Vuxenutbildning

”Jag slog larm om fusket på komvux för flera år sedan”

Per Kedland

”Det handlar om att man teorilägger praktiska moment för att spara pengar. Pengar till utrustning går i stället till vinst”, skriver Per Kedland med 30 år i läraryrket på el- och teknikprogrammet och på komvux.

| Foto: Shutterstock

Jag har arbetat 30 år som lärare på el- och teknikprogrammet och på komvux och är inte förvånad över det fusk som avslöjades i Kalla fakta (falska betyg) om Bergstrands utbildningar.

Det fuskas även på andra skolor och det handlar om att man teorilägger praktiska moment för att spara pengar. Pengar till utrustning går i stället till vinst.

Det händer inget i Sverige när man inte följer Skolverkets kursplaner, som är tydligt skrivna vad gäller praktiska moment. Får eleverna dessutom betyg i dessa kurser utan att ha någon praktisk kunskap är det verkligt illa.

Anlita inspektörer med praktiska kunskaper

Då är det inte konstigt att många företag upptäcker att eleverna på APL (praktik) eller vid anställning inte kan de enklaste praktiska moment. En blivande elektriker som inte kan mäta ström, spänning och resistans eller göra enkla kopplingar är tydliga exempel.

Yrkesutbildningar som fuskar med att lära ut de mest grundläggande praktiska moment bidrar inte till att förse samhället med kunniga hantverkare.
Skolinspektionen och kommunerna måste anlita inspektörer med praktiska kunskaper i kurserna. tex på en elutbildning ska en inspektör som är elektriker och gärna ha erfarenhet från elutbildning genomföra inspektionen. Eller på en byggutbildning en snickare som kontrollerar att det inte fuskas och på samma sätt på andra utbildningar. Då kan inte skolorna fuska.

Frågan är hur dagens ”inspektioner” genomförs? Vilken kunskap har de som utför detta?

Min erfarenhet av skolan är att inspektioner och bedömningar till största del utgår från dokument som beskriver hur skolan i fråga genomför verksamheten. Hur undervisningen går till i praktiken är sällan föremålet för dessa inspektioner och bedömningar. Inspektioner upptäcker därmed inte fusket med att man teorilägger praktiska moment eller helt enkelt struntar i vissa moment.

Hade kompetenta inspektörer besökt Bergstrands hade fusket upptäckts mycket tidigare! Nu kom fusket fram genom ett tv-program istället för Stockholms stads inspektioner.

Fusket kunde få fortsätta

Jag skrev redan 2017 till Skolinspektionen och utbildningsdepartementet om fusket i svenska skolor. Svaret jag fick var enligt det jag kallar för den svenska modellen ”ställ inga krav och inget ska hända när man gör fel” och fusket kunde fortsätta. Det fuskas även på ungdomsgymnasiet. Laborationer och praktiska moment kostar pengar.

Vad är problemet med att kolla att skolorna genomför kurserna olika moment enligt skolverkets krav? Skolor som inte fuskar får en bekräftelse på att de genomför utbildningarna enligt krav, fuskare avslöjas.

Kostnaden för att anlita inspektörer med yrkeserfarenhet är mycket låga i förhållande till totala utbildningsbudgeten. Det viktigaste är att eleverna får den kunskap de har rätt till och blir anställningsbara efter genomförd utbildning.

Det finns för många undantag

Skolverket och kommunerna måste ändra grundinställning när det gäller att skolorna ska ta sitt ansvar, kommunerna hänvisar ofta till detta när man inte kan förklara varför fusket får fortsätta. När det handlar om pengar och bristande insyn finns det alltid risk för mygel.

Det är mycket enkelt: Om det inte införs inspektörer med kunskap i kurserna kommer fusket att fortsätta.

Det är viktigt att eleverna får den utbildning de har rätt till och att skattepengarna används på rätt sätt.

Självklart finns det skolor som inte fuskar men det finns för många undantag. Jag slutade som lärare 2016. En av anledningarna var att det anställdes lärare utan tekniska grundkunskaper på ett tekniskt program, också det ett problem.

Per Kedland , före detta förstelärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera