Arbetsmiljö

Hot och våld mot lärare ökar

Antalet anmälda fall av hot och våld mot skolpersonal i Stockholm ökade med 57 procent under 2015. Samtidigt är var tredje svensk lärare rädd att bli anmäld av en elev eller förälder.

Antalet anmälda fall av hot och våld mot skolpersonal i Stockholm ökade från 357 år 2014 till 562 förra året enligt en färsk rapport från utbildningsförvaltningen. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds enkätundersökning 2015 att var tredje lärare i landet är rädd att bli anmäld av en elev eller förälder.

Skolledare som är rädda för att skolan ska tappa elever och få dåligt rykte ställer inte upp för lärarna när föräldrar och elever är missnöjda, menar LR. Det ger eleverna och deras föräldrar för stor makt och nu varnar facket för konsekvenserna av en skrämd lärarkår som inte vågar säga ifrån.

– Även om lärarna agerar helt rätt och blir friade, kan de vara körda ändå. Många rektorer väljer att omedelbart lyfta bort anmälda lärare från undervisningen. Skolan har blivit en marknad och tyvärr beter sig många rektorer som att kunden alltid har rätt. De är rädda att förlora elever och står därför inte upp för lärarna i deras arbete med att upprätthålla ordningen, säger Bo Jansson, ordförande på Lärarnas riksförbund till Dagens Nyheter.

Vardagliga läraruppgifter som att dela in eleverna i grupper, säga till någon att lägga undan mobilen eller dämpa sig i klassrummet kan leda till att en elev känner sig kränkt och går till rektorn.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad och vice ordförande för utbildningsnämnden jämför situationen med boken ”Flugornas herre” där reglerna skrivs av ungdomarna själva.

– Vi kan aldrig acceptera att lärare ska behöva vara rädda för att göra sitt jobb. Det måste finnas en tydlig förväntan på föräldrarna att jobba tillsammans med skolan för elevernas bästa, säger hon.

Kommentera