ny_larare
Foto: Shutterstock
Nya lärare

Introduktionsperioden ska göra nya lärare trygga

Alla nya lärare har rätt till en introduktionsperiod ledd av en erfaren mentor.
– Det handlar i grunden om att skapa trygghet för den nyexade läraren, säger Victor Karlsson på Skolverket.

I dagarna tar många nya lärare sina första steg ute i den så kallade verkligheten. Även med en lång utbildning och åtskilliga VFU-veckor (verksamhetsförlagd utbildning) i bagaget kan det vara en stor utmaning att ensam ansvara för undervisning, bedömning, mentorskap och utvecklingssamtal.

För att underlätta den första tiden i yrket har varje nyutexaminerad lärare därför rätt till en introduktionsperiod med en erfaren mentor.

– Det handlar i grunden om att skapa trygghet för den nyutexaminerade läraren, säger Victor Karlsson som är undervisningsråd på Skolverkets enhet Skolans organisation och ledning. 

– Som ny i yrket får du i mentorn någon som bryr sig lite extra om dig och som du kan luta dig emot. Så att man inte bara blir inkastad ”mitt i matchen” utan det finns någon som guidar dig under den första tiden.

Victor Karlsson
Victor Karlsson

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial som anger vad som ska ingå under introduktionsperioden. Centralt är att utse en mentor som är legitimerad och som har tillräcklig erfarenhet av att ha jobbat som lärare. Så långt det är möjligt ska mentorn ha samma typ av behörighet som den nyanställda läraren.

– Centralt är också att det finns tid avsatt för mentorskapet. Det är ledningsansvar att se till att det möjliggörs och finns tid i tjänsten. Sen behöver man också göra någon slags plan för introduktionsperioden, säger Victor Karlsson.

Enligt Skolverket ska den nya läraren få stöd i hur man planerar och genomför undervisningen, bedömning och hur man håller i utvecklingssamtal. Ledarskap och bemötande av elever är andra delar.

Har du någon bild över hur det ser ut i praktiken? Får alla nya lärare en kvalitativ introduktion?

– Skolverket har inte gjort någon sådan undersökning. Men jag tror, utifrån min personliga erfarenhet som lärare och rektor, att de flesta får en mentor som ger en viss introduktion i yrket. Samtidigt är det ibland så att introduktionen inte sker på ett formaliserat, systematiskt och långsiktigt sätt, säger Victor Karlsson.

Skolinspektionen undersökte saken 2014 och slutsatsen då var att introduktionsperiodens genomförande i huvudsak är välfungerande men att det finns förbättringsområden.

Om man är ny lärare, eller har jobbat några år, och inte fått någon introduktion. Kan man kräva det då?

– Absolut! Det ska man ta upp med sin rektor. Dels har man lagstadgad rätt till detta men det viktigaste argumentet är ju att en bra introduktionsperiod är bra för alla parter. Att få en lärare som kommer trivas på sin arbetsplats, är trygg och dessutom kan växa in i sin roll, det kommer gynna eleverna på sikt. En bra introduktion ökar också sannolikheten att man stannar i yrket.

Victor Karlsson är ansvarig för en ny webbutbildning hos Skolverket som vänder sig till lärare som varit borta från skolan en tid men valt att återvända till sitt gamla yrke. Victor Karlsson säger att webbutbildningen fungerar utmärkt att använda även under introduktionsperioden för nya lärare. Så slipper rektorer och mentorer uppfinna hjulet på nytt.

– Kursen tar upp väldigt många aspekter av skola, framförallt med fokus på vad som hänt efter läroplansförändringarna 2011, säger han.

– Vår tanke med den är, precis om vad gäller nya lärare, att man ska slippa känslan av att bli inslängd mitt i matchen. Det ska finnas något att hålla fast i. Utbildningen är tänkt att skapa trygghet och att du får en uppdaterad kompetens.

Kommentera