betyg
Debatt

”Ifrågasätt inte lärarnas kompetens!”

Debatt Jag har en svag förhoppning att kanske någon därute ska lyssna. Lyssna på sanningen om lärarnas kompetens. Lärarkollegor, ge inte upp och låt er inte nedslås av allt negativt som sägs om oss lärare, skriver Sidiri Ekenryd, legitimerad gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt rektor vid Psykologigymnasiet.

Jag är så oändligt trött på att som lärare höra argumentet att lärares kompetens inte är tillräcklig och att ”det kan man ju förstå eftersom det är så låga poäng för att komma in på lärarprogrammet på universitetet”. Sedan slutar det ofta där och det är ett faktum att lärare är inkompetenta på grund av den låga antagningspoängen. Ingen politiker eller journalist ser igenom detta argument, de ser inte det självklara. Därför sitter jag här nu en tidig lördag morgon klockan åtta och skriver detta. Jag har en svag förhoppning att kanske någon därute ska lyssna. Lyssna på sanningen om lärarnas kompetens. Det är så ofta jag pratat med mina kollegor i skolvärden både lärare och andra rektorer, vi alla är relativt trötta och slitna och orkar därför inte ge oss in i debatten. Men nu tar jag mig tid för vår skull.

Jag tittade som hastigast på ett inslag från Malous program efter tio som denna vecka hade temat: Läraren betyder allt. Ett bra tema med fokus på lärare, hon frågade Gustav Fridolin kring problemen med lärares kompetens på grund av de låga antagningspoängen som just nu krävs för att komma in på lärarprogrammet. Det jag önskar att han hade svarat, vilket är det uppenbara och som jag alltid säger i denna diskussion: Ja, det må vara låga poäng, men det betyder absolut inte att alla kommer ut från utbildningen. Det är bara de lärare som blir legitimerade och som i och med detta har klarat varje tenta de fått serverat under sin femåriga utbildning som får en examen. Det handlar om varje poäng du som lärare erövrat under utbildningen, allt du har läst och faktiskt presterat. Lärarutbildningen är varken bättre eller sämre än någon annan utbildning som finns idag på universitetet.

Det skrattretande är att jag som legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi hade samma litteratur, tentor, kurskamrater och lärare på universitet som de som läste till statsvetare eller till personalvetare vid psykologiska institutionen. Skillnaden är att de som kallar sig för statsvetare idag i olika sammanhang aldrig blir ifrågasatt eller behöver försvara sin kompetens. De har ju gått på universitetet och fått ut sin examen. Vi som är gymnasielärare i samhällskunskap har läst minst två år i statskunskap (och klarat varje tenta!) samt att jag har läst ett och ett halvt år i psykologi på psykologiska institutionen. Utöver detta har vi läst pedagogik och didaktik. Vi har skrivit B och C uppsatser i minst två ämnen. Trots detta ifrågasätts vår kompetens?!

När jag flyttade ihop med min man som är civilekonom så hade vi dubbla böcker i ekonomi, i min utbildning till samhällslärare för gymnasiet så krävdes nästan en hel termin nationalekonomi. Vi hade dubbletter av boken Economics, den kända tegelstenen för alla som läst nationalekonomi. Min man har dock aldrig blivit ifrågasatt i sin kompetens som ekonom. Men gymnasielärare är alla i samhället oroliga för har en låg kompetens, trots att vi klarat samma tentor och läst vid samma institution.

Min granne som jobbat som statsvetare på regeringskansliet hade en dag rensat ut alla sina böcker från då hon hade läst statskunskap, i pappersinsamlingen låg samma exemplar av alla de böcker jag själv hade kvar i min bokhylla från min studietid. Skillnaden är att min granne jobbat på regeringskansliet och jag efter min utbildning arbetat som lärare i klassrummet, samma kompetens men olika yrken. Poängen: Ja, du kanske kommer in på lärarprogrammet med låga poäng men du kommer aldrig komma ut på andra sidan om du ej visat din kompetens om och om igen under utbildningen!

Allmänheten undrar varför lärarna flyr läraryrket. Förklaringar som att lärare inte har någon status är inte så konstigt då lärare anklagas för att vara inkompetenta trots att de är extremt kompetenta och har en hög utbildning. Att höra att man är inkompetent efter allt man har gjort under sin långa utbildning är tröttsamt. Jag glömmer aldrig de långa fem timmars tentor på Psykologiska institutionen där jag skulle visa att jag kunde tusen sidor engelsk litteratur kring komplexa psykologiska teorier. Tentorna låg vanligtvis klockan åtta på lördag morgon.  

Så slutligen, tack till alla mina lärarkollegor. För att ni orkade ta er igenom den långa femåriga utbildningen och troligen likt mig på köpet fick en kvarts miljon i studielån! Allt detta för nästa generations kunskapsbärare, våra kära elever! Ge inte upp och låt er inte nedslås av allt negativt som sägs om oss lärare. Tack för att ni finns!

Sidiri Ekenryd

Legitimerad gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt rektor vid Psykologigymnasiet

Kommentera