Mortgage_stamp_with_red_text_on_white_background

Regeringen och Lärarnas Riksförbund vill att din adress blir hemlig.

Hemligt

Ja till hemliga adresser för lärare

Kommunalt anställda lärares personuppgifter föreslås bli sekretessbelagda. Lärarnas Riksförbund gör tummen upp.

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ställer sig positiva till regeringens förslag om att sekretess ska vara huvudregel när det gäller offentligt anställdas personuppgifter. Uppgifterna omfattar personnummer, adress och privata telefonnummer, detta för att skydda bland annat lärare och deras anhöriga mot hot.

Mellan 2010 och 2016 har nästan 1850 lärare utsatts för våld eller hot om våld av elever på sin arbetsplats, enligt siffror från Arbetsmarknadsverket. Men det finns inga uppgifter om hot i hemmet. 

Förslaget kräver lagändringar, eftersom uppgifter om personnummer och adress idag är offentliga. Hittills omfattas bland annat domare och socialsekreterare av ett sådant skydd.

Kommentera