idrottpojkar
Forskning

Idrott får mobbade pojkar att må bättre

Mobbade pojkar som idrottar regelbundet mår psykiskt bättre än de som inte idrottar. Det visar en studie från Göteborgs universitet. 

Syftet med studien har varit att identifiera faktorer som skyddar mobbade barn från att må psykiskt dåligt.

Föräldrar till drygt 6 000 nordiska barn i åldern 4–16 år fick svara på frågor om sina barns psykiska mående och resultatet visar att 15 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna var mobbade, enligt sina föräldrar.

Enligt studien är det två faktorer som har stor betydelse för att få ner risken för allvarlig psykisk ohälsa hos mobbade barn – idrott och nära vänner.

– De mobbade pojkar som idrottade minst en gång i veckan visade lägre förekomst av psykisk ohälsa. De hade 1,7 gånger högre odds att må psykiskt bra än de som inte idrottade. För mobbade flickor däremot var idrottsaktivitet inte en skyddande faktor, säger Ylva Bjereld, doktorand i socialt arbete, i ett pressmeddelande.

Från tidigare forskning vet man också att idrottande barn ofta har bättre självförtroende än de som inte idrottar. Men varför idrottandet inte gynnar mobbade flickors mående vet inte forskarna.

– Flickor och pojkar utövar olika typer av idrott och en del av förklaringen kan finnas här. Grovt generaliserat vet vi sedan tidigare att lagidrotter sätter individen i ett socialt sammanhang, vilket är bättre för hälsan än individuella sporter.

I studien kom man också fram till att det är en skyddande faktor att ha minst tre nära vänner omkring sig, både för mobbade flickor och pojkar.

Kommentera