till att det görs en handlingsplan för hur situationen ska förbättras. Arbetsmiljöverket har till exempel tips på hur man kan jobba med buller i klassrummet. Man kan också få hjälp via företagshälsovården eller hörselvården i regionen. Ingen ska behöva stå ut med en dålig arbetsmiljö och det finns massor av åtgärder man kan ta till. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men som lärare måste man uppmärksamma rektorn och skyddsombudet på problemen. 

Vad kan man göra för att förbättra situationen?

– Vilka åtgärder som behövs beror förstås på vad det är för problem och hur situationen ser ut för just den läraren. När jag har varit inkopplad som skyddsombud så har det gällt kollegor med hörselnedsättning. Jag har ställt krav på den akustiska miljön på deras arbetsplatser.  Det har lett till att arbetsgivaren har gjort akustikmätningar och sedan till exempel satt upp akustikplattor och bytt till dörrar med bättre ljuddämpning. Ofta behöver man också titta på hur möblerna ser ut. Vi rekommenderar så kallade tysta möbler som inte slamrar. Det är stolar och bord med träben och dämpande ytor.

Ingen ska behöva stå ut med en dålig arbetsmiljö.

Ett annat sätt att skapa ett lugnare klimat i klassrummet är att använda ett så kallat ljudutjämningssystem. Läraren pratar då i en mikrofon och ljudet sänds ut via högtalare. Alla elever får då möjlighet att höra läraren lika bra, oavsett var i klassrummet de sitter. Det bidrar både till ökad koncentration hos eleverna och till att man avlastar lärarens röst.

Kan man som lärare själv göra något för att få det tystare och lugnare?

– Ja, det finns massor med små åtgärder som lärare kan göra för att förbättra situationen. Börja med att själv lyssna efter ljuden i ditt klassrum. Vad är det som låter? Finns det saker du själv kan åtgärda? Bjud sedan in en kollega som kan vara extra öron. Många ljud hinner man inte själv uppmärksamma när man undervisar. Försök sedan få bort så många onödiga ljud som möjligt genom att till exempel sätta möbeltassar på stolsben och lägga filtar i lådor där det finns saker som skramlar. Eftersom ljud studsar mot hårda, rena ytor är det också bra att flytta isär skåp och annat du har på väggarna så att det blir lite mellanrum. Se också till att ha fönster och dörrar stängda så att det inte läcker in ljud utifrån. 

– En viktig del blir också att fundera över hur du kan jobba pedagogiskt i klassrummet för att få ner ljudnivån. Jag är ofta ute i klasser och pratar om att detta. Jag är väldigt tydlig med att det faktiskt är utbildning som pågår i skolan, och det innebär att bara en i taget ska prata. Det är inte helt lätt, men om man kan få eleverna att inte prata rätt ut och i mun på varandra så har man vunnit mycket. Det här handlar ju om både elevernas och lärarnas arbetsmiljö. 

Anita Richmond har tidigare arbetat som lärare på mellan- och högstadiet. Hon har själv en hörselnedsättning som lett henne in på den tjänst hon har i dag. Nu går hon snart i pension, och hon ser tillbaka på sitt yrkesliv med glädje. 

– Jag har älskat mitt arbete och känt att det jag gör är till stor nytta. Jag tjänstgjorde som lärare tills min hörselnedsättning gjorde att det blev för svårt att höra vad eleverna sa.  Då handplockades jag av min arbetsgivare till hörselpedagog. Jag har kunnat fortsätta i skolans värld tack vare att min arbetsgivare har förstått att jag behöver anpassningar. Min önskan nu är att lärare ska bli bättre på att våga ställa krav på sin arbetsmiljö, och att arbetsgivarna ska bli bättre på att undersöka och förbättra den.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons