Running,Children,,Young,Athletes,Run,In,A,Kids,Run,Race,

”Ämnet idrott och hälsa kan döpas om till hälsa och fysisk aktivitet, eftersom det inte krävs ett engagemang inom en specifik idrott för att vi ska kunna vara fysiskt aktiva”, skriver idrottsläraren Martin Svensson.

Debatt

Idrottsläraren: ”Vi behöver bredda perspektivet kring hälsa och fysisk aktivitet”

Så vill Martin Svensson, gymnasielärare i idrott och hälsa och NO, skapa mer fokus på hälsa och hjärnaktivitet i skolan.

Mer om hjärnan och fysisk aktivitet

Din hjärna/hjärnstark-inspirerad av Anders Hansen, svensk läkare, psykiatriker och författare.

Valda delar från Anders Hansen dokumentär och bok– ”Din hjärna” och ”Hjärnstark”

 • Multitasking
 • Digitalisering
 • Vår sociala värld
 • Fysisk aktivitet

(Hansen, 2020, ”Din hjärna”, SVT dokumentär)

Gratis mindfulnessövningar – Maria Helander.

Egen övning

 • Sätt dig bekvämt, positionera dig bekvämt och slut ögonen.
 • Lägg märke till hur du andas – ständig vågrörelse.
 • Ta några djupa andetag – andas med magen.
 • Föreställ dig att du befinner dig på en plats där du känner dig trygg och lugn. Hur ser platsen ut? Kan du få fram en plats som passar dig?
 • Fortsätt låta andningens ständiga vågrörelse komma till dig och lyssna till havets vågor.
 • Börja lägga märke till dina tankar som kommer till dig. Försök inte ändra på något, försök inte skjuta bort dina tankar utan bara iaktta dem.
 • Ta några djupa andetag.
 • Vilka tankar ansågs du vara viktigast? Vad hände?
 • Öppna dina ögon långsamt och kom tillbaka till stunden igen.

Referenser

Hansen, A. (2020). Hjärnstark: på en starkare hjärna med träning. Stockholm: Hedvig.

SVT dokumentär: Din hjärna (2020), SVT, Sändningsdatum 2021-03-15.

Länkar:

Martin Svensson, gymnasielärare i idrott och hälsa samt naturkunskap på Hedda Andersson gymnasiet i Lund, arbetar ämnesövergripande och vill bidra med ett nytänk genom ökad betoning och mer fokus på hälsa. Under ett moment kombinerades en föreläsning om hjärnan, en övning i mindfulness samt en utmanande fysisk aktivitet, vilket kunde bidra till en medveten närvaro och ett bredare perspektiv kring hälsa.

Psykisk ohälsa och sämre fysisk kapacitet hos unga är saker jag hört under mina år på universitetet och från andra källor. Jag funderar ofta över vad detta kan bero på och vad som krävs för att göra det bättre. Ämnet idrott och hälsa har ändrat namn några gånger, men jag anser inte att begreppet hälsa betonas tillräckligt mycket. För det första är begreppet hälsa mångfacetterat, men behöver inte vara alltför komplicerat att arbeta med. För det andra skulle ämnet kunna döpas om till hälsa och fysisk aktivitet, eftersom det inte krävs ett engagemang inom en specifik idrott för att vi ska kunna vara fysiskt aktiva.

Nytt fokus i undervisningen

Många vet att fysisk aktivitet, kost, sömn och stresshantering är viktigt för oss – det svåra är faktiskt att omsätta det i praktiken. Mitt arbete bygger därför mycket kring varför vi väljer bort många saker trots vetskapen om dessa goda effekter. Det innebär att jag bland annat undervisar om hur människor agerar i olika situationer och vad det finns för olika syn på hälsa. Jag försöker inspirera eleverna genom att lyfta fram exempel på beteenden, som förhoppningsvis kan leda till ett igenkännande och ett gott skratt utan att döma eleverna.

Eftersom lusten och glädjen till att vilja röra sig minskar kan en förståelse kring hur människor fungerar vara en viktig del i arbetet med eleverna. I synnerhet handlar det om att man inte vet vad man tycker om. Det kan vara en utmaning att förändra en livsstil eftersom det är en process som ibland tar tid.

Motivation och den fysiska kapaciteten

Eftersom den fysiska kapaciteten och lusten till att vilja vara fysiskt aktiv försämras är det viktigt att vi inte sänker kraven i skolan. Idrottslärare behöver påpeka hur komplicerade rörelser skulle kunna se ut och hur man kan gå tillväga för att förbättra den kroppsliga förmågan. Om det finns ett problem där det i många fall handlar om att människor har svårt att motivera sig själva tror jag inte alltid att långsiktiga planer är det bästa alternativet för att hitta ett sätt att vilja bli mera aktiv på. Anledningen till detta är att en långsiktig plan snabbt kan leda till att vi tappar lusten och glömmer bort syftet med förändringen.

Det finns fler alternativ för att ställa om kroppen till fysisk aktivitet. Detta genom tydliga och disciplinerade ramar där man optimerar rörelser under kortare tid. Det är viktigt att öka den fysiska kapaciteten och om vi tar i riktigt ordentligt ökar endorfinkicken i kroppen. Därför kan motivationen för fysisk aktivitet ändra sig snabbare för att därmed bli en förändring på längre sikt.

Ett bredare perspektiv på hälsa

För att bredda perspektivet kring hälsa och fysisk aktivitet är det viktigt att få syn på hur olika delar hänger ihop. Under ett längre moment fick eleverna en föreläsning om varför hjärnan reagerar i olika situationer som den gör och hur vi då skulle kunna anpassa oss i det moderna samhället (Hansen, 2020). Därefter fick eleverna genomföra mindfulness i klassrummet med hjälp av mig som en vägledande guide. Syftet var att bli medveten om tankar och känslor utan att bedöma eller värdera dessa. Det sista steget blev sedan att genomföra en utmanande fysisk aktivitet i direkt anslutning till mindfulness utan att veta vad som skulle hända härnäst.

”När vi började med mindfulness innan den fysiska aktiviteten kunde jag lättare fokusera på det vi gjorde i stunden”, säger en av eleverna.

”Det var lättare och roligare att genomföra aktiviteten när man inte hela tiden visste vad som skulle hända och när det fanns tydliga ramar”, säger en annan elev.

Hälsa och långsiktighet

Martin Svensson.

Målet med mitt arbete är att göra eleverna lösningsorienterade i frågor om hälsa och fysisk aktivitet. Utmaningen idag är att många elever förväntar sig att få genomföra aktiviteter som man alltid har gjort. Problemet är då att eleverna kanske inte lär sig nya saker och behöver därför ta sig an nya utmaningar även om det kan kännas otryggt eller främmande i början. I nya situationer uppstår blandade känslor och kräver därför ett tålamod hos idrottsläraren. Det hänger mycket på om läraren har roligt och lyckas inspirera genom att påpeka effekterna i kroppen. Då finns det en chans att energin och lusten smittar av sig på eleverna.

Slutligen vill jag säga att eleverna behöver hitta ett samband mellan flera olika moment till samma moment. Eftersom begreppet hälsa är ett brett område anser jag att elevernas egen upplevelse är en viktig del för att kunna ta ställning till frågor om hälsa. Eleverna behöver fundera över sin egen syn på hälsa och vad som krävs för att bryta vissa föreställningar.

Martin Svensson, gymnasielärare i idrott och hälsa samt naturkunskap på Hedda Andersson gymnasiet i Lund

 • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera