tommy_lenberg_idrottshallar

Tommy Lénberg, lärare i idrott och hälsa och förälder till idrottande barn larmar om den akuta bristen på idrottshallar.

Debatt

Idrottsläraren larmar: ”Bristen på idrottshallar är akut”

Debatt. ”Ska vi skapa framtida förutsättningar för fler att få möjlighet att välja olika sporter och fritidsaktiviteter behövs en rejäl satsning på nya hallar”, skriver idrottsläraren Tommy Lénberg.

Nästan var dag i medier kan man läsa om bristen på bostäder och behovet av att det byggs fler bostadsområden. Politiker söker med ljus och lykta nya områden i städerna som går att exploatera. Problemet är att ofta när nya byggnationsplaner ritas upp fattas ett helhetstänk.

Hur många gånger ser man att det ritas in nya skolor, och framförallt nya idrottshallar?

Vart skall alla de som flyttar in i de nya lägenheterna ha sina barn och vart skall de ha en fritidsaktivitet? Idag slåss allt för många föreningar om tider i de få hallar som finns.

Idrottsundervisningen i skolan ökar äntligen, även om det inte är för alla stadier, men på sikt kommer fler och fler elever ha ökade antal idrottslektioner. Vad politiker glömmer bort är att med ökad idrottsundervisning ökar även behovet av nya idrottshallar. Det byggs idag alldeles för få nya hallar, och om det byggs så vill man gärna spara in på kostnaderna med följderna att hallarna blir små och kanske inte fungerar för de behov som finns.

Vi har inte idrottssalar nog med resultatet att vi får hyra in oss i en annan hall, där vi delar med två andra skolor.

Exempelvis i Mälarhöjden Stockholm invigdes denna termin en ny gymnastikhall anpassad för gymnaster. Men det var en hall på ritningen och resultatet blev något helt annat. Det hela resulterade i att några föreningar inte kunde bedriva gymnastik då takhöjden var för låg. Trots att det finns gott om utrymme att både bredda och höja byggnaden.  

Det måste få vara behovet som styr vid en byggnation. Jag arbetar själv som lärare och skolan jag arbetar på är byggd för 700 elever där vi idag är över 1000 elever. Det saknas lokaler för alla elever att bedriva undervisning i. Trots detta får skolan inte neka ta emot fler elever, tvärtom är det ett önskemål från staden att ta emot ännu fler. Vi har inte idrottssalar nog med resultatet att vi får hyra in oss i en annan hall, där vi delar med två andra skolor.

Vi har i flera år väntat på att det skall byggas en ny hall på vår skola. Men det skjuts upp varje år, idrottsförvaltningen bekräftar att det skall byggas en ny hall, men att det är utbildningsförvaltningen som skall bygga hallen. Detta troligt med följden att hallen inte blir fullstor och täcker flertalet av de behov som finns i området. Handboll, gymnastik, brottning, gym med mera.

Är man taktisk så ser man till att hallen har två våningar så det ryms fler möjligheter på samma yta och går att använda inte enbart för skolundervisning. Läktare innebär att salen kan användas som aula eller i kulturella sammanhang där byggnaden kan skapa förutsättning för gemenskap.

Så ska vi skapa framtida förutsättningar för fler att få möjlighet att välja olika sporter och fritidsaktiviteter behövs en rejäl satsning på nya hallar.

Tommy Lénberg, leg. lärare idrott och hälsa, samt förälder till idrottande barn

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera