norge_strejk_kryss
Strejk

Inställd lärarstrejk i Norge – trots oförändrad löneutveckling

Det blir ingen lärarstrejk i Norge i dag. Parterna har funnit en lösning i förhandlingarna. Men lärarnas löneutveckling förblir oförändrad. 

Skolvärlden har tidigare skrivit om den eventuella lärarstrejken i Norge där tusentals lärare på grundskolan och gymnasiet har stått redo att gå ut i strejk under fredagen. Orsaken till strejkhotet har varit en oenighet mellan parterna kring lärares löneutvecklingen i kommunsektorn.

Löneförhandlingarna mellan Unio – den fackliga centralorganisationen i Norge där det norska lärarfacket Utdanningsforbundet ingår – och KS, de norska kommunernas landsorganisation, bröt samman tidigare.

I dag erbjuds lärare en lägre löneutveckling än andra anställda i kommunsektorn. Medan de andra löntagarna har haft en gräns på 3,25 procent, fick lärarna bara 3,03 procent.

Efter att ha förhandlat under både onsdag och torsdag har Unio kommun och KS nått en överenskommelse, och strejken blir därmed inte av. Men lärarnas löneutveckling står trots detta fast.

Steffen Handal är förbundsordförande för norska lärarfacket Utdanningsforbundet och förhandlingsledare i Unio kommun.

– Medlingen har inte gett några ytterligare löneökningar, men den har varit konstruktivt. Vi har fått ett avtal kring utskottsarbetet. Vi förväntar oss att resultaten från utskottens arbete kommer att vara viktiga för huvuduppgörelsen 2020. Det gjorde att vi kunde acceptera detta, säger han i ett pressmeddelande.

– Resultaten för lärarna med högre utbildning är oförändrade, men vi är nöjda med löneökningen för de med en 3- och 4-årig högskoleutbildning, det inkluderar bland annat sjuksköterskor och förskolelärare.

Parterna har haft olika uppfattningar om hur löneutvecklingen för lärare har utvecklats över tid, jämfört med andra kommunalt anställda. Dock har samtalen mellan Unio och KS gett ett bättre utgångsläge inför förhandlingen nästa år, menar Steffen Handal.

– Vi är nöjda med att vi under förhandlingen kom överens om att det fram till nästa huvuduppgörelse 2020 ska det göras en analys av lönestatistiken från 2004 till 2019 för lärare i jämförelse med andra kommunala anställda. Det här är ett försök att skapa en gemensam syn av verkligheten, säger han.

I april och maj 2020 kommer förhandlingarna om lärares löneutveckling att återupptas. 

Kommentera