lasning_sofie_palm_wide

Sofie Palm är utbildad 1–7-lärare och arbetar med svenska för årskurs 6 på Aggarpskolan i Svedala kommun.

| Foto: Billy Lindberg
Läsning

I Sofies bokcirkel hoppar ingen över läxan

Sofie Palm är utbildad 1–7-lärare och arbetar med svenska för årskurs 6 på Aggarpskolan i Svedala kommun.
– Det allra viktigaste för mina elever är läsförståelsen, att de ska ha strategin för att verkligen förstå texten och ta sig igenom den, säger hon.

Sofie Palm

Gör: Lärare i svenska på Aggarpskolan i Svedala. 

Boktips:

  • ”Apstjärnan” av Frida Nilsson.
  • ”Glasbarnen” av Kristina Ohlsson.
  • ”Månfågel” och ”Rum 213” av Ingelin Angerborn.
  • ”Ett hus utan speglar” av Mårten Sandén.
  • ”Jävla Lucia” av Martin Widmark.

I sin undervisning använder Sofie Palm bland annat läsfixarna (läsförståelsestrategier) för att gå igenom texter, men också venn-diagram (två cirklar som visualiserar till exempel två karaktärer) och textkopplingar. 

Hon använder ofta en völ-tabell (”vad vi vet, önskar veta och lärt oss”) när det handlar om faktatexter.

– Med venn-diagram får de rita två cirklar som går in i varandra och beskriva två karaktärer i boken, och vad de har gemensamt. Det hjälper eleverna att gå på djupet med personerna i boken, förklarar hon.

Hennes elever har både en egen bok som de kan läsa själva och en bok som Sofie väljer till högläsning.

– När vi har bokcirkel så väljer jag bok. 

Völ-tabell. Foto: Clio.me
Völ-tabell. Foto: Clio.me | Foto: Clio.me

Sofie läser mycket ungdomsböcker själv för att hålla sig uppdaterad över vilka böcker som finns.

– Men jag väljer mest nyutkomna böcker för de stämmer med barnens värld, hur de har det nu. Och så brukar det vara bra med lite spännande böcker, lite mystik, säger hon.

Sofie läser ungefär 15 till 20 minuter högt ur boken varje gång.

– Och de får gärna räcka upp handen mitt i högläsningen om det är något som de inte förstår. Då får man en spontandiskussion, säger hon och vill betona hur viktig högläsningen är.

– Vi har alltid en bok som vi läser högt. Eleverna känner läsglädje när de hör mig läsa med min entusiasm, jag får dem med mig. 

Venn-diagram.
Venn-diagram.

Sofie ser att högläsningen också är viktigt för diskussionerna.

– Då blir det naturligt att diskutera tillsammans. Läser man ensam så har man ju ingen att dela tankarna med, förklarar hon.

När klassen arbetar med bokcirkeln delar hon upp klassen i fem grupper där varje grupp har en gemensam titel och så får de ett läs-schema av Sofie. Det sträcker sig fem veckor framåt och beskriver vilka sidor de ska läsa hemma och vilka sidor de ska läsa i skolan, sen får de också en skriftlig uppgift varje vecka.

– Jag sätter mig sedan med en grupp i taget och går igenom uppgiften. Den hoppar de aldrig över för de vet hur jobbigt det är att sitta i samtal när man inte vet vad de andra pratar om och så avslöjas det ju vad som händer i boken. 

Sofie arbetar också med faktatexter som går ämnesövergripande.

– Om de arbetar med Norden i SO så försöker jag knyta läsningen till det som de ändå arbetar med. Det kräver en dialog och ibland samarbete med de andra lärarna, och det är roligt, säger hon.

Den största utmaningen med arbetet som svensklärare är, enligt Sofie, att få eleverna att läsa mer på fritiden. 

– För jag ser att under mina 25 år som lärare så läser de mindre hemma. Det gäller att ge dagens ungdom insikten att böcker ger mer än social medier.  Och att få med alla i läsningen, det är vår absolut viktigaste uppgift. 

Kommentera