Enkät

Hur var din VFU?

"Min VFU är ett riktigt skräckexempel" säger en av de svarande i Skolvärldens enkät.

Lina Westerlund
Läser ämneslärarprogrammet, inriktning årskurs 7–9, ämnena svenska, historia och religion, vid Stockholms universitet. Har läst 7 terminer och haft två VFU-perioder på samma skola, en kommunal högstadieskola.

”Jag har haft tur och är nöjd med min praktik. Under min första period hade jag en handledare som inte undervisade i svenska, utan bara i SO, men vi löste det så att jag ändå fick hålla i svensklektioner. Det fungerade, men jag fick ju inte observera så många svensklektioner själv.

Min andra handledare hade både svenska och SO. Båda handledarna har gett mig ganska stort utrymme vilket har varit kul och utvecklande. Jag var på en skola där lärarna jobbat länge. Jag kunde fråga dem om mycket och diskutera varför de gjorde som de gjorde. Jag fick mer praktisk respons jämfört med
det mer teoretiska perspektivet på universitetet. 

Att hamna på rätt stadium är lättare för mig som läser till 7–9-lärare. Eftersom de flesta läser till gymnasielärare är det svårt att få plats på gymnasiet, flera av dem får göra sin VFU på högstadiet.”

Alexandra Alexandersson
Läser ämneslärarutbildningen inriktning gymnasiet, ämnena svenska och bild, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Påbörjar sitt fjärde år i höst och har haft en VFU-period om fem veckor på gymnasiet.

”Jag var hos en lärare som undervisade i svenska och historia, så det stämde bara överens i ett ämne. Rent administrativt funkade det bra. Jag fick tidigt veta var jag skulle vara och läraren var behörig att undervisa i sina ämnen. Men jag tyckte inte att läraren var så bra i rollen som handledare. Hon var helt enkelt lite för snäll och sa hela tiden att allt jag gjorde var bra. Men jag har insett i efterhand, nu när jag läst mer, att allt jag gjorde naturligtvis inte var helt rätt. Jag hade behövt mer konstruktiv kritik för att utvecklas i rollen som lärare.”

Sara Olsson
Läser ämneslärarutbildningen, inriktning gymnasiet, ämnena historia och matematik, vid Stockholms universitet. Påbörjar sitt tredje år i höst och har haft en VFU-period om fyra veckor på gymnasiet.

”Min praktik fungerade riktigt dåligt. Till exempel fungerade inte kontakten mellan universitetet och praktikplatsen. Jag fick ingen information och min handledare hade glömt att jag skulle komma, dessutom hade hen redan en praktikant vilket bidrog till att det var rörigt. På vår lärarutbildning finns en digital plattform som handledaren ska använda, där det framgår vad som ska ingå, men min handledare vägrade använda den. Hon skyllde på att hon hade mycket att göra, hon fick dåligt betalt sa hon och att hon tagit på sig uppdraget för att ingen annan ville.

Till mig sa hon att jag var den praktikant som haft sämst ämneskunskaper någonsin, men jag har ju inte hunnit så långt än. Hon var oerhört kritisk mot allt jag gjorde. Det jag lärt mig om ämnesdidaktik på utbildningen gillade hon inte, hon jobbade mer traditionellt och var mer positiv till mig om jag gjorde som hon.

Nej, jag har inte haft det bra, min VFU är ett riktigt skräckexempel.”

Kommentera