Friskolor

IES får nytt kök för 11 miljoner – kommunens egna skolkök kan få vänta

Chef,Standing,Behind,Full,Lunch,Service,Station,With,Assortment,Of

Skolköken skapar politisk tvist i Östersund.

Kommunens stora skolkök föreslås delas i två halvor: En halva som helrenoveras och tillfaller IES, och en som utan större ingrepp fortsätter att förse kommunens skolor egna med mat.
– Det ser ut som att man premierar den externa aktören framför den egna personalen, säger oppositionsrådet Niklas Daoson (S).

När Internationella engelska skolan etablerades i Östersund år 2020, i gamla Palmcrantzskolans lokaler, fanns redan ett kök på plats. Men det köket användes för matlagning åt de kommunala skolorna. Lösningen blev ett avtal där IES köper sin lunch från det kommunala köket. Nu går avtalet ut och det finns en plan att stycka upp köket i två delar, en till IES och en till kommunen.

Förvaltningen har tagit fram två separata förslag för hur det ska gå till. Ett där båda köken totalrenoveras i samband med delningen, och ett där det kök som tillfaller IES totalrenoveras till en beräknad kostnad på 11 miljoner, medan det kommunala köket ges en enklare ytskiktsrenovering. Tjänstemännen förordar det senare med hänvisning till att renovera båda köken samtidigt skulle kräva en tillfällig utrymning till moduler.

Den 10 maj röstar kommunstyrelsen om förslagen. Enligt oppositionsrådet Niklas Daoson (S) vore det rimliga att renovera båda köken samtidigt.

– Varför inte ge båda personalgrupperna samma förutsättningar och renovera samtidigt? Det här ser ut som att man premierar den externa personalen framför den egna, säger han till Skolvärlden.

Han befarar också att den justering av IES hyra som planeras för att täcka upp renoveringskostnaden kan bli för låg.

– I tjänstemannaunderlaget säger man att det är runda siffror som bygger på gamla beräkningar. Man behöver göra mer exakta beräkningar, säger han.

Han hänvisar även till den felberäkning som gjordes när IES först etablerades i kommunen. Den renoveringen skulle kosta kommunen 60 miljoner kronor, men notan landade på över 100 miljoner.

– Räknar man fel med närmare hundra procent den här gången också så kommer den faktiska kostnaden aldrig bli avbetalad, säger han.

Från kommunstyrelsens håll hänvisar man till att det är tjänstemännen på förvaltningen som står för uträkningar och förslag, samt sätter hyresgästernas hyror. Hur styrelsen resonerar inför en omröstning vill Per Jönsson (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen inte gå in på.

– Det finns fördelar och nackdelar med båda förslagen. Det är ju inte så att vi värderar de köksanställda inom kommunen lägre utan det är snarare en strategisk fråga var köken ska ligga i framtiden. Är det optimalt att ha två kök bredvid varandra? Det får vi se framöver.

Han påpekar också att det finns fler kommunala skolor med behov av renovering, och att kommunen behöver väga in flera kostnader i sitt beslut.

– Vi måste till exempel göra en akut renovering på Frösön av ett skolkök som inte gjorts om sedan 70-talet, säger han.

 

Kommentera
Reviderat