konferens

”Inför skolintroduktion för föräldrar”

Föräldrar som curlar sönder sina barn behöver en genomgång av hur de kan samarbeta med skolan, menar Företagarna. Gärna skolintro för föräldrar, men inte på de premisserna, svarar Föräldraalliansen.

Företagarna och Föräldraalliansen

Företagarna är en organisation som jobbar nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att skapa bättre villkor för företagande.

Föräldraalliansen är en nationell intresseorganisation för föräldrar och ett samarbetsorgan för landets föräldraföreningar.

Företagarna menar att en bidragande faktor till varför svenska elever inte lyckas så bra som önskat, och i förlängningen inte lever upp till företagens förväntningar på en medarbetare är ”föräldrarnas bristande respekt för skolans funktion och mandat. Det ger, i nästa led, ungdomar som inte är vana vid att ta ansvar och arbeta självständigt.” Så skriver de i en debattartikel i Expressen.

– Det är viktigt att eleverna får hjälp hemma men det ska vara på rätt sätt. När svenska företag söker folk är det största problemet inte utbildningen, utan attityden. De söker självgående och ansvarstagande personer men har svårt att hitta dem. Många skulle hjälpas av att lära sig ta större ansvar för skolan, säger Hanna Cederqvist, projektledare på Företagarna till Skolvärlden.

Hon och vd Günther Mårder står som avsändare till debattartikeln.

Lösningen som Företagarna föreslår är en skolintroduktion där föräldrarna får gå en frivillig kurs inför skolstarten som tydliggör förväntningar och ansvar för lärare, elever och föräldrar. Målet är att stärka både elevernas ansvarstagande och lärarnas ställning

– Det handlar om att bygga en balans och förklara vad lärarnas uppdrag är. Föräldrarna kan engagera sig mer i att hjälpa barnen faktiskt lära sig saker, och lägga mindre tid på att lägga sig i betygsättning, säger Hanna Cederqvist.

På Föräldraalliansen välkomnar man idén om ett tidigt möte mellan lärare och föräldrar, men ordförande Linda Eriksson reagerar kraftigt mot beskyllningen att curlande föräldrar skulle ligga bakom problemen i skolan.

– Vi har alltid varit för en introduktion. Men inte av den kränkande anledningen som de beskriver. Att säga att vi curlar barnen så att de blir oanställningsbara blir ju larvigt, säger hon.

Hon menar att det är just den sortens beskyllningar som måste bort från samtalet om skolan, och istället ersättas med en genuin vilja att nå varandra.

– Vi tror på att lärare, elever och föräldrar möts för ett bra konstruktivt samtal innan skolan börjar och kommer överens. Och då är det barnen det handlar om, inte lärarna eller mamma och pappa. Och vi vill förhoppningsvis alla barnens bästa. Kan vi inte enas kring det så blir det svårt.

Kommentera