skola_klassrum_tomt_bankar

Antalet viteshot mot svenska skolor har ökat kraftigt sedan regelskärpningen 2015.

Inspektion

Hot om böter för skolor ökar kraftigt

Viteshoten mot svenska skolor har mångdubblats de senaste 1,5 åren, visar en granskning som Sydsvenskan har gjort.

Sedan reglerna för Skolinspektionens arbete skärptes den 1 januari 2015 inspekteras skolor med dåliga betygsresultat och många klagomål oftare. Regeländringen har fört med sig att hoten om vite för skolor har mångdubblats.

Mellan 2011 och 2014 beslutade Skolinspektionen om 49 förelägganden med vite, att jämföra med 146 stycken sedan den 1 januari 2015. 

Sydsvenskan skriver att de ändrade reglerna snabbat på inspektionsprocessen.

– Men om det går fortare att rätta till bristerna går inte att svara på. Huvudmännen följer våra beslut i de flesta fall även utan vite, säger Annika Runsten, chef för rättsenheten på Skolinspektionen, till Sydsvenskan.

Kommentera