Corona

FHM inför skolstarten: ”Testning av elever är inte motiverat”

britta-bjorkholm-covidtest
Smittade, sjuka och avlidna
  • Vecka 2 testades 327 024 personer varav 19 % var positiva. Det är en ökning på mer än 100 procent jämfört med föregående vecka då andelen positiva testresultat låg på 9 procent.
  • Antalet smittade per tvåveckorsintervall ökade till 841 personer under veckorna 51 och 52. Nu har den ökat till runt 1032 personer.
  • Intensivvården rapporterade 61 nyanlagda smittade förra veckan. 75 procent av dem var ovaccinerade.
  • 44 personer rapporterades avlidna i covid-19 vecka 50.

Coronasmittan skjuter i höjden och vaccinationspass kan krävas i fler sammanhang. Men myndigheterna planerar inga insatser inför skolstarten. Skolvärldens reporter frågar Folkhälsomyndigheten varför man inte lyssnar på oroliga lärare.

Smittökningen som inleddes slutet av förra året inte bara fortsätter utan accelererar nu i januari. Det står klart på onsdagen när Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm presenterar de senaste siffrorna på antalet smittade, svårt sjuka och avlidna i covid-19.

– Vi har en kraftig ökning av fall just nu. Vi har även en ökning av smittade i slutenvården och i intensivvården. Den ökningen är dock inte lika kraftig. Vi ser en skarp ökning av smitta hos de som är vaccinerade, sannolikt till följd av omikronvarianten, säger Britta Björkholm.

Hon betonar dock att vaccinerade fortfarande utgör en mindre del av de svårt sjuka.

Regeringen beslutade på onsdagen att ge Folkhälsomyndigheten mandat att införa krav på vaccinationsbevis i fler sammanhang. Med en vecka kvar till skolstarten blickar många inom skolan mot Norge som väljer att testa både elever och lärare inför vårterminen. Förhoppningen är att det minskar risken för klusterutbrott liknande de som även förekommit i Sverige så sent som vid förra terminsstarten.

Men den svenska Folkhälsomyndigheten anser inte att den norska modellen är någonting för Sverige att anamma.

– Vi har inte bedömt att det fyller en funktion här och nu. Framför allt handlar det om en punktinsats och ett enstaka tillfälle. Att göra det en gång är inte en effektiv åtgärd. Det viktigaste är att stanna hemma när man är sjuk, säger Britta Björkholm.

Fyller inte en punktinsats en funktion just vid ett tillfälle då vi vet sedan tidigare att risken för smitta är extra hög?

– Vi bedömer inte att effektiviteten motiverar insatsen. Ska man göra det med en känslig metod så handlar det om PCR-test och testningen är ansträngd på många håll. Det tar alltid ett par dagar att få svar på testet, och det svaret talar bara om hur läget var när testet togs. Det dröjer inte länge innan man träffat andra människor och läget är annorlunda.

LÄS MER – EPIDEMIOLOGEN: ELEVTESTNING FÖRE SKOLSTART KUNDE HAFT EFFEKT – NU ÄR DET FÖRSENT

Skolvärldens reporter Emil Hedman under sändningen.

Under presskonferensen presenterade Britta Björkholm ett antal punkter som Folkhälsomyndigheten menar är de viktigaste för att minska smittspridning. Bland dem finns att hålla avstånd, jobba hemifrån och undvika kollektivtrafik i rusningstid.

Det här är saker som är omöjliga för många lärare och elever att efterleva, hur gärna de än vill. Läsare hör av sig till oss och vill att vi ska fråga varför ni inte tar lärarnas oro på allvar?

– Jo men det gör vi ju såklart. Det finns många arbeten där man måste vara på plats och där det är svårt att hålla avstånd och då finns det ju andra saker att göra. Man kan jobba förebyggande så långt det är möjligt. Som lärare behöver man vaccinera sig och skolorna måste göra riskbedömningar och se om det finns moment man kan göra hemifrån, finns det möten man kan undvika eller ta digitalt, finns det moment där man kan hålla mer avstånd än man brukar, kan man förlägga undervisning utomhus? Det finns ju saker att göra, säger Britta Björkholm.

Hon upprepar också myndighetens tidigare bedömning att skolan utgör en central roll inte bara för elevernas utbildning utan även för deras välmående.

– Lärarna och övrig skolpersonal fyller ju en väldigt viktig funktion för barns och ungas hälsa och utbildning, så att skolverksamheten är i gång tycker vi är väldigt viktigt, säger hon.

På frågan om det kan bli aktuellt med distansundervisning igen svarar Britta Björkholm att inget sådant beslut är aktuellt i dagsläget, men att det handlar om att följa utveckligen och se.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm