ies_betyg

IES koncernledning vill införa tidiga betyg på alla sina grundskolor.

| Foto: Shutterstock/Holger Ellgaard
Tidiga betyg

IES vill införa tidiga betyg – facket: ”Vi fick inte veta”

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra på alla sina grundskolor, men det beslutet är enlig det föreslagna regelverket varje rektors beslut att fatta. Vad lärarna inom koncernen tycker om att börja sätta tidiga betyg har ledningen inte tagit reda på.

MBL-förhandling
  • MBL är en förkortning för medbestämmandelagen, egentligen ”Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet”.
  • Medbestämmandelagen slår fast att arbetsgivare på eget initiativ ska förhandla viktiga förändringar i verksamheten med arbetstagarorganisationerna.
  • För att arbetsgivaren ska ha rätt att fatta och verkställa sådana beslut utan att fullgöra sin förhandlingsskyldighet krävs enligt lagen ”synnerliga skäl”.
  • Syftet med förhandlingen är att parterna ska enas om en lösning, men beslutsrätten ligger i slutändan hos arbetsgivaren.

Kring årsskiftet rapporterar flera medier att Internationella engelska skolan (IES) ska införa betyg från och med årskurs fyra på alla koncernens grundskolor. Bland annat sänder Sveriges Radios Ekot en intervju med utbildningschefen på IES, Annakarin Johansson Sandman, som bekräftar att så är fallet.

Jessica Fryksten är ordförande för Lärarnas Riksförbund inom IES och har kontakt med såväl företagsledning som LR-medlemmar på koncernens 40-tal skolor, men hon hade inte hört talas om de här planerna.

Jessica Fryksten
Jessica Fryksten

– Vi i LR hade inte fått veta någonting om det här innan jag fick reda på det genom media. Min reaktion var att jag undrade när de fattat det här beslutet och varför det inte MBL-förhandlats, säger hon.

Hon är kritisk till att lärarna inom koncernen inte inkluderats i beslutsprocessen.

– Om företaget tycker det här är viktigt så är det märkligt att man inte pratar med oss lärare om det. Det är ju vi som ska sätta betygen, säger Jessica Fryksten.

Först några veckor efter inslaget i Ekot, efter att Skolvärlden sökt utbildningschef Annakarin Johansson Sandman för en intervju om de tidiga betygen, kallas de fackliga företrädarna in för ett möte om saken. Utbildningschefen tycker dock inte att det finns något klandervärt i ledningens agerande, och tillägger att något beslut i frågan inte är fattat.

Annakarin Johansson Sandman
Annakarin Johansson Sandman

– IES har alltid gått i bräschen för tidiga och tidigare betyg. Att medverka i ett medialt inslag där denna möjlighet diskuteras är en självklarhet för oss. Att vi börjar titta på detta redan innan lagstiftningen är på plats för att vara väl förberedda ser jag som positivt. Men det är i slutändan ett rektorsbeslut, och det beslutet är inte taget ännu, säger hon till Skolvärlden.

Men hade det inte varit bättre att prata med medarbetarna först och medierna efteråt?

– Att vi som huvudman står bakom betygssättning från årskurs fyra är ingen nyhet. Men vi tycker ju att vi har inkluderat medarbetarna tidigt i och med att vi hade möte om det igår, innan beslutet är fattat.

Fyra av grundskolorna inom IES har deltagit i Skolverkets försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Enligt Annakarin Johansson Sandman visar utvärderingar av det försöket att lärarna inom IES är positiva till att sätta betyg från årkurs fyra.

– Lärarna tycker att det fungerar bra. Både enligt de utvärderingar som våra rektorer har gjort och enligt Skolverkets undersökningar, säger hon till Skolvärlden.

De utvärderingarna har facket inte fått ta del av, och Annakarin Johansson Sandman hänvisar Skolvärlden till respektive skola för mer information. De berörda skolorna har i sin tur inga skriftliga utvärderingar att visa, utan hänvisar till Skolverkets utvärdering – som inte är klar förrän i juni.

Man har inte ens pratat med lärarna

Jessica Fryksten på LR ger sig inte in i själva sakfrågan om att införa tidiga betyg eller inte. Problemet som hon ser det är att ledningen inte brytt sig om att prata med facket och ta reda på vad lärarna tycker.

– Det är inte omöjligt att lärare som jobbar inom IES har en annan åsikt än lärare i allmänhet i frågan om tidiga betyg, men man har inte ens pratat med lärarna och försökt ta reda på vad de anser om saken, säger hon.

Kritik mot själva idén med tidiga betyg finns det gott om på annat håll: lärarfackens centralorganisationer, skolmyndigheter, Barnombudsmannen, Kungliga vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet är några av avsändarna. Men ledningen inom IES gör sin egen bedömning.

– Vi gillar tydliga strukturer och vi tycker att betygen förtydligar kommunikationen kring elevernas utveckling. Vi använder redan nu betygsliknande omdömen, så det är inte så stor skillnad mot vad vi gör idag. En invändning är att tidiga betyg kan skapa en oro. Men vår utvärdering visar att den oron lika gärna kan uppstå i årskurs sex. Och nu kan vi prata med eleverna om den här oron tidigare, säger Annakarin Johansson Sandman.

Är de tidiga betygen till för eleverna, lärarna eller vårdnadshavarna?

– Vi tänker på elevernas bästa naturligtvis, att vi kan tydliggöra var vi behöver sätta in stöd och var vi behöver utmana.

Eftersom det är ett rektorsbeslut att införa betyg i årskurs 4 eller inte måste resultatet kunna bli att vissa IES-skolor har betyg i fyran och andra inte?

– Vi ser ju att vi står bakom det här som huvudman, sen är det upp till varje rektor att ta beslut utifrån de lokala förutsättningarna. Men vi tror nog ändå att det här är vart alla våra skolor kommer att gå. Det ligger i vad IES står för.

Om en rektor skulle säga nej, kommer ni försöka påverka den att ändra sig då?

– Då får vi titta på varför det har blivit så och se vad det kan bero på, säger Annakarin Johansson Sandman.

Kommentera