ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund.

Friskola

”Idéburna friskolor har nyckelroll för integrationen”

Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, ser en framtid där förbundets medlemmar i samarbete med kommunen specifikt etablerar sig i utsatta områden.

Idéburna skolors riksförbund

Bildades 2013 ur föreningen Idéburen skola. Samlar friskolor som inte drivs i vinstsyfte, utan som stiftelser, ideella organisationer, trossamfund och kooperativ – eller aktiebolag med särskild vinstbegränsning. Montessori, Waldorf, och Freinet är exempel på medlemmar. Totalt är 43 huvudmän anslutna, som omfattar circa 15 000 elever.

Läs hela dokumentet på förbundets webbplats.

I en ny avsiktsförklaring – ”Ställningstaganden och tankar om framtiden” – spaltar Idéburna skolors riksförbund upp sina hjärtefrågor. En fråga som tas upp i dokumentet är segregation och likvärdighet, där idéburna skolor beskrivs som att ha ”en nyckelroll”. Till skillnad från Friskolornas riksförbund, som samlar de vinstutdelande skolföretagen, skriver Idéburna skolors riksförbund under på beskrivningen att friskolereformen och det fria skolvalet bidragit till den ökade segregationen.

– Tittar man på en karta över var vinstdrivande aktörer etablerat sig blir det väldigt tydligt att det framför allt handlar om områden med välutbildade och ekonomiskt starka familjer. Och det är inget konstigt, givet vinstintresset. Det är lättare att bedriva ekonomiskt hållbar eller till och med vinstutdelande verksamhet i sådana områden. Kvar finns sedan kommunen som får ta hand om resten, säger förbundsordförande Håkan Wiclander.

På vilket sätt skulle just era medlemmar ha en nyckelroll i det här?

– Vi tror på enskilda aktörer, men vi är inte myterister som gör vår egen grej och därmed försvårar för kommunen. Vi ser oss som en del av kommunen och samhället och kan istället etablera oss i de områden där vi gör störst nytta, säger Håkan Wiclander.

Så ni uppmanar era medlemmar att etablera sig i utsatta områden?

– Ja. Vissa medlemmar har också en sådan värdegrund att det kommer naturligt. Fryshuset öppnar i Husby till exempel, för de ser att de kan göra skillnad där. Stadsmissionens skolor är ett annat exempel. I ett framtida system kanske idéburna skolor i samråd med kommunen frågar ”var kan vi göra mest nytta?” och etablerar verksamhet där.

Totalt listar dokumentet tio områden där förbundet vill verka för förändring. I botten ligger hela tiden distinktionen mellan skolor som drivs i vinstsyfte och de som inte gör det, där de första återkommande pekas ut som problematiska.

– Vi vill värna friskolereformen och påminna om varför den genomfördes från första början: för att mångfald berikar. Vi ser att många av de problem och den kritik som drabbat friskolorna inte minst de senaste sex sju åren är kopplade till vinstutdelningssyftet, säger Håkan Wiclander.

Andra punkter på listan är bland annat att förbundet vill se ett system som gynnar pedagogisk mångfald, uppvärderar lärarna och håller formativ bedömning högre än summativ. 

Kommentera