Miljöpartiet

”Inte ditt fel att resultatet sjunker”

Även miljöpartiets Gustav Fridolin reagerar starkt på resultatet i Pisa-undersökningen. Men han vill inte lägga något ansvar på lärarna.
– Känn dig stolt för det du gör. Det är inte ditt fel att skolresultatet sjunker. Vi har haft alldeles för mycket debatt om att det är fel elever i skolan och fel lärare. Felet sitter på utbildningsdepartementet, säger han till Skolvärlden. 

Miljöpartiet lägger ansvaret för den negativa utvecklingen som Pisa-undersökningen visar på utbildningsminister Jan Björklunds reformregn, den ökade kontrollen på alla nivåer och på nedskärningarna inom skolan.

– Björklund har lagt 61 propositioner under sina år, merparten har inte varit förankrade eller genomtänkta och har därför krävt förändringar. Skollagen har ändrats minst fyra gånger sen den infördes, lärarlegitimationsreformen ändrades så sent som i går – igen. Elever upplever skolan som en experimentverkstad och lärare får inte vara lärare, säger Gustav Fridolin.

Miljöpartiets recept för att vända utvecklingen är mer tid för läraren med varje elev, vilket ska uppnås genom att anställa fler och arbeta i mindre grupper. Mycket stöd tidigt till elever som behöver det. Och att Sverige måste hamna i en Pisa-chock.

– Det gjorde Norge år 2000 och det krävde politisk förändring och en tydlig utveckling. Där lyckades man vända utvecklingen på tre år och har sedan dess legat kvar på den högre nivån. Vi måste ta gemensamt ansvar i Sverige och investera i skolan. Alliansens linje är att vi kommer att få vänta ytterligare 15 år innan det vänder, det är 15 år till utan att elever får med sig det de behöver. Det är ingen politik som går att acceptera. 

Hur ska man som lärare ta emot Pisa-resultatet?
– Känn dig stolt för det du gör. Jag tror inte att det finns en lärare i Sverige som inte gör det de kan för sina elever. Det är inte ditt fel att skolresultatet sjunker. Vi har haft alldeles för mycket debatt om att det är fel elever i skolan och fel lärare. Men felet sitter på utbildningsdepartementet.

Ska lärarna inte ta på sig något ansvar?
– Det tror jag att lärare gör och jag tror att de tar på sig för mycket ansvar många gånger. Problemet är inte att lärarna kryper ifrån sitt ansvar, problemet är att utbildningsministern kryper ifrån sitt ansvar

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström pekar ut den svenska synen på utbildning och bildning som något som inte är så viktigt, som en orsak till utvecklingen. Vad säger du om det?
– Ja, i vart fall så till vida att man kunnat skära i skolan så dramatiskt som man har gjort, och att man nu prioriterar fler skattesänkningar. Det pekar på att man inte prioriterar skolan. Till slut slutar Sverige att vara en kunskapsnation.

Pisa-resultatet visar tydligt att pojkarna halkar allt längre efter flickorna, i alla ämnen som mäts. Vad ska man göra åt det?
– Man måste få bort attityder som förstärker problemen och jobba med motsatsen. De frågor som vår arbetsgrupp mot rasism arbetar med är tätt sammankopplade med killarnas skolproblem. Vi måste ge lärare möjlighet till utbildning i normkritik, vi måste jobba med genuspedagogik i förskolan. Där det har gjorts når man snabbt goda resultat. Gnesta är ett positivt exempel. 

Kommentera