petra_rektor

Petra Karlsson, biträdande rektor på Polhemskolan i Lund.

Skolledare

Hyllade rektorn: Måste visa var gränserna går

Hur stoppar man egentligen hoten mot lärarna? Petra Karlsson, biträdande rektor på Polhemskolan i Lund, tror att man kan få en tryggare skolmiljö genom att öka kommunikationen och samarbetet med lärarna.
– Man blir väldigt ensam som lärare i bedömningsfrågor. Där tänker jag att vi måste hjälpa och stötta varandra – lärare och rektorer.

Polhemskolan är med sina 2 350 elever en av de största gymnasieskolorna i Sverige. Trots storleken finns det en stark samhörighet och gemenskap bland eleverna och lärarna på skolan.

Petra Karlsson har tidigare nominerats till Sveriges stora skolledarpris, bland annat för sin förmåga att leda personalen till bra beslut även när omständigheterna varit svåra. Hon menar att den trygga och säkra skolmiljön är en grundläggande förutsättning för att både lärare och elever ska trivas och kunna fokusera på kunskap.

– För att få en tryggare skolmiljö som präglas av ömsesidig respekt måste vi kunna kommunicera och förstå varandras perspektiv men naturligtvis också tydligt visa var gränserna går, berättar Petra Karlsson.

Hon tycker att det precis som i många andra samhällsdebatter blir konfrontativt och att man även i det här fallet har fastnat i någon sorts ”blame-game”.

– Man blir väldigt ensam som lärare i bedömningsfrågor. Där tänker jag att vi måste hjälpa och stötta varandra – lärare och rektorer. Jag tycker att det är viktigt att jag som rektor säger att jag litar på lärarens bedömning men också att man pratar med läraren.

Skylls det för mycket på rektorerna?

– Det vet jag inte, men det är oftast lättare att skylla på någon annan. Det är tråkigt om en majoritet av landets lärare inte tycker att deras rektorer står upp för dem. Det är ett stort förtroendeproblem som måste lösas och ansvaret för det måste vi som arbetar i skolan dela så att det verkligen händer något konstruktivt, säger Petra Karlsson.

Kommentera