Debatt

Inför lektioner i karriärutveckling

DEBATT Att införa karriärutveckling på schemat hade gjort att vi kan minska andelen kostsamma avhopp, öka trivseln på arbetsplatser och se till att individer hittar till rätt yrke tidigare, skriver Amanda Sjöswärd, studie- och yrkesvägledare. 

För att göra ett väl underbyggt val krävs det god självkännedom, kännedom om alternativen och kunskap om hur en gör val. Redan vid första anhalten stannar det för många.

Som studie- och yrkesvägledare möter jag en rad olika elever. Ändå är de inte så olika som en kan tro – det finns något som binder nästan alla samman, nämligen bristen på självkännedom och kunskap om sig själv.

Väldigt få elever i svensk skola i dag känner sig själva och är medvetna om vad de kan, vad de vill och vad de tycker om. En åldersfråga, skulle vissa hävda. Ändå ångrar 30 procent enligt Jusek sitt utbildningsval på högre nivå, enligt TV4 hoppar mer än var fjärde elev av högre utbildning och mer än hälften av de mellan 40–55 år vill byta arbete – av de vet var fjärde inte vad de vill arbeta med.

För både vuxna och barn verkar självkännedom och konsten om val av yrke ha passerat. Det är förstås mycket olyckligt. Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet och att sitta fast på ett arbete med vantrivsel kan vara olycksdigert för den personliga, psykiska hälsan och kanske även på ett större plan för folkhälsan.

Självkännedomsarbetet borde börja redan i ung ålder för att karriärvalet ska bli så angenämt som möjligt. Att införa karriärutveckling på schemat hade gjort att vi kan minska andelen kostsamma avhopp (både ekonomiskt och för hälsan), öka trivseln på arbetsplatser och se till att individer hittar till rätt yrke tidigare.

Att som studie- och yrkesvägledare komma ut i klass och prata om studier, yrken och självkännedom är i dag mycket av en schemateknisk fråga och en fråga om vilken lärare som har möjlighet att dela med sig av sin lektionstid. Lärarna i sin tur är pressade och tid är allt annat än ett överskott – och de som får lida är i slutändan eleverna som tvingas välja framtid redan i nionde klass utan kännedom om sig själva och vad de vill.

Självklart ångrar 30 procent sitt senare utbildningsval – de flesta har inte fått de möjligheter de behöver för att göra rätt val. Inför lektioner i karriärutveckling i skolan, schemalagd, så att eleverna får en ärlig chans att välja sin framtid – och gör det i tid.

/Amanda Sjöswärd, Studie- och yrkesvägledare och grundare av Psydentify

Kommentera