sett_martin_fernstrom
Foto: Åsa Larsson
SETT-mässan

”Ingen lärare är bra hela tiden”

Vi måste göra upp med duktighetskulturen inom lärarkåren, menar läraren Martin Fernström.
Under en föreläsning på SETT-mässan bjöd han på en rad egna misslyckanden – och vad man kan lära av dem.

Martin Fernströms lärdomar
  • Det ska vara digitalt när det passar.
  • Frihet kräver struktur.
  • Det måste smaka mer än det kostar.
  • Man kan inte bara snacka om något man vill göra – våga testa i det lilla, våga göra dåligt och våga lära dig på vägen.
  • Våga faila.

Ett av skolvärldens vårtecken – SETT-mässan – har öppnat sina portar och morgonens första seminarium ”5 missar jag gjort (så slipper du)” lockade många lärare och fyllde den stora föresläsningsalen. Uppenbarligen är det fler än föreläsaren, läraren Martin Fernström, som är lite ”less på lärares duktighetskultur”.

– Som lärare kan vi göra 35 bra grejer, och så definierar vi oss i alla fall utifrån den 36e som blev dålig. Jag vill bort från den kulturen, sa Martin Fernström under föreläsningen.

Och en bra start, menar han, är att bjuda på sina egna misslyckanden.

– När jag undervisar kan jag använda ”misslyckanden” som ett pedagogiskt verktyg. Som att visa på felaktigt utförda uppställningar i matten, där eleverna sen får diskutera: varför blev det fel? Hur ska man göra istället?

– Nu ska ni få göra samma ska utifrån mina misstag!

Några av dem skäms han fortfarande över, som när han som ung och ny lärare skulle ta tag i ett mobbningsärende och tog ett allvarligt snack med en elev som kränkt en annan. Det var bara det att det visade sig vara helt fel elev som han skällde på.

2010 belönades Martin Fernström tillsammans med en kollega med Guldäpplet för sin bokblogg som han gjorde med eleverna. Idag har han med bloggen på listan över didaktiska missar.

– Varför var inte den bra? Jo, den var digital för det digitalas egen skull. Den hade inget mervärde. Jag gjorde precis det alla andra gjorde, förutom att det inte var på papper. Digitala verktyg är kraftfulla – men tänk över till vad de ska användas!

– Idag finns det massor av bra bokbloggar, där lärare verkligen tänkt över funktionen och så vidare, sådant som jag aldrig tänkte på. 

Lärdom: Det ska vara digitalt när det passar.

Andra misstag handlade om alltför stora och öppna uppgifter – som bygget av den gigantiska evighetsmaskinen som skulle underhålla eleverna en hel termin, var det tänkt, och träna deras problemlösningsförmåga – men icke.

– Eleverna tröttande direkt. De byggde för att bygga och lärde sig inget nytt, eftersom jag inte gav dem några metoder, strategier eller någon plan för vad de skulle göra.

– Ju friare något är – desto mer struktur behövs. Problemlösning måste tränas medvetet.

Det sista misstaget handlade om tron att allt måste vara roligt. Roligt kan vara en biprodukt av exempelvis intressant eller utvecklande, men inte målet i sig, sa Martin Fernström och tog som exempel de läxor – i form av seriestrippar – som han ambitiöst målade och gav till eleverna varje vecka, i 40 veckor, under 3 års tid, med målet att göra matteläxorna roliga.

– Varför var det en fail? Det var ju asjobbigt! Jag jobbade mer än eleverna, så ska man inte ha det. Insatsen man gör som lärare måsta skapa mer än det kostar.

Men självklart har Martin Fernström också gjort många projekt med sina elever som han tycker blivit lyckade. Under ett par år har hans elever till exempel fått göra egna ”Sommar i P1”. Resultatet kan du lyssna på här.

Kommentera