asa_elfving_utan_flarp

”Det är så absurt”, säger Åsa Elfving, Lärarnas Riksförbunds lokalombud i Örnsköldsvik.

| Foto: Privat, Shutterstock
Corona

Lärare tvingas coronastäda – facket: ”Det är helt galet”

För att minska smittspridning av corona rekommenderas extra städning i skolorna. I Örnsköldsvik har städningen delvis lagts på lärarna – något som både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är kritiska till.

I Örnsköldsviks skolor har lokalvårdarna gjort rent kontaktytor, bordsytor och handtag en dag i veckan. Men sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderat att städningen ska göras åtminstone en gång per dag har kommunen gått ut med nya direktiv där lärare, annan personal och elever ska utföra sysslorna de andra fyra dagarna i veckan.

Detta har gjort att både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ryter ifrån till arbetsgivaren Örnsköldsviks kommun.

Enligt Åsa Elfving, kommunombud för Lärarnas Riksförbund, var problematiken med städning av skollokaler ett faktum redan i våras. Trots detta har kommunen inte anlitat lokalvårdare för utökad städning enligt FHM:s rekommendationer.

– Det är helt galet. Vi har fulltidsjobb och det står inte i vårat anställningsavtal att vi ska städa. Dessutom har vi en annan utbildning. Det är så absurt. Om detta var i slutet på mars när corona var nytt, visst kan vi hjälpa till. Men nu är det oktober och man vet om hur situationen ser ut, säger Åsa Elfving till Skolvärlden.

Åsa Elfving menar att det inte finns någon tydlig struktur bakom kommunens direktiv. Hon menar att det finns vissa skolor i Örnsköldsvik vars lärare måste städa varje dag medan andra skolor i kommunen säger till eleverna att städa.

– Gymnasieskolan jag arbetar på har inte fått direktiv om att alla lärare ska städa, däremot har det gått ut ett mejl med städdirektiv till eleverna. Men på andra skolor i kommunen har de fått direkta order. Det arbetsgivarna säger är att utökningen av avtorkning i skolmiljö utöver beställd städning ska ske i verksamhetens regi, säger Åsa Elfving.

Hon fortsätter.

– Det är många elever och lärare borta och det haltar. Det är ganska stressande för oss som är kvar. Arbetsbelastningen är högre och så förväntas vi göra detta halvdiffusa. Det gör ingenting bättre. Det finns ingen tydlig struktur som förklarar hur det ska gå till. Det ska bara göras, säger Åsa Elfving.

Efter att ha påtalat situationen flera gånger för arbetsgivaren utan förändring har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet fått nog och hänskjutit ärendet till Arbetsmiljöverket. Facken menar att arbetsgivaren måste utöka med fler lokalvårdare.

– Vi har påtalat situationen för kommunen många gånger och ofta. Men eftersom vi är oeniga med arbetsgivaren har vi nu valt att skicka in frågan till arbetsmiljöverket, säger Åsa Elfving.

Hon fortsätter:
– Vi vill inte att städpersonalen ska städa mer utan att kommunen måste utöka personalen.

Anders Hellström, administrativ chef vid Bildningsförvaltningen, berättar för Örnsköldsviks Allehanda att parterna har olika syn på hur de ska lösa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

– Det vi har sagt är att vuxna inom bildningsförvaltningens organisation tillsammans ska hjälpa till att hantera den här städrekommendationen. Vi är i en speciell situation nu under pandemin och många yrkesgrupper är satta under press. Det är viktigt att vi hjälps åt, säger Anders Hellström till tidningen. 

Vidare uppger han att ett föreläggande från Arbetsmiljöverket kan innebär eventuella förändringar, men att beslutet står fast fram till dess. Samt att elever aldrig uppmanats till att också hjälpa till med städningen. 

– Men i praktiken händer det så klart att elever hjälper till. Det kan vara att läraren har en sprayflaska och att eleverna tar en pappershandduk och torkar av egen bänk. Det ser nog olika ut, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Kommentera