jan_jonsson

Jan Jönsson, rektor och Liberal.

Rektorn: Skolbytena ett jätteproblem

Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola.

Att mer eller mindre missnöjda föräldrar – framför allt på populära skolor – begraver lärare och rektorer i mail och samtal med kritik mot allt från undervisningsmetoder till betygsättning är välkänt. Mindre omdebatterat är en utveckling på skolor i mer utsatta områden där föräldrarna istället flyttar barnen till en annan skola när de är missnöjda – ibland flera gånger per läsår.

– Det här är ett problem man inte ser på de populära skolorna där det är svårt att få plats, utan mer på skolorna i utsatta områden. Vi är fortfarande inne i bytesperioden nu i oktober, det vill säga att elever tillkommer och flyttar bort i princip varje vecka, säger Jan Jönsson.

Han är aktuell i frågan både som rektor på kommunala F-9-skolan Karsby International School i Stockholmsförorten Norsborg, och som Liberal ledamot i Stockholms stads utbildningsnämnd.

Karsby International School har en relativt stor andel elever som inte bott i landet så länge och därmed har en osäker bostadssituation, vilket gör att de hastigt kan försvinna från skolan av den anledningen. Men Jan Jönsson menar att det också är ett bekymmer med föräldrar som inte förstår konsekvenserna av att byta skola och därför flyttar runt sina barn för lättvindigt när de är missnöjda med något.

– Jag har elever hos mig som har bytt skola nästan varje läsår, därför att det inte finns någon eftertanke i hur bytena görs. Man blir upprörd över något och ger inte skolan en chans att gottgöra sig, säger han.

Men hur stort problem är det här?

– Att byta skola är en stor omställning för eleven. Det går att se i statistiken hur betygen påverkas negativt, och det får ju sociala konsekvenser att komma in ny i en klass. För lärare ger det dåliga planeringsförutsättningar att inte veta hur många eller vilka elever man kommer att ha. Och skolans organisation hinner inte anpassa sig när det kan bli 20 fler eller 20 färre nästa månad. Som rektor kan man plötsligt sitta med mycket mindre pengar eftersom systemet inte hänger med, säger Jan Jönsson.

Liberalerna i Stockholm föreslår nu att möjligheten till skolbyte ska begränsas till en gång per läsår, med undantag för ”speciella skäl” som för lång resväg efter en flytt eller kränkningar.

Liberalerna är för ett fritt skolval, men nu vill ni in och reglera. Hur hänger det ihop?

– Skolvalet tycker vi fortfarande är viktigt, men vi måste också därför ta ansvar för reformen, och inte tillåta att vissa barn drabbas för att deras föräldrar inte förstått konsekvenserna av att byta skola ofta.

Ett annat förslag från Liberalerna som ska underlätta kontakten med föräldrar – oavsett om de mailar för mycket eller flyttar barnen för ofta – är att alla föräldrar ska skriva på en typ av informationsblad som gör klart vad som förväntas av föräldrarna, och vad som inte är deras sak att hantera.

– Själva påskriften är inte den springande punkten, det är snarade att tydliggöra i ett sådant här dokument att föräldrarnas främsta uppgift är att stötta skolan och elevernas studier, snarare än att ha åsikter om hur professionen utför sitt jobb, säger Jan Jönsson.

Kommentera