Mid section of couple holding hands below desk in the classroom
Foto: Mostphotos
Ungdomar och sexualitet

Internet bättre än sexualundervisning

Endast en av fem ungdomar anser att skolans sexualundervisning är ganska eller mycket bra. Internet är att föredra, visar ny studie.

Fakta

Läs mer om rapporten
här på Folkhälsomyndigheten

Det är Ungdomsbarometern som på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en studie om ungas sexualitet och sexuella erfarenheter.

Enligt den får skolans sex- och samlevnadsundervisning lågt betyg, då endast en av fem ungdomar anser att den är ganska eller mycket bra.

Däremot uppger fler än dubbelt så många att internet respektive ungdomsmottagningar är bättre informationskällor än skolan, när det kommer till preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar. Internet är den totalt sett främsta informationskällan, men något vanligare bland killar.

Samtidigt anger två av tre killar mellan 15–19 år att skolan är en viktig källa.

Ungdomsmottagningar är mer populära bland tjejer än killar. Närmare dubbelt så många tjejer som killar anger ungdomsmottagningen som huvudsaklig informationskälla. 

Resultaten visare dessutom att ungdomar inte upplever risken att drabbas av könssjukdomar som särskilt stor. Till exempel ser nästan hälften ingen risk alls för att smittas av klamydia. Något som enligt studien är en markant ökning mot tidigare år.

Studien genomförs årligen och nytt för i år är att den kompletterats med frågor om ungas hälsa och upplevelse av diskriminering. I studie, som genomfördes under hösten 2014, deltog 3125 personer i åldrarna 15–24 år som uppgivit att de haft samlag.

Kommentera