Arbetsmiljö

Iskallt i skolor när kommunen sparar el – ”Orimligt”

Kallt klassrum

Många elever och lärare tvingas bära jackor och till och med vantar inomhus för att ta sig igenom skoldagen.

Av besparingsskäl är det just nu mycket kallt på flera skolor i Karlskrona – i vissa klassrum och idrottssalar är det bara 16 grader.
– Det är orimligt, säger LR:s huvudskyddsombud Mikael Lidfors.

Det är bland annat på Jämjö Kunskapscentrum som lektioner genomförs i kyliga klassrum. Samtidigt kan det i andra lokaler vara väldigt varmt.

Den bakomliggande orsaken till det är enligt Mikael Lidfors dålig ventilation, någon han larmat om i en tidigare 6:6-anmälan.

I november gick Karlskrona kommun ut med att temperaturerna skulle sänkas generellt av besparingsskäl, ett beslut som facken inte involverades i.

15 grader i idrottshallen

– Vi anser att det är orimligt att ha 15 grader i en idrottshall. Sänker man så mycket uppstår andra följdeffekter och ventilationssystemet påverkas. I klassrum har man sagt 18 grader och i arbetsrum 19. Men i vissa klassrum har det gått ned till 14 grader, säger Mikael Lidfors.

Många elever och lärare tvingas bära jackor och till och med vantar inomhus för att ta sig igenom skoldagen.

I sin nya anmälan framhåller huvudskyddsombudet att arbetsgivaren måste förhålla sig till Arbetsmiljöverkets regler.

– Vi vill se en plan för åtgärder. Att man höjer temperaturen till 18 grader i idrottshallarna. 20 grader i klassrummen skulle vi vara nöjda med. Då skulle vi få en rimlig arbetsmiljö.

Oro för att elen kopplas ur

I Staffanstorp flaggar kommunen för risken att det kan bli kallt i skolorna – om Svenska Kraftnät kopplar bort elen under kortare perioder när konsumtionen är större än produktionen. Kommunen har därför gått ut med en checklista med uppmaningen att vid behov skicka med eleverna filtar och ficklampor.

– Vi har mött oro hos en del vårdnadshavare men de flesta som hört av sig har varit positiva, säger kommunens utbildningschef Krister Åkesson.

Maria Hernandez, LR:s föreningsombud i Staffanstorp.

Stämmer det att värmen skulle stängas av helt vid en varning om manuell frånkoppling?

– Vi har en del lokaler som värms upp med fjärrvärme, de lokalerna kommer vara fortsatt uppvärmda. Det är hur som helst ganska korta perioder det handlar om. Men skulle det bli ett kritiskt läge måste alla i samhället hjälpas åt för att få ned strömkonsumtionen så att vi slipper en frånkoppling för det är ett oerhört dåligt alternativ.

”Det finns riktvärden”

Är allt det här förenligt med arbetsmiljölagen?

– Om vi pratar temperaturmässigt så finns riktvärden för stillasittande arbete. Men det står också i föreskrifterna att variationer från detta kan ske under kortare perioder.

Föräldrar ombes att klä sina barn varmt och att skicka med filt och ficklampa. Det nämns också att en frånkoppling skulle betyda ingen belysning, enbart kallvatten, och anpassad mat. Vidare konstaterar kommunen att mobiltelefonnätet fungerar i max en timme efter att strömmen slås av. Just det har väckt oro bland föräldrar.

Skolan behöver vara öppen

LR:s föreningsombud i Staffanstorp, Maria Hernandez, tycker att kommunens inställning till att hålla skolan öppen i händelse av en nedstängning av strömmen är riktig.

– Vi behöver ha skolan öppen så att vårdnadshavare kan gå till sitt arbete, och såklart även för våra elever och barn. Inom facket har vi inte hunnit diskutera utskicket men information och beredskap inför ett krisläge är aldrig fel.