Läsarfrågan

Hur får man elever att komma i tid?

Margareta Normell, gymnasielärare, psykoterapeut och författare, svarar på en läsarfråga: "Går det att göra något åt alla dessa elever som ständigt kommer för sent till lektionerna? Jag har försökt skälla, tjata, vädja, låsa dörren, meddela föräldrar mm. Ingenting blir bättre! Ska jag bara ge upp?"
 

SVAR: Nej, jag tycker inte att du ska ge upp. Få saker i skolan skapar så mycket irritation som när elever och lärare kommer sent till lektionerna. Jag tror därför att ett större grepp på problemet är nödvändigt. Ju noggrannare du själv är med att komma i tid desto större chans att eleverna gör detsamma. Det bästa är om det i kollegiet finns en gemensam och tydligt uttalad syn på värdet av att komma i tid. Diskutera orsaker till och konsekvenser av att folk kommer för sent med varandra i arbetslag och handledningsgrupper och ge tänkbara lösningar. Viktigt då är att man berättar hur man reagerar inom sig och gentemot elever och kollegor som ofta kommer sent. Jag tror nämligen att det kan vara högst olika.

 Mitt förslag när det gäller eleverna ser ut så här:

Ge dem i uppgift att svara på 3 frågor. Svaren ska vara så utförliga som möjligt.

 

 1 Hur tycker du att ditt skolarbete påverkas av att elever och lärare kommer försent till lektionerna?

2 Hur tycker du att det känns att själv komma för sent?

3  När du kommer för sent, hur påverkar det ditt skolarbete?

 Ange två förslag som du tror kan bidra till färre sena ankomster!

Låt därefter eleverna i mindre grupper diskutera det man kommit fram till.
Berätta för eleverna hur du som lärare påverkas av sena ankomster och hur din undervisning påverkas.
Ge plats åt två elever som inför klassen får argumentera för olika förslag i frågan.
Bestäm er för att prova ett nytt sätt att hantera problemet och utvärdera efter några veckor.

Ju bättre relation du har med eleverna desto större chans att lyckas med förändringsarbetet. Intresse, aktivt lyssnande och ett icke-värderande förhållningssätt är en bra början. Glöm inte att tala om för eleverna att du vill, inte kräver, att de kommer i tid. Eleverna önskar lärare som bryr sig och att exempelvis säga: Jag blir glad om du kommer i tid i fortsättningen, kan uppfattas som att du bryr dig om eleverna, inte bara klagar på dem.

Kommentera