debatt_specialpedagog_anna

Anna Hagberg Nilsson, specialpedagog. Foto: Privat.

Debatt

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt. ”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Felet! Vi söker felet och därmed placerar skuld. När individen betraktas som en enslig ö kan bara problemet riktas till individen själv. Men hur är det med omgivningen, kontexten? Vad är själva problemet?

Inom specialpedagogiken analyseras det på individ, grupp och organisationsnivå. Tyvärr bär skolan på ett komplext misslyckande där vi ständigt pekar på individens tillkortakommanden som leder till en känsla av skuld och motverkar psykisk hälsa. Psykisk hälsa är så mycket mer än frånvaron av psykisk ohälsa, det är harmoniskt välbefinnande som är en förutsättning för en lyckad skolgång.

I kontakt med personer med funktionsnedsättning lär jag mig alltid viktigheter. Några känner sig kränkta av att bli påklistrade etiketten funktionsnedsättning med argumentet: ”jag föddes ju så här och för mig är det ingen nedsättning som skett”. Andra har kognitiva svårigheter och mår bra av att utredas för att vi så kallade experter ska kunna skapa bra framgångsfaktorer. En tredje känner sig grupperad i adhd facket men menar att hon är en unik individ som mår dåligt av underkrav.

Med ett förflyttat fokus till organisationsnivå tvingas organisationen ta en titt på sig själv. Vilken syn råder kring personer med funktionsnedsättning? Skuldbeläggs individen eller individens föräldrar? Hur ofta gör ledningsgrupper socialtjänstanmälan på funkisfamiljer? Finns förutsättningar för en lyckad inkludering?

Alla elever i en klass har olika förutsättningar och behov för att kunna lyckas genomföra alla olika lektioner, förflyttningar och tiden däremellan. I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen. Hur är lärmiljön skapad? Hur ser innehållet av arbetsuppgifterna ut, är de individualiserade? ”Jag hinner inte!”, säger lärare. Återigen lägg problemet på organisationsnivå och fundera över hur mycket tid lärarna har till sitt förfogande att planera arbetsuppgifter där alla kan delta.

Nej, felet är inte elevens eller föräldrarnas. Att peka finger mot lärarna är också fel väg att gå. Psykisk hälsa och ökad måluppfyllelse hos alla inkluderade elever i svensk skola skapas genom att peka dit där problemets kärna ligger, nämligen i organisationen av skolan.

Anna Hagberg Nilsson, specialpedagog

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera