Val 2022

Partiledardebatten: Här är frågorna lärarna ville ha svar på

LR:s ordförande Åsa Fahlén: ”Politikerna saknar krisinsikt”

Åsa Fahlén, partiledare

LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén och riksdagspartiernas ledare.

LR:s förbundsordförande ställer de tre stora frågorna som lärarkåren ville få svar på under partiledardebatten i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

Efter januariavtalets död, Stefan Löfvens misstroendeförlust och återkomst, skiftande opinioner och flera partier under riksdagsspärren finns många frågetecken kring skolpolitiken inför valet nästa år. På söndagskvällen möttes partiledarna i en direktsänd tv-debatt i SVT:s Agenda, och skolan är tillsammans med klimat, kriminalitet och jobb en av fyra frågor som avhandlades.

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén menar att det framför allt är tre stora frågor som lärarna vill ha svar på under valrörelsen:

  • Vad vill politikerna göra för att öka likvärdigheten i skolan?
  • På vilket sätt tänker de satsa på lärarna?
  • Vad händer med utredningen om ett förstatligande av skolan?

När det gäller skolans bristande likvärdighet hänvisar Åsa Fahlén till att det finns ett antal förslag från genomförda utredningar att ta ställning till. I synnerhet Björn Åstrands likvärdighetsutredning som bland annat föreslår ett gemensamt skolval utan kötid, en annan fördelning av skolpengen och ett sektorsbidrag till skolan.

–  Man har tillsatt utredningar som hittat saker som inte fungerar och kommit med förslag på förbättringar. Men vad händer med de här förslagen nu? Är man beredd att ta tag i problemen? frågar hon sig.

Behovet av satsningar på lärarkåren finns både på den grundläggande nivån att ge lärarna tid att fokusera på sin undervisning, och i behovet av bättre möjligheter att utvecklas inom yrket och göra karriär.

– Det handlar bland annat om att utforma ett nationellt professionsprogram på ett sätt som gör att lärarna tycker att det faktiskt är till för dem. Det handlar också om att ge lärarna tid för kärnuppdraget, undervisningen. Med det systemet vi har idag så styr inte nationella politiker i den frågan, men de säger ju inte heller vad de tycker. De borde sätta tryck på sina partikollegor ute i kommunerna, säger Åsa Fahlén.

Utredningen som tittar på hur staten skulle kunna ta över ansvaret för skolan från kommunerna pågår alltjämt, men Åsa Fahlén är bekymrad över vad som kommer att ske med resultaten. Utredningen var ett krav från Liberalerna för att de skulle skriva på januariavtalet, ett samarbete som avbröts efter att utredningen startade.

– Utredningen arbetar på, men jag misstänker att de gör det utan att veta så mycket om framtiden. Här måste politikerna svara på vilka intentioner man har med utredningen, säger hon.

Åsa Fahlén befarar att skolan inte kommer att ges det utrymme i valrörelsen som den förtjänar.

– Jag är lite rädd att den inte tas på allvar. Lärarna och eleverna har slitit hårt under pandemin, men det har ändå uppstått ett kunskapstapp. Det kommer behövas insatser under lång tid framåt för att kompensera för det, och det ser vi inte i de budgetar och skuggbudgetar partierna presenterat. Politikerna saknar krisinsikt.

Befinner sig skolan i kris?

– När en skog brinner är det lättare att se att något måste göras omedelbart. Skolans kris löper över längre tid och medan det duttas hit och dit med småsaker är jag rädd att vi befinner oss på ett sluttande plan när det kommer till den bristande likvärdigheten. Och ju längre vi väntar med att vända den här skutan desto svårare blir det att ta sig upp igen, säger Åsa Fahlén.

Kommentera