Fackligt

Ja till nytt lärarfack – ”Vi kommer ha ett ökat inflytande”

Ny Åsa Fahlén

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén på scenen under det historiska förbundsmötet på lördagen den 21 maj.

| Foto: Felix Lidéri

Efter en historisk omröstning beslutade Lärarnas Riksförbunds förbundsdag på lördagen slutgiltigt att den svenska lärarkåren ska få en ny facklig organisering.
Förbundsordförande Åsa Fahlén är optimistisk inför den nya framtiden med det nya förbundet, Sveriges Lärare.
– Det ger oss ökade möjligheter att nå resultat både i avtalsrörelser och i utbildningspolitik, säger hon.

Tre år efter de inledande samtalen mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om möjligheten att skapa en ny facklig organisering för landets lärare och studie- och yrkesvägledare är det ett faktum. Med röstsiffrorna 127 för och 17 emot röstade Lärarnas Riksförbunds förbundsdagar ja till den proposition som innebär att förbundet läggs ner till förmån för att starta ett nytt förbund den 1 januari 2023, tillsammans med nuvarande Lärarförbundet.

– Det känns lite overkligt. Det känns stort, det känns viktigt. Stämningen här präglas av beslutsamhet, framtidstro och jävlar anamma, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Och att så skulle vara fallet var ingen självklarhet, menar hon.

– Det är blandade känslor. Det är många som har varit engagerade i förbundet länge och nästan har en identitet i LR, så det är jobbigt. Men det är många som sade till mig i morse att ”det ät dags att fatta det här beslutet”. Mer positiv energi än jag trodde.

”Kommer ha ett ökat inflytande”

Till en början var hon själv tveksam till idén men nu har hon varit med och drivit den hela vägen i mål. Nu är hon övertygad om att en ny organisation för alla Sveriges lärare har bättre möjligheter att företräda yrkeskåren.

– Exakt vilka resultat vi kommer att åstadkomma går inte att säga nu, men jag är säker på att vi kommer ha ett ökat inflytande. Vi hoppas kunna vara kraftfullare redan till nästa avtalsrörelse, säger hon till Skolvärlden.

Hur lång tid kommer det ta innan medlemmarna märker av någon förändring?

– Initialt är tanken att man inte ska märka jättemycket. Det fackliga arbetet pågår som vanligt och på de flesta ställen samarbetar LR och Lärarförbundet på ett alldeles utmärkt sätt redan idag.  Men successivt kommer det här bli mer tydligt, med en bättre och mer tillgänglig facklig service.

”Vi måste vara tuffa”

En del av de skeptiska röster som höjts mot att skapa ett gemensamt förbund för alla lärare befarar att lärarnas röst i förhandlingarna riskerar att i själv verket bli svagare om färre representanter för lärarna medverkar. Men så behöver det inte alls bli, menar Åsa Fahlén.

– Det blir en jätteviktig fråga. Men det finns inget som säger att vi blir hälften så många vid förhandlingsbordet. Alla samverkansavtal kommer att sägas upp i och med att vi lägger ner förbunden, sedan skrivs nya med Sverige Lärare. Där måste vi vara tuffa och se till att vi bemannar upp. Att vara fler än en på ett möte är alltid en fördel, säger hon.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund) på gemensam kongress under våren 2022.

Vissa ser det som potentiellt problematiskt att ha skolledare och lärare inom samma fackliga paraply. Vad vill du säga till dem?

– Det som gör att man inte vill tillhöra samma förbund är att ute på skolan sitter man i en arbetsgivar-/arbetstagarsituation. Jag tycker att vi har löst det genom två separata förbund, ett för lärare och ett för skolledare. Vi har ju redan ett samarbete med Sveriges skolledarförbund inom Saco utbildning, det här blir i lite samma anda. Men det här går något längre genom att man kommer kunna dela på en del service och kostnader.

Fördelar med stordrift

Men medlemsavgifter från Sveriges Lärare kommer inte att gå till Sveriges Skolledare?

– Nej. Man har sina egna medlemsavgifter. Men förbunden kanske köper upp ett IT-system, tar in socialförsäkringsjurister som kan hjälpa medlemmar, eller sitter i samma lokaler. Sådana resurser tjänar vi på att dela med varandra.

Hur viktig är ekonomin som drivkraft i den här förändringen?

– Till en början kommer vi inte att spara några pengar, men på sikt finns det stordriftsfördelar, vilket också ger en något sänkt avgift. För mig och LR har inte ekonomin varit den drivande kraften, men om vi kan använda pengar som tidigare gått till rekrytering av varandras medlemmar till sådant som gynnar hela lärarkåren är det positivt.

”Finns en separationsångest”

Samtidigt som Åsa Fahlén ser på framtiden med tillförsikt och optimism känner en del av henne sorg över att LR-eran nu går mot sitt slut.

– Det finns en sorts saknad och separationsångest. Vi påbörjar ett övergångsarbete fram till den 1 januari. Vi har planerat ett styrelsemöte för LR i augusti. Sedan är planen att vi har gemensamma styrelsemöten under hösten. Allt som är framåtsyftande behöver vi göra tillsammans, säger Åsa Fahlén.

Enligt LR:s stadgar krävs en majoritet på fem sjättedelar för att ett beslut att lägga ner förbundet ska gå igenom. Hade 24 personer röstat emot förslaget hade det alltså inte gått igenom, men endast 17 röstade mot att bilda det nya förbundet, och 16 mot att lägga ner LR (formellt var det separata beslut).

Kommentera