debatt_ies1

”Som styrelseordförande för IES är jag trygg och stolt över den kunniga och erfarna kompetens som finns”, skriver Carola Lemne, Bilden är ett montage.

| Foto: IES, Shutterstock
Replik

IES svarar på kritiken: Våra ägare är inte hemliga

Gunilla Svantorp är inne på ett mycket farligt och sluttande plan för inte bara utbildningsväsendet utan hela samhället, skriver Carola Lemne, styrelseordförande IES. 

Internationella Engelska Skolan (IES) välkomnar regeringens skärpta  ägar- och ledningsprövning som infördes 2019. Det är ett av flera viktiga verktyg för att säkerställa att vi har seriösa och långsiktiga skolor i Sverige.

Gedigen kompetens om skolan är avgörande för att driva kvalitativa skolor. Bara så kan man leva upp till löftet till elever och föräldrar om att tillhandahålla det stöd och resurser som krävs för att tiden i grundskolan ska vara den viktiga grund till fortsatta studier som är tanken. Att äga, driva och utveckla svensk skola är inte någon kortsiktig affär utan ett samhällsansvar.

Efter att ha läst Gunilla Svantorps debattartikel i Skolvärlden den 9 mars kan jag konstatera att det verkar råda en missuppfattning om hur ett svenskt aktiebolag som driver skolor fungerar.

Jag vill börja med att betona att som styrelseordförande för IES är jag trygg och stolt över den kunniga och erfarna kompetens som finns i Internationella Engelska Skolans styrelse, det vill säga hos oss som är ansvariga för det bolag som är huvudman för skolorna. Styrelsen är, som i alla bolag, utsedd av ägarna, men det är styrelsen som styr, följer upp och är ytterst ansvariga för IES 39 fantastiska skolor.

Det är ett formellt och legalt ansvar och på uppdrag av IES ägare styrs verksamheten utifrån kvaliteten som det primära målet. Den dagliga styrningen sköts av ledningen och skolornas rektorer. Den samlade erfarenheten av svensk skola är i denna grupp stor. Vilka IES är och vilka som styr är vare sig höjt i dunkel eller hemligt. Vi har alltid varit stolta över vår öppenhet  även om vi så klart är stoltast över våra skolor.

Det stämmer att IES sedan i höstas har en ny ägarbild. Vi ägs av Peutinger AB och majoritetsägare är de tidigare ägarna, Paradigm Capital som företräds av Jan Hummel, och  Barbara Bergström via stiftelsen The Hans and Barbara Bergström Foundation. Det stämmer också att Skolinspektionen just nu till följd av dessa förändrade ägarförhållanden gör en förnyad prövning. Det är bra och helt enligt de regler som Svanstorp själv lyfter fram och är inget märkligt i sig.

Det är däremot anmärkningsvärt att en lagstiftare och ordförande för riksdagens utbildningsutskott oriktigt påstår att våra ägare skulle vara hemliga. Men ännu mer anmärkningsvärt är att hon i värderande ordalag kommenterar ett pågående myndighetsärende och tillskriver myndigheten åsikter. Som lagstiftare måste man värna om myndigheternas oberoende och kunna särskilja sina ideologiskt motiverade synpunkter från den rättsliga.

Klarar man inte det är man inne på ett mycket farligt och sluttande plan för inte bara utbildningsväsendet utan hela samhället.

Carola Lemne, styrelseordförande i Internationella Engelska Skolan

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera