Replik

”Jag måste rätta Ulla Hamilton om felen i skoldebatten”

Linnea Lindquist replik

”Majoriteten av de fel jag hört och sett i skoldebatten kommer från företrädare för enskilda huvudmäns intresseorganisationer”, skriver Linnea Lindquist i en replik till Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton..

| Foto: Severus Tenenbaum

Ulla Hamilton skriver att felaktigheter har fått fäste i skoldebatten. Majoriteten av de fel jag hört och sett i skoldebatten kommer från företrädare för enskilda huvudmäns intresseorganisationer.

Den fria etableringsrätten innebär att vem som helst får skicka in en ansökan om nyetablering eller expansion till Skolinspektionen. Vem som sedan får ansökan tillstyrkt är en annan fråga. Enskilda huvudmän har friheter såsom att välja geografisk plats för skolan, antal elever, eventuell profil och urvalskriterier för skolplacering.

Det är friheter som bara enskilda huvudmän har. Hemkommunen har en lagstadgad skyldighet att tillgodose alla barns skolgång vilket innebär att kommunens skolor måste vara öppna för alla barn i kommunen. Den skyldigheten har inte friskolor.

206 ansökningar till Skolinspektionen

Skolinspektionen har släppt statistiken för ansökningarna om nyetablering och expansion 2023/2024 och det är aktiebolagen och skolkoncernerna som dominerar statistiken även denna omgång av ansökningar från enskilda huvudmän.

Skolinspektionen skriver att i 2022 års ansökningsomgång har det inkommit totalt 206 ansökningar avseende nyetablering och utökning varav 53 avser grund- och grundsärskola, 150 ansökningar avser gymnasie- och gymnasiesärskola och tre ansökningar avser internationell skola.

Av 206 inkomna ansökningar i årets ansökningsomgång har 182 inkommit från sökande vars associationsform är aktiebolag. Av dessa kommer 160 ansökningar från aktiebolag som ingår i en koncern. Bakom de totalt 206 inkomna ansökningarna står 89 sökande, varav 54 ingår i en koncern. Koncernerna Academedia AB och Thorengruppen AB står bakom nästan en tredjedel av de inkomna ansökningarna.

Skillnad på ”önska” och ”placering”

Ulla Hamilton skriver att regeringen vill minska föräldrarnas makt att välja skola. Här måste jag rätta Ulla Hamilton. Det finns några viktiga principer som är viktiga att känna till när vi pratar om det som i folkmun kallas för det fria skolvalet.

  1. Ingen idag väljer skola. Det föräldrarna gör är att önska skolplacering för sina barn. Det innebär inte att man per automatik också är garanterad en plats på den önskade skolan.
  2. Att önska skola och skolplacering är två skilda saker som inte ska blandas ihop. Oavsett vilka kriterier man har för skolplacering föregås det av ett önskemål och därför kan inte regeringen proposition begränsa möjligheten att önska skola. Regeringens förslag kan endast öka föräldrarnas valfrihet.

Bra med hårda kontroller

Ulla Hamilton skriver att det är hårda kontroller på enskilda huvudmän. Det är bra, det ska det också vara. Det har dock inget med den fria etableringsrätten att göra eftersom den bara innebär att vem som helst oavsett vilket syfte de har för att ansöka om att etablera en skola, inte att vem som helst får starta en skola.

Linnea Lindquist, partipolitiskt obunden skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera