Lärarpris

”Jag är stolt och rörd”

Gymnasieläraren Lotta Jankell har blivit framröstad av sina elever till Årets Lärare 2015. Själv hade hon ingen aning om att hon var nominerad.

Om tävlingen

Elevernas motivering

”Lotta utstrålar ett engagemang som smittar av sig på eleverna. Hon ger varje enskild individ tid och uppmärksamhet. På lektionerna väcker hon nyfikenhet samt engagerar, inspirerar och motiverar eleverna. Hon inkluderar alla i sin undervisning och ser till att alla får komma till tals. Lektionerna är pedagogiska och Lotta tar hänsyn till varje elevs individuella behov och kunskaper. Hon ser till att ta vara på allas kunskaper och tankar som bidrag till arbetet. Eleverna känner en trygghet och pålitlighet till Lotta och kan även diskutera icke-skolrelaterade problem med henne. På lektionerna är det nästan alltid pluggro då de flesta är intresserade av att lära sig och lyssna på undervisningen. Lotta får eleverna att vilja prestera. Därför vill vi nominera Lotta Jankell till årets lärare 2015.”

Om juryn

Varje skolas nominering behandlades av en jury, som bestod av författaren Denise Rudberg, Sveriges Elevkårers ordförande Emil Gustavsson, Lärarförbundets Kommunikationschef Kristina Stutterheim och pedagogikforskaren Astrid Petterson, som enades om vem som skulle bli Årets Lärare 2015.

Priset på 85 000 kr är sponsrat av Wise Group och My Academy.

Här hittar du mer information om
Kunskapens väg

Lotta Jankell undervisar i biologi, naturkunskap och geografi på Globala gymnasiet i Stockholm. Nu kan hon också titulera sig Årets Lärare 2015, ett pris som ska delas ut årligen till en av Sveriges gymnasielärare som utmärkt sig lite extra. Initiativtagare till priset – Kunskapens Väg – är Beata Kull, som själv gick ut gymnasiet för ett år sedan, och som instiftat priset för att lyfta läraryrket och visa på positiva förebilder. Alla Sverige gymnasieelever hade möjlighet nominera en lärare under våren och nomineringarna behandlades sedan av en jury.

– Det känns fantastiskt kul att få priset. Det är roligt att en så pass ung människa initierar något för att hon vill öka respekten och statusen för läraryrket. Och så är jag förstås väldigt stolt och glad över elevernas fina motivering. Samtidigt känns det som det är ett pris till hela vår skola, vi jobbar mycket i team kollegor emellan och har fina och engagerade elever. Det är härligt för eleverna med ett pris till Globala gymnasiet, säger Lotta Jankell.

Själv kände Lotta Jankell varken till priset eller att eleverna hade nominerat henne.

– Det här har de gjort helt på eget initiativ. Jag fick ett mejl precis vid skolavslutningen: ”Lotta vi har röstat på dig i en tävling och du har vunnit!” Det känns extra kul att initiativet kom från dem.

Initiativtagaren Beata Kull berättar att hon fick sin idé under en resa till USA där hon besökte olika skolor.

– Jag slogs av vilken respekt man hade för lärare och läraryrket. Det ville jag föra över till Sverige. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram lärares betydelse och det fantastiska jobb många lärare gör, säger hon.

Hon drog igång projektet Kunskapens väg och nu har det första lärarpriset delats ut.

– Jag har gjort allt ideellt och jag har verkligen slagits av hur många velat vara med och stötta idén på olika sätt, säger Beata Kull.

I elevernas nominering till Lotta Jankell står det bland annat att hon ”utstrålar ett engagemang som smittar av sig på eleverna”.

Hur är du som lärare?

– Jag har ju läst deras fina motivering, och den gör mig förstås stolt. Eleverna skriver att de blir engagerade och motiverade på lektionerna och det är något jag lägger mycket tid på. Jag älskar mitt jobb och mina ämnen och det vill jag gärna sprida till dem. En annan viktig sak är att eleverna blir sedda, jag blir nästan ännu gladare över att de uttrycker det, säger Lotta Jankell.

Beata Kull har instiftat priset för att lyfta läraryrkets status.

Tror du det kan bidra till något positivt för skolan att goda förebilder uppmärksammas?

– Absolut! Jag tror att ett pris kan bidra till att lyfta det som är positivt, häftigt och roligt med läraryrket som motvikt till allt annat som media annars lyfter fram. Jag tror att det är jätteviktigt att lyfta det positiva i vår lärarvardag. Det är också viktigt att visa vad skolan är idag, jag tror att det finns en del förlegade bilder av vad skolan är. Så ja, det behövs en positiv boast och en positiv diskussion så att unga människor ser att det här är ett roligt yrke.

Kommentera