Gif-lista

Hösttermin: Du vet att du är lärare när…

giflista-ht-2021

Vi blickar framåt mot det nya läsåret med en ny upplaga av Skolvärldens gif-lista. Känner du igen dig i de här situationerna?

1. När du är vaccinerad men osäker på om det betyder att man får krama kollegorna vid terminsstart.

 

2. När din partner försöker väcka dig efter första veckan tillbaka i klassrummet.

 

3. När du kastar dig mellan undervisning, planering, efterarbete, elevsamtal och dokumentation.

 

4. När Tegnell & Co. säger att du ska fortsätta hålla avstånd – men samtidigt ska ha 30 ovaccinerade elever i klassrummet.

 

5. När du har sovit dåligt och kollegan tar det sista kaffet i personalrummet.

 

6. När du bänkar dig för en helkväll med provrättning.

 

7. När huvudmannen säger att nedskärningarna inte kommer att påverka verksamheten.

 

8. När du och lärarkollegan/elevassistenten/vägledaren uppnår totalt samspel.

 

9. När köpstoppet tvingar dig använda samma gamla slitna läromedel en vända till.

 

10. När du märker att eleverna faktiskt har saknat dig lite under sommarlovet.