Ny bloggare

”Jag brinner för att unga elever ska få läsa mer”

Svenskläraren Karin Herlitz är Skolvärldens senaste bloggare

Karin Herlitz

Karin Herlitz, gymnasielärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, skriver om undervisning och aktualiteter som påverkar lärares vardag.

| Foto: Magnus Glans och Shutterstock

Karin Herlitz är Skolvärldens nya bloggare.
– Jag rycks gärna med i debatten, säger hon.
Men räkna med att hon kommer att starta en och annan diskussion också – särskilt om det handlar om ungas läsning.

Karin Herlitz är sedan mer än 20 år lärare i svenska och engelska. År 2019 fick hon Helgepriset för sitt engagemang i ungdomars läsning. Hon har också skrivit flera böcker, däribland ”Skönlitteratur i undervisningen” som gavs ut förra året. Nu får Skolvärldens läsare stifta bekantskap med henne också i ett kortare format.

– Det ska bli väldigt kul att blogga på sajten och kunna reflektera över det som händer i nyhetsflödet, säger hon.

Hjärtefrågan är ungas läsning.

– Det genomsyrar allt jag står för och det jag tycker är viktigt. Det är en otrolig känsla att se hur en elev som kommer till gymnasiet och har svårt att hantera information utvecklar förmågan att ta till sig en text, reflektera över innehållet och själv börjar skriva på ett sådant sätt att den får fram sitt budskap och kan resonera om vad som är relevant, säger Karin Herlitz.

”Lär sig på ett helt annat sätt”

Att läsa samma bok och sedan prata om den i grupp är ett vanligt inslag på hennes lektioner.

– De diskussionerna och analyserna är en viktig del i undervisningen. Sätt Janne Tellers bok ”Intet” i händerna på en skolklass, så får du se!

Bortsett från en utlovad extraordinär läsupplevelse händer det här:

– Eleverna lär sig på ett helt annat sätt än när var och en sitter för sig själv och producerar något som i slutändan blir till en massa enskilda bedömningar för oss lärare, säger Karin Herlitz.

Bloggar om bedömningshetsen

Bedömningshetsen är nämligen ett mindre lustfyllt ämne som hon bloggar om.

– Så mycket värdefull tid går åt till att bedöma och dokumentera alla dessa bedömningar. Jag ser på facebook hur lärare söker tips på hur de ska klara sin administration. Vår tid har inte ökat, men det har antalet arbetsuppgifter gjort. Nu är vi ett läge där många lärare jobbar så att de blir sjuka. Tyvärr talar jag av egen erfarenhet när det gäller det här.

Karin Herlitz har dock ett förslag på lösning. Det är bara att surfa in här: skolvarlden.se/bloggar/karin-herlitz

Nio andra röster på skolvärlden.se/bloggar

Per Kornhall

Författaren och skolexperten Per Kornhall bloggar om skola och skolutveckling. Boken ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är ”Lärare – en handbok”, ”Omstart för skolans digitalisering” samt ”När skolan blev marknad. Trettio år med friskolor”.

Sara Bruun

Sara Bruun har arbetat som språklärare i engelska och tyska i nästan 25 år. Hennes språkblogg, Bruuns klassrum, har snabbt blivit en inspirationskälla för många. Engagerande och motiverande lektioner skapar lugna och trygga klassrum, är hennes språklärarmotto. Sara är författare till två böcker om språkundervisning och är även en uppskattad föreläsare. Sommaren 2021 var Sara sommarvärd i radions P1. Alexander Skytte Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa. Som barn blev han diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Han har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Alexander bloggar bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv samt barns perspektiv med praktikfall från hans yrkesverksamhet.

David Spak

David Spak är studie- och yrkesvägledare på en F–9-skola, med stort intresse och engagemang för vägledning i yngre åldrar. Han anser att kontinuerlig vägledning redan från förskoleklass är ett viktigt inslag för att utveckla elevernas valkompetens. Han jobbar också för att utveckla den generella vägledningen att bli ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen, stärkt samverkan och samarbete mellan skolans personal kring vägledningsuppdraget samt en stärkt koppling mellan skolan och arbetslivet.

Karin Boberg

Karin Boberg är lärare i SO och förstelärare i ledarskap. Hon undervisar även vid Södertörns högskola, föreläser i olika sammanhang och är författare två böcker. Skriver även på den egna bloggen karinbyggerundervisning.com. Karin har arbetat som SO- lärare sedan 2003 både inom den privata och kommunala skolvärlden. Hon även varit fackligt engagerad och föreläst för lärarstudenter och nyexaminerade lärare hur de ska få en bra start i yrket. Karin har även jobbat som skolledare.

Lotta Lindström

Lotta Lindström jobbar som studieoch yrkesvägledare sedan 1994. När Lotta var ute på skolorna som vikarie upptäckte hon att det var i skolans värld hon ville jobba och sökte in på studie- och yrkesvägledarutbildningen 1991. Lotta har mest arbetat på grundskolor men också på gymnasiet och komvux. ”Alla skolstadierna är lika spännande och intressanta och väcker frågor som jag vill skriva om. Jag vill att alla elever ska ha rätt att få lyckas”.

Mikael Bruér

Mikael Bruér är universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet där han arbetar med digitalisering, nationella prov och skriver en avhandling i historiedidaktik. Han har en mångårig bakgrund som lärare i SO-ämnen på högstadiet och gymnasiet. Mikael är också läromedelsförfattare, föreläsare och en aktiv röst i den svenska skoldebatten. På bloggen skriver han regelbundet och oregelbundet om stort och smått, från digitalisering och undervisning till skolans systemfrågor, med en personlig ingång i texterna.

Åsa Morberg

Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. Hennes avhandling i pedagogik (1999) handlade om metodikämnet och docenturen bygger på forskning om nya lärares första tid. Hon är författare och arbetar internationellt inom ATEE, en europeisk organisation för lärarutbildningen, och i WFATE, världsorganisationen för lärarutbildningar.

Nicklas Mörk

Nicklas Mörk är lärare i matematik och SO-ämnen och arbetar på Fröviskolan i Lindesberg. Han är en av de lärare som utöver sina didaktiska funderingar också har intresserat sig för systemfrågor och hur olika politiska förändringar påverkar lärares arbete och lärarkårens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Nicklas bloggar om lärares vardag och hur arbetet påverkas av olika politiska reformer och styrdokument.

Kommentera