debaatt

”Att införa offentlighetsprincipen för samtliga skolor är det snabbaste sättet att råda bot på den bristande insynen”, skriver Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet. Bilden är ett montage.

| Foto: Riksdagen, Shutterstock.com
Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

"Förra året beslutade kammarrätten att statistik som rör friskolor ska betraktas som affärshemligheter och därför hemligstämplas. Vi på Vänsterpartiet tycker inte att barns skolgång ska betraktas som en affär, och inte heller att verksamheter som finansieras av skattebetalarna kan stängas för insyn från allmänheten", skriver Daniel Riazat (V).

De som ansvarar för våra barns utbildning har Sveriges kanske viktigaste uppdrag. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar det uppdraget på allra största allvar och lever upp till de förväntningar på kvalitet och värdegrund som ställs. Vi medborgare måste kunna ha insyn i de verksamheter våra gemensamma skattepengar finansierar, oavsett skolhuvudman.

Det är också viktigt att vi kan vara säkra på att medarbetare på friskolor vågar rapportera missförhållanden, och att journalister effektivt kan granska deras verksamhet, och vi anser att allt detta är betydligt viktigare att ta hänsyn till än börsnoterade skolföretags rätt till sina så kallade affärshemligheter.

Under förra mandatperioden lade regeringen, med press från Vänsterpartiet, fram ett lagförslag om att offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Nu, med riksdagens mest marknadsfundamentalistiska parti, Centerpartiet, som samarbetspartner vågar den S-ledda regeringen inte gå fram med ett sånt förslag.

Istället har man valt att föreslå ett tillfälligt undantag i lagen för att en viss statistik ska kunna publiceras, vilket gör att möjligheter till rejäl insyn fördröjs ytterligare. Det här skulle leda till en kortsiktig lösning, med ett förslag på en långsiktig lösning tidigast 2023, enligt utbildningsminister Anna Ekström själv.

Men varför vänta så länge? Precis som Skolverket, Idéburna Skolors Riksförbund och en lång rad andra skolaktörer anser vi att det rimligaste och mest långsiktiga sättet att få bukt med problemet är att införa offentlighetsprincipen i hela utbildningsväsendet snarast möjligt.

En undersökning i Skolvärlden från augusti 2020 visar att möjligheten finns. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ställer sig där positiva till att låta offentlighetsprincipen omfatta friskolor. Liberalerna säger sig också önska en ökad transparens, medan endast Centerpartiet och Sverigedemokraterna säger direkt nej till en sådan lagändring. Det finns alltså redan en politisk majoritet för offentlighetsprincipen om dessa partiers företrädare sagt sanningen i denna undersökning; varför vill då regeringen vänta ytterligare?

Att införa offentlighetsprincipen för samtliga skolor är det snabbaste sättet att råda bot på den bristande insynen, och lagförslaget finns redan klart. Låt oss i riksdagen rösta om det, och låt oss se var alla andra partier står i frågan. Menar de allvar med att de också står på elevernas, lärarnas och föräldrarnas sida i den här avgörande frågan? Eller ska de fortsatt vara koncernernas politiska representanter.

Nu är det upp till bevis.

Daniel Riazat, Utbildningspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera