jan_anna_replik
Politik

Björklunds svar: De flesta kommer tycka det är ganska bra

Många lärare hyser misstro till förslaget omdömen i ordning. Nu svarar Liberalernas partiledare Jan Björklund på kritiken.
– Jag tror att när det väl är infört så kommer de flesta tycka att det här är ganska bra, säger L-ledaren till Skolvärlden.  

Flera riksdagspartier kräver att elever i högstadiet och gymnasiet ska få omdöme i ordning. Men trots majoriteten i riksdagen är både lärare och fack kritiska till förslaget. 

En av lärarna som reagerar starkt på att ordningsbetyg är på väg att införas i svensk skola är Maria Wiman i Huddinge.

I en debattartikel på skolvärlden.se riktar hon kritik mot Liberalernas partiledare Jan Björklund, som har drivit frågan i väldigt många år, och hävdar att införandet vore helt fel väg att gå.

”Jan Björklund, jag vet inte var jag ska börja. I ärlighetens namn har jag inte ens tid att skriva denna debattartikel. Jag jobbar nämligen som högstadielärare och terminen börjar lida mot sitt slut. I år ska jag sätta cirka 300 betyg. Dessutom ska jag genomföra och bedöma nationella prov, planera lektioner, undervisa, vikariera…”, skriver hon i debattinlägget och fortsätter: 

”Tvinga mig inte att rangordna mina elever efter beteende. Jag vägrar att summativt och definitivt gradera deras uppförande. Tvinga mig inte att gå med på den attityd som säger att det bara är ”att bita ihop och skärpa till sig”. Jag tror nämligen inte att det är så enkelt.”

Nu bemöter Jan Björklund kritiken från Maria Wiman.

– Lärare har generellt för mycket arbetsuppgifter. Vi måste sovra och prioritera vad lärare gör. Men att sätta betyg, i det här fallet ordningsbetyg, är inte arbetsuppgifter som kan delegeras bort utan det är naturligtvis läraren som sätter betyg, säger L-ledaren till Skolvärlden. 

Maria Wiman skriver även att: ”Jan Björklund, vi är många lärare som är trötta på att skoldebatten inte betonar de bakomliggande orsakerna, det som kanske faktiskt är grunden till ordningsproblemen från första början”. Håller du med om det?

– Nej, det håller jag inte med om. Man måste göra många olika saker. Det är inte så att man bara kan göra en sak, utan ordningsbetyg är ett förslag. Men det behövs många åtgärder. Till exempel vill vi ha fler speciallärare för elever med svårigheter, vi tycker att inkluderingsstrategin har gått för långt så att elever med stora svårigheter oftare behöver gå i särskild grupp, vi vill ha lärarassistenter som avlastar uppgifter som utbildade lärare inte måste göra. Det är en lång rad olika åtgärder som måste till. 

Om ordningsbetyg/ordningsomdömen nu införs – hur mycket kommer det då att bidra till en positiv utveckling i skolan?

– Jag är rätt övertygad om att det har betydelse för ordningssituationen i skolan. Vi införde för några år sedan, när jag var utbildningsminister, möjligheten att skriva in skolk i betygen. Det var precis samma debatt. Sanningen var att i många kommuner som införde detta så sjönk skolket ganska dramatiskt. 

– Betygen är viktiga för eleverna, betygen är viktiga för föräldrarna, och de flesta ungdomar vill inte komma hem till mamma och pappa med en anmärkning i betyget. 

Det är inte bara lärare som är tveksamma till förslaget. Även lärarfacken är kritiska till införandet. Hur ser du på det? 

– Det var helt väntat. Lärarförbundet är emot betyg över huvud taget, så det är klart att man är emot ordningsbetyg också. 

I Norge ger man sedan länge betyg i ordning och uppförande. Finns det något land du har blickat lite extra mot i samband med förslaget? 

– Nej, men det är väl intressant att de flesta länder har ordningsbetyg eller ordningsomdömen. Ingen har kommit på tanken att följa efter Sverige och avskaffa detta. Det säger också någonting. Hade det varit så att det bara var onödigt och bara var en arbetsbörda då hade naturligtvis alla länder tagit bort det. Sverige är helt unikt i att vi tog bort detta. 

Hur ser du på chansen att det ska införas i Sverige? 

– Det kommer att gå igenom och genomföras, absolut. Nu finns det en väldigt tydlig majoritet och det har det funnits ett par år. Men förra perioden så struntade regeringen i det, och vi lät det passera. Men det kommer vi inte göra den här gången. 

Det finns en oro för att betyget kan leda till att ännu en arbetsuppgift hamnar i lärarnas knä utan att de får tid för den. 

– Jag vill betona att det hänger väldigt mycket på hur ordningsbetyget utformas. Ska det vara långa dokument som ska beskriva sida upp och sida ner om varje elev – då är det en stor arbetsuppgift. Så tycker inte jag att det ska utformas. Ordningsbetyg i Norge, och som det var i Sverige, det var en enkel siffra eller bokstav där de flesta inte har någon anmärkning då är det väldigt enkelt. 

Det finns även de som varnar för att ordningsbetyg kan slå ut vissa elever. Hur ser du på den kritiken?

– Det är inte så att Norge gör detta för att vara onda mot eleverna. Det är inte så att resten av EU gör detta för att jäklas med elever. Det finns en sådan otrolig rädsla i Sverige för betyg. De invändningar jag hör nu mot ordningsbetyg det är exakt samma invändningar som ständigt upprepas mot betyg över huvud taget. 

– Men jag tror att betyg är viktiga. När man nu gör undersökningar bland svenska folket så vill en jättemajoritet ha ordningsbetyg. 

Slutligen, hur ska du vända lärarna som är kritiska till förslaget? 

– När vi genomförde betyg från sexan, till exempel, var det ett jädra motstånd bland mellanstadielärarna och Lärarförbundet. Nu är det ingen som argumenterar för att ta bort det. Jag tror att när det väl är infört, om det införs på rätt sätt, så kommer de flesta tycka att det här är ganska bra. 

Kommentera