Arbetsmiljö

Jätteklasser ökar pressen på lärarna: ”Väldigt ansträngt”

Ewa Andersson St Eskils gymnasium

Situationen med enorma undervisningsgrupper på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna, där LR:s lokalombud Ewa Andersson arbetar, börjar närma sig bristningsgränsen.

| Foto: Wikipedia och privat

40 elever i spanskagruppen, 36 i ekonomi- och i juridikgruppen.
Situationen på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna börjar närma sig bristningsgränsen.
– Jag tycker mig märka att det är fler elever som mår dåligt och som behöver stöd, säger läraren och LR:s lokalombud Ewa Andersson.

I över 150 år har S:t Eskils gymnasium förberett sina elever för högre studier och yrkesliv.

Moderatledaren Ulf Kristerson, Miljöpartiets Maria Wetterstrand och förre försvarsministern Karin Enström är några av alla som gått där. Sångaren Jocke Berg och tv-profilen Fredrik Lindström ett par andra.

Och det är lätt att ana stoltheten hos personalen över skolans historia. Men där finns också en utmattning efter flera ekonomiskt mycket svaga år. Lösningarna: Nedskärningar och större grupper.

Lärare tar rollen som kurator

Spanskundervisningen, till exempel, sker gemensamt med Zetterbergsgymnasiet i samma stad. Att samla mindre grupper från olika skolor i megaklasser är ett sätt att skära kostnaderna.

– Det är väldigt ansträngt faktiskt. Det är så mycket administrativa sysslor utöver att vara lärare i klassrummet. Alla uppgifter som ska rättas, läsas, bedömas för att ge respons och omdömen så eleverna vet vad de ska göra för att utvecklas.

Och när även elevhälsan har bantats har ett ännu större ansvar lagts på redan pressade lärare.

– Lärarna måste göra kartläggningar om elever som kanske har frånvaro eller visar andra tecken på att allt inte står rätt till. Eftersom även elevhälsan drabbats av besparingar blir det vi lärare som får ta rollen av kuratorer i första ledet, säger Ewa Andersson.

Funderar på ”något annat”

I korridorerna har tonen börjat skifta.

– Stämningen är fortsatt god. Det är högt i tak och alla hjälps åt. Det finns en stolthet av att jobba på S:t Eskils. Men man märker ändå att många har börjat fundera på att hitta något annat.

I lokaltidningen Eskilstunakuriren medger rektorn Johan Ahlqvist att situationen är ohållbar i längden.

– Vi kan leva så här en period, men om perioden blir för lång kommer kvaliteten att bli lidande. Där är vi inte ännu, men vi är rädda för att det ska bli så.

”En anorektisk organisation”

S:t Eskils gymnasium har en uppskattad om än kostsam estetisk inriktning och det är en delförklaring till de stora klasserna i gemensamma ämnen. Estetgrupperna är för små för att motivera en egen lärare i till exempel spanska.

– Det är en anorektisk organisation. Sedan 2019 har fem lärartjänster försvunnit, skolledningen gått från fem till två personer, speciallärarna har minskats från tre till en, studie- och yrkesvägledare liksom vaktmästeri har bantats, säger biträdande rektor Pelle Marklund.

90 personer i aulan

– Vi tvingas till den här lösningen för att klara budgeten, säger han. Vi kämpar på.

Hur stora kan grupperna bli?

– Vi får plats med 90 personer i aulan. Det är inte aktuellt med lektioner där men föreläsningar kan det bli. Vi tycker inte att det är bra och har påtalat det för huvudmannen. Det blir inte många sekunder som läraren hinner ge varje elev med 40 personer i gruppen och det risker att försämra bedömningen inför betyg, till exempel.

Kommentera