traineebild

Signe Jonsson är lärare på Täby friskola och går traineeprogrammet.

Lärarprofessionen

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.
Signe Jonsson sökte till programmet förra året.
– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

Täby friskola och Tibble gymnasium, som ligger strax norr om Stockholm, har infört ett ettårigt traineeprogram för nyblivna lärare. I programmet ingår 70 procents undervisningstid där resterande 30 procent läggs på annan egen utveckling. Som antagen till programmet tilldelas man en förstelärare som mentor, som man träffar regelbundet två gånger i veckan. Det ingår även en schemalagd ledarskapsutbildning. En utbildning Signe Jonsson, som går i programmet och är lärare på Täby friskola, ser som väldigt värdefull.

– Vi får bland annat konkreta tips om ledarskap och möjlighet att lyfta case, det vill säga ta upp svåra situationer som har uppstått och sen gemensamt gå igenom dem för att hitta lösningar. Just ledarskapsutbildningen kände jag att det var brist på i lärarutbildningen, vilket gör att man som nyexaminerad lärare kastas in oförberedd för många situationer som uppstår i vardagen som lärare, säger hon.

Lärarna som tas in i programmet får en tillsvidareanställning och undervisar 70 procent av tiden men får betalt som för en heltidstjänst. Malin Eklöw som är kommunikationsansvarig vid Tibble gymnasium säger att de tror att det är en vinst i längden.

– Det ju en större kostnad, men det är en satsning vi har valt att göra. Vi tror att det kommer löna sig i längden. Vi får in ambitiösa personer i organisationen som förhoppningsvis kommer vilja stanna kvar länge hos oss i yrket. Vi är också säkra på att det gynnar våra elever som möter lärare som är trygga i sina lärarroller, säger hon.

Förra året ansökte 65 nyblivna lärare till programmet och fem stycken antogs. Malin Eklöw, berättar om varför de införde traineeprogrammet.

– Vi har tidigare satsat mycket på att få fram förstelärare och vi ser det här som ytterligare en möjlighet för lärare att göra karriär på. I många andra yrken finns det utvecklingspotential där man kan klättra inom professionen men vi såg att det saknades inom läraryrket. Med utvecklingsmöjligheter tror vi att man vill stanna i yrket längre. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare men framförallt att eleverna ska få trygga lärare i klassrummen oavsett om läraren är nyexaminerad, säger Malin Eklöw.

Vidare berättar hon att hur själva urvalsprocessen går till och vilka personer som de båda skolorna letar efter.

– Vi ser gärna att läraren har intresse för att så småningom bli förstelärare, eller vill klättra inom organisationen på andra sätt. Vi söker drivna personer och betygen från lärarutbildningen är något vi också tittar på. Det beror även på vilka behov och resurser skolorna behöver, säger hon.

Signe Jonsson är inne på sin andra termin som trainee och berättar om varför hon valde att söka till traineeprogrammet.

– Som nyexaminerad var jag förvirrad och visste inte var jag ville vara. Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i lärarutbildningen anser jag inte varit tillräcklig. Det är skillnad på att hoppa in och planera lektioner för tio veckor och att planera för ett helt läsår. När jag läste om det lät det väldigt bra och jag är glad över att jag tog chansen. Genom programmet har jag fått det stöd och förutsättningar för att tidigt få inblick i hela organisationen och bli en del av skolan, säger hon.

2017 var första året som programmet testades. Malin Eklöw berättar att de planerar att fortsätta med programmet i många år framöver eftersom det har fungerat så bra.

– Förra året började första årskullen med trainees och nu är ansökningsperioden till nästa årskull öppen för anmälan. Vi är glatt överraskade över det positiva mottagandet som våra traineer har fått från övriga kollegiet. De ser också värdet i att få in nya, engagerade personer i verksamheten, säger hon.

Kommentera