bosse_0
Fackligt

”Inför nolltolerans mot avhopp”

LR-ordförande Bo Jansson föreslår en rad åtgärder för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram.

Läs mer

Läs debattartiklen i sin helhet här

För snart en månad sen tillsatte regeringen en utredning om gymnasieskolan. Målet är att alla unga ska påbörja och avsluta sin gymnasieutbildning. Men Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson menar att det krävs en mer grundläggande översyn av gymnasieskolan.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver han att yrkesprogrammens popularitet har sjunkit och att de flesta avhoppen sker från dessa program. Samtidigt som många branscher skriker efter yrkesutbildad arbetskraft.

I debattartikeln presenterar Bo Jansson sju förslag för att förbättra gymnasiets yrkesprogram. Bland annat skriver han att det är hög tid att införa nolltolerans mot avhopp och menar att för de elever som trots allt inte når gymnasieexamen måste det finnas ett tvingande samhällsansvar att sysselsätta dessa ungdomar.

Lärarnas Riksförbund vill också att alla gymnasieprogram ska ge allmän högskolebehörighet. Samtidigt ska elever på yrkesprogrammen ha möjlighet att välja bort de behörighetsgivande studierna, vilket man tänker skulle höja motivationen hos elever som redan från början vet att de vill utbilda sig till något som inte kräver högskolestudier.

Man vill också stärka studie- och yrkesvägledningen, inrätta en ny gymnasieexamen, satsa på lärlingsutbildningen samt att yrkesprogrammen ska ta ett större ansvar för att motivera elever. I debattartikeln skriver Bo Jansson att elevernas första gymnasieårskurs bör fyllas med så mycket karaktärsämnen som möjligt medan de teoretiska studierna ska läggas i slutet i möjligaste mån och om det passar.

Ytterligare en punkt handlar om att stärka samarbetet mellan skola och yrkesliv och att branschorganisationerna måste få större inflytande över yrkesutbildningarnas utformning.

Kommentera