torhildelisabethsandberg_petrabockerna2
Foto: Martin Larsson
Bild

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

Lärarhandledning

Det finns en lärarhandledning till böckerna som kan laddas ner från Torhild Elisabet Sandbergs webbplats.
Lärarhandledningen hittar du här.

Emily Ryan har illustrerat böckerna.

Enligt kursplanen i bild ska elever på lågstadiet inte bara lära sig teckna och måla utan också jobba med historiska och samtida bilder och vad de berättar, bildanalys med andra ord. Men det är inte helt enkelt att hitta böcker som tar upp detta, något konstkritikern och journalisten Torhild Elisabet Sandberg upptäckte när hon letade efter böcker att läsa med sina egna barn.

– Jag hittade inget som kändes enkelt, intressant och spännande. Det fanns nästan inga konstböcker för barn och de som fanns var inriktade på fakta om konstnärerna, inte vad som faktiskt uttrycks i bilderna. Jag tycker att det är mer intressant att titta på vad konstnären vill förmedla med sina verk, säger Torhild Elisabet Sandberg.

Där någonstans föddes idén om att skriva egna böcker på ämnet konsthistoria. Tre har det blivit hittills, om åttaåriga Petra som genom en granne får upp ögonen för konstens värld. Böckerna är i första hand inte ett läromedel, Torhild Elisabet Sandberg kallar dem ”kapitelböcker för barn om konst”, men de har en pedagogisk ansats och tanken är att de ska kunna användas även i undervisningen.

Och precis som konsthistorien börjar med den kristna konsten, börjar också böckerna där.

– En granne ber Petra om hjälp med att posta ett vykort. Bilden på kortet är bebådelsen, med Maria och ängeln Gabriel, och de börjar prata om bilden, säger Torhild Elisabet Sandberg och fortsätter:

– En stor poäng i boken är att det existentiella dramat i bilderna tas upp i Petras eget liv. Petra ser hur en pojke i klassen blir utsatt och genom att höra berättelsen om hur Maria bär Jesusbarnet förstår Petra att hon måste bära och beskydda sin kompis. Hon lär sig saker genom konsten.

Tillbaka till bildämnet som enligt den senaste läroplanen säger att eleverna ska ges möjlighet att diskutera och reflektera över bilders innehåll. Torhild Elisabet Sandberg möter ibland lärare som tycker att den biten inte är alldeles enkel – hur pratar man om konst?

– Det finns nästan inga läromedel som stöttar lärare i detta. Här hoppas jag att mina böcker ska vara till hjälp, säger hon.

Bok nummer två i serien tar upp den världsliga maktens konst. Petra får stifta bekantskap med tavlor som föreställer Napoleon och får lära sig om hur Napoleon ville framställa sig själv.

– Här kommer en kritisk blick på konsten in. Den tredje boken tar upp den moderna konsten, kubism och surrealism, och att man inte måste göra som traditionen säger.

Böckerna är utgivna på eget förlag och den första delens 1000 exemplar slutsålda.

Varför nappar inte förlagen?

– Jag har förstås försökt men förlagen säger att detta inte är tillräckligt kommersiellt, de vill ha det som de vet att folk köper. Och när det gäller skola och läromedel är det ett väldigt fokus på ämnen som svenska, matematik och engelska. De estetiska ämnena får tyvärr hela tiden stå tillbaka.

Däremot har Torhild Elisabet Sandberg fått ett större projektbidrag från Statens kulturråd för att kunna skriva ytterligare två delar i serien. En bok om fotografi och en om samtidskonst är inplanerade.

– Det känns jättestort och är en slags kvalitetsstämpel. Det är en väldig konkurrens om kulturrådets bidrag så det känns verkligen bra att få uppskattning på det sättet. Ett skäl till att jag skrivit bokserien är att jag vill lyfta de estetiska ämnena och visa på att de bidrar med något unikt. Det är jätteviktigt att barn ges utrymme att jobba kreativt.

Kommentera