Fackligt

Johanna Jaara Åstrand: ”Tillsammans ökar vi den fackliga kraften”

johanna-jaara-astrand-skola

”Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar. Detta är en glädjens dag, såväl för lärarkåren som för svensk skola”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lördagens historiska omröstning är klar och nu står det klart att Sveriges två lärarfack läggs ner för att återuppstå som en enhet. Målet är att bli en starkare röst för lärarna.
– Jag ser sådan energi och kraft i det här, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Tre år efter de inledande samtalen mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om möjligheten att skapa en ny facklig organisering för landets lärare är det ett faktum: De båda förbundens respektive kongress/förbundsdagar har röstat ja till propositionen att lägga ner befintliga förbund och att gemensamt bygga upp det nya fackförbundet Sveriges Lärare.

– I dag skriver vi historia! Jag är både glad och stolt över att vi nu kan samla alla Sveriges lärare i ett nytt starkt förbund. Vi har allt att vinna på att stå enade och det här kommer få stor betydelse för lärarnas röst i debatten och den lärarfackliga påverkanskraften, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand efter omröstningen.

– Jag ser verkligen fram emot allt som vi nu kan åstadkomma tillsammans för läraryrkets villkor och förutsättningar. Detta är en glädjens dag, såväl för lärarkåren som för svensk skola.

Grunden till nybildandet är bedömningen att ett stort lärarfack väger tyngre i förhandlingar och diskussioner med arbetsgivare och politiker än två mindre. Det menar företrädare för både LR och Lärarförbundet.

– Fördelen med att skapa nytt är ju att vi gemensamt ökar den fackliga kraften. Vi kan enade stå bakom krav som ska förbättra lärares förutsättningar och arbetsvillkor. Vi kommer bli starkare som ett Sveriges Lärare på arbetsplatserna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Behöver en annan samhällsdiskussion

Är du säker på att lärarnas frågor hamnar högre på beslutsfattarnas dagordning i och med detta?

­– Det ökar förutsättningarna att få beslutsfattare att förstå betydelsen av att investera i sina lärare och i skolan. Det här är centrala frågor för hela samhället. Så vi behöver få en helt annan samhällsdiskussion. Vi behöver få en annan insikt i nödvändigheten av att både göra läraryrket er konkurrenskraftigt i form av lönesättning, och i att låta lärarna ägna sig åt sin huvudsakliga sysselsättning, som är att undervisa.

Förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand (Lärarförbundet), Åsa Fahlén (Lärarnas Riksförbund) och Matz Nilsson (Sveriges Skolledarförbund) på gemensam kongress under våren 2022.

Bildandet av en gemensam organisation för med sig möjligheten att skära ner på de kostnader ett fackförbund dras med.  Ett nationellt kansli kostar mindre än två, och så vidare ner i kedjan.

Hur viktig är ekonomin som drivkraft i det här?

– Jag skulle säga att den är sekundär. Men ekonomin är en förutsättning för vad vi kan åstadkomma. När vi blir fler som delar på gemensamma kostnader får medlemmarna mer tillbaka för sin medlemsavgift, säger Johanna Jaara Åstrand.

”Samarbetar där vi är överens”

Samtidigt har Sveriges Skolledarförbund röstat igenom motsvarande förslag, som innebär att även det förbundet kommer att avvecklas och tillsammans med skolledardelen av Lärarförbundet bilda det nya Sveriges Skolledare. Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare kommer att vara separata, suveräna förbund, men med ett samarbete i vissa politiska frågor och i fråga om ekonomi, genom federationen Facken inom utbildning.

– Vi är två separata förbund, men kommer att samarbeta i de frågor där vi är överens. Tillsammans blir vi starkare gentemot både arbetsgivare och politiker, säger Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund.

> LÄS HELA INTERVJUN MED MATZ NILSSON HÄR.

”Jag känner ingen sorg”

Johanna Jaara Åstrand har inga sentimentala känslor kring det faktum att det fackförbund hon själv en gång valde att gå med i, som varit aktiv i och till slut varit ledare för nu ska läggas ner.

– Personligen känner jag inte någon sorg. Jag gick med i Lärarförbundet och har varit engagerad inte för förbundet i sig, utan för det vi kan åstadkomma. Och jag ser sådan energi och kraft i det här. Ingen är gladare än jag att vi går får skapa det här nya tillsammans, säger hon.

Kommentera