reine_sodergren

Lärarnas Riksförbunds ombudsman Reine Södergren.

Arbetsmiljö

Hur kallt får det vara på jobbet – experten svarar

Om temperaturen är låg inomhus under en längre tid kan det bli ett arbetsmiljöproblem. Men var går gränsen för vad som är acceptabelt? Lärarnas Riksförbunds ombudsman Reine Södergren reder ut vad som gäller.

Hur kallt får det vara inomhus?

– Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer säger att inomhustemperaturen vintertid i normalfallet ska ligga inom området 20–24 grader vid stillasittande arbete. Men i exempelvis en idrottshall kan temperaturen vara lite lägre eftersom det förekommer fysisk aktivitet där.

– Vid tillfälliga köldknäppar får man ofta acceptera att temperaturen sjunker under 20 grader om det bara rör sig om några dagar. Om kylan upplevs som besvärande bör arbetsgivaren tillfälligt höja temperaturen på arbetsplatsen eller ställa ut extra radiatorer eller värmefläktar. Men om temperaturen ofta ligger under 20 grader är det rimligt att skyddsombudet begär att arbetsgivaren undersöker om ventilation och värme fungerar som de ska.

Vad gäller om man mår dåligt trots att temperaturen ligger inom riktlinjerna?

– Samtidigt som riktlinjerna om 20–24 grader finns, ska arbetsgivaren också göra en sammantagen bedömning av situationen om det känns för kallt. Arbetsgivaren kan behöva undersöka om uppvärmning och ventilation fungerar som de ska, om det finns kallras från fönster eller om det är stora temperaturskillnader i olika delar av rummen. Allt sådant påverkar hur temperaturen upplevs. Vid drag uppfattas generellt temperaturen som lägre än vad den är.

– Olika personer påverkas också olika mycket av kyla och drag. En del drabbas exempelvis av muskelbesvär, nackspärr eller ögonirritation. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att anpassa arbetsmiljön efter människors olika förutsättningar. Individuella anpassningar kan exempelvis handla om att tillfälligt organisera om arbetsuppgifter eller flytta verksamheten till en annan, bättre anpassad lokal.

Vem ska jag vända mig till?

– Vänd dig både till din rektor och till ditt skyddsombud om du känner att temperaturen på arbetsplatsen påverkar ditt mående negativt. Arbetsgivaren har både ansvar för att vidta akuta åtgärder när det behövs, och för att arbeta förebyggande för att undvika hälsoproblem. Med den erfarenhet ni har från tidigare köldknäppar kan ni ställa krav på att skolan ska ha en plan med åtgärder för nya dagar med låga inomhustemperaturer. Men om kyla är ett mer långvarigt problem behövs mer omfattande åtgärder. 

Kommentera